KAP ***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 19:05
KAP ***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.998.000 -388.124 -14.242 1.802.897 -16.126.616 54.932.336 71.204.251 2.822.067 74.026.318
Transferler
54.932.336 -54.932.336
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-376.411 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçere 281.993 1.687.382 1.969.375 1.969.375
Dönem Sonu Bakiyeler
30.998.000 -388.124 -390.653 2.084.890 40.493.102 11.892.034 84.689.249 2.418.147 87.107.396
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
127.500.000 15.736.667 -629.877 -1.285.506 -31.732.872 5.978.453 -2.122.664 80.008.598 193.452.799 7.158.763 200.611.562
Transferler
-512.667 80.521.265 -80.008.598 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-814.655 344.307 31.409.388 30.939.040 452.625 31.391.665
Sermaye Arttırımı
25.500.000 314.584.197 314.584.197
Dönem Sonu Bakiyeler
153.000.000 314.584.197 15.224.000 -629.877 -2.100.161 -31.388.565 5.978.453 78.398.601 31.409.388 564.476.036 7.611.388 572.087.424


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-57.459.593 -33.807.163
Dönem Karı (Zararı)
31.862.013 11.488.114
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
31.862.013 11.488.114
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.906.417 18.525.784
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6 5.966.772 3.333.931
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
764.158 3.340.562
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
764.158 3.340.562
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
863.063 1.569.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
863.063 1.569.663
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.125.025 3.095.311
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9.125.025 3.095.311
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.638.954 3.268.180
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 -11.451.555 3.918.137
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-88.885.120 -63.348.681
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-135.114.718 -125.307.915
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
38.700.386 -44.561.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-173.815.104 -80.746.643
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
25.101.684 1.659.995
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
62.708.571 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-37.606.887 1.659.995
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-50.050.709 -28.682.270
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.640.039 -37.606.131
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.733.534 47.970.912
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.755.506 -47.288.190
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28.978.028 95.259.102
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.337.826 -3.056.975
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -1.936.124
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.337.826 -1.120.851
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
32.379.517 78.356.148
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-236.641 3.317.555
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-236.641 3.317.555
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-45.116.690 -33.334.783
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.342.903 -472.380
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.780.431 -2.798.453
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.267 346.937
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 2.267 346.937
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.782.698 -3.145.390
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -24.782.698 -3.141.390
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
403.932.966 35.309.827
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.500.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 25.500.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
314.584.197
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 1.969.375
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
129.570.314 51.767.836
Kredilerden Nakit Girişleri
96.702.820 29.637.068
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
32.867.494 22.130.768
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-54.283.811 -14.388.528
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-44.231.213 -11.740.092
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-10.052.598 -2.648.436
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.312.709 -943.545
Ödenen Faiz
-9.793.231 -3.095.311
Alınan Faiz
668.206
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
321.692.942 -1.295.789
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
321.692.942 -1.295.789
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.734.489 25.869.747
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
345.427.431 24.573.958


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 345.427.431 23.734.489
Ticari Alacaklar
499.800.914 365.450.354
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 67.589.939 106.290.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 432.210.975 259.160.029
Diğer Alacaklar
18.499.100 83.135.874
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 62.708.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
18.499.100 20.427.303
Stoklar
149.020.522 98.969.813
Peşin Ödenmiş Giderler
145.498.338 111.703.385
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 0 5.640.039
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
145.498.338 106.063.346
Diğer Dönen Varlıklar
46.310.642 29.662.936
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
46.310.642 29.662.936
ARA TOPLAM
1.204.556.947 712.656.851
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.204.556.947 712.656.851
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
878.748 TOPLAM DURAN VARLIKLAR
143.666.686 105.674.912
TOPLAM VARLIKLAR
1.348.223.633 818.331.763
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
220.242.048 134.509.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
220.242.048 134.509.875
Banka Kredileri
8 213.273.472 131
1.905.678 7.394.989
Banka Kredileri
8 1.905.678 7.394.989
Ticari Borçlar
266.951.578 231.218.044
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 116.158.148 109.402.642
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 150.793.430 121.815.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.902.725 6.129.347
Diğer Borçlar
11.607.074 13.944.900
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.607.074 13.944.900
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
191.187.506 158.807.989
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
191.187.506 158.807.989
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.455.969 5.362.132
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.966.852 2.775.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.185.563 994.443
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.781.289 1.781.289
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28.313.475 18.939.282
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28.313.475 18.939.282
ARA TOPLAM
730.532.905 579.082.290
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
730.532.905 579.082.290
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.223.611 35.855.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.223.611 35.855.954
Banka Kredileri
8 40.328.057 33.915.175
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.895.554 1.940.779
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.379.693 2.781.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.379.693 2.781.957
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.036 193.452.799
Ödenmiş Sermaye
11 153.000.000 127.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
314.584.197 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.594.123 15.106.790
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.594.123 15.106.790
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15.224.000 15.736.667
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-629.877 -629.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-33.488.726 -33.018.378
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.100.161 -1.285.506
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-31.388.565 -31.732.872
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-31.388.565 -31.732.872
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.978.453 5.978.453
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
78.398.601 -2.122.664
Net Dönem Karı veya Zararı
31.409.388 80.008.598
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.611.388 7.158.763
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
572.087.424 200.611.562
TOPLAM KAYNAKLAR
1.348.223.633 818.331.763


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 204.950.347 102.737.096
Satışların Maliyeti
12 -159.220.171 -82.047.845
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.730.176 20.689.251
BRÜT KAR (ZARAR)
45.730.176 20.689.251
Genel Yönetim Giderleri
14 -8.014.250 -4.860.331
Pazarlama Giderleri
13 -4.100.078 -1.913.341
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 14.153.458 49.521.169
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -3.890.728 -33.438.581
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.878.578 29.998.167
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-764.158 -3.340.562
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.114.420 26.657.605
Finansman Gelirleri
17 668.206 0
Finansman Giderleri
17 -23.372.168 -11.251.354
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.410.458 11.488.114
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
452.625 -403.920
Ana Ortaklık Payları
31.409.388 11.892.034
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-470.348 -97.113
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-97.113
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-470.348 -376.411
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.391.665 11.111.703
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30.939.040 11.515.623
Ana Ortaklık Payları
452.625 -403.920http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028023


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.680 Değişim: -0,82% Hacim : 90.353 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 10.645 25.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.781
32,9494 Değişim: 0,16%
Düşük 32,8478 25.06.2024 Yüksek 33,1355
Açılış: 32,896
35,3022 Değişim: -0,18%
Düşük 35,2357 25.06.2024 Yüksek 35,6028
Açılış: 35,365
2.455,82 Değişim: -0,56%
Düşük 2.454,65 25.06.2024 Yüksek 2.485,56
Açılış: 2.469,56
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.