KAP ***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

10.08.2020 - 19:12
KAP ***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1 15.935 15.935 3.390 3.390
GARANTİ VE KEFALETLER
15.935 15.935 3.390 3.390
Teminat Mektupları
15.935 15.935 3.390 3.390
Diğer Teminat Mektupları
15.935 15.935 3.390 3.390
TAAHHÜTLER
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
3 130.930 130.930 130.932 130.932
EMANET KIYMETLER
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
130.930 130.930 130.932 130.932
Menkul Kıymetler
23.352 23.352 23.354 23.354
Gayrimenkul
107.578 107.578 107.578 107.578
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
146.865 146.865 134.322 134.322


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
46.258 46.630
Kredilerden Alınan Faizler
1 45.888 46.018
Bankalardan Alınan Faizler
1 370 612
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -11.204 -16.653
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-7.711 -13.388
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.088 -3.015
Diğer Faiz Giderleri
-405 -250
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
35.054 29.977
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3 -4.110 -4.460
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-4.110 -4.460
Gayri Nakdi Kredilere
-62
Diğer
-4.048 -4.460
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 -40 -48
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
27
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-67 -48
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 875 835
FAALİYET BRÜT KÂRI
31.779 26.304
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
-8.141 -4.226
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-7.146 -5.774
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -5.118 -4.980
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
11.374 11.324
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.374 11.324
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -2.547 -2.511
Cari Vergi Karşılığı
-1.668 -968
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-879 -1.543
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
8.827 8.813
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
8.827 8.813
Grubun Karı (Zararı)
8.827 8.813
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20.000 77 757 6.958 5.154 32.946
Yeni Bakiye
III-I 20.000 77 757 6.958 5.154 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-48 8.813 8.765
Kar Dağıtımı
857 297 -5.154 -4.000
Dağıtılan Temettü
-4.000 -4.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
V-V 857 -857 0
Diğer
297 -297 0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000 29 1.614 7.255 8.813 37.711
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
III-I 20.000 7 1.714 5.155 22.685 49.561
Yeni Bakiye
20.000 7 1.714 5.155 22.685 49.561
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10 8.827 8.837
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
10.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
-10.000 0
Kar Dağıtımı
1.184 10.001 -12.685 -1.500
Dağıtılan Temettü
-1.500 -1.500
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
V-V 1.184 -1.184 0
Diğer
12.685 -12.685 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 17 2.898 15.156 8.827 56.898


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
41.506 41.506 3.254 1 3.255
Nakit ve Nakit Benzerleri
37.491 37.491 1.247 1 1.248
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 1 1 3 3
Bankalar
3 37.490 37.490 1.241 1 1.242
Para Piyasalarından Alacaklar
1 3 3
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.015 4.015 2.007 2.007
Diğer Finansal Varlıklar
4.015 4.015 2.007 2.007
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 159.210 159.210 166.561 166.561
Krediler
0
Donuk Alacaklar
189.037 189.037 188.575 188.575
Özel Karşılıklar (-)
-29.827 -29.827 -22.014 -22.014
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 877 877 704 704
Satış Amaçlı
877 877 704 704
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5 9.456 9.456 9.948 9.948
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.161 1.161 1.099 1.099
Diğer
6 1.161 1.161 1.099 1.099
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ VERGİ VARLIĞI
8 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0
DİĞER AKTİFLER
10 2.737 2.737 3.804 3.804
VARLIKLAR TOPLAMI
214.947 214.947 185.370 1 185.371
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0
ALINAN KREDİLER
1 72.852 72.852 93.619 93.619
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2 73.480 73.480 30.300 30.300
Bonolar
73.480 73.480 30.300 30.300
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
3 - 3.1 4.228 4.228 4.402 4.402
KARŞILIKLAR
5 590 590 404 404
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
Çalışan Hakları Karşılığı
590 590 404 404
CARİ VERGİ BORCU
6 2.038 2.038 2.941 2.941
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
6 3.867 3.867 2.985 2.985
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
4 994 994 1.159 1.159
Diğer Borçlanma Araçları
994 994 1.159 1.159
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
0
ÖZKAYNAKLAR
56.898 56.898 49.561 49.561
Ödenmiş Sermaye
7 30.000 30.000 20.000 20.000
Sermaye Yedekleri
17 17 7 7
Diğer Sermaye Yedekleri
17 17 7 7
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
Kar Yedekleri
7 2.898 2.898 1.714 1.714
Yasal Yedekler
2.898 2.898 1.714 1.714
Kar veya Zarar
23.983 23.983 27.840 27.840
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
15.156 15.156 5.155 5.155
Dönem Net Kâr veya Zararı
8.827 8.827 22.685 22.685
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
214.947 214.947 185.371 185.371


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.827 8.813
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
10 -48
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10 -48
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
13 -48
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.837 8.765


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
60.574 37.152
Alınan Faizler
45.554 46.630
Ödenen Faizler
-10.824 -16.653
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-4.110 -4.460
Elde Edilen Diğer Kazançlar
875 835
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
45.107 4.226
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
7.332 5.774
Ödenen Vergiler
(5.2.4) -5.390 128
Diğer
-17.970 672
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-64.945 -22.140
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-45.569 -29.431
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.114 -1.319
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-20.755 7.388
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.493 1.222
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-4.371 15.012
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-347 -656
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
(5.1.5-5.1.6) -216 -798
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-648
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
733
Diğer
-131 57
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
41.038 -19.559
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
42.788 17.862
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-33.341
Temettü Ödemeleri
-1.500 -4.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-250 -80
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
36.320 -5.203
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
994 7.947
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6.1) 37.314 2.744http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867574


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,51% Hacim : 12.551 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8162 Değişim: -0,01%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8237
Açılış: 8,8173
10,3232 Değişim: 0,04%
Düşük 10,3064 28.09.2021 Yüksek 10,3413
Açılış: 10,3186
496,00 Değişim: -0,04%
Düşük 495,74 28.09.2021 Yüksek 496,84
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.