KAP ***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

07.08.2018 - 18:16
KAP ***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.357 2.288
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-126 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-126 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-126
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.b 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.231 2.288


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.700 2.409 165 126 -5.073 5.554 28.881
Yeni Bakiye
32 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.554 -5.554
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3 0
Dönem Net Karı (Zararı)
2.288 2.288
Kar Dağıtımı
-2.400 -2.400
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
389 -389
Dönem Sonu Bakiyeler
25.700 2.409 554 126 -2.308 2.288 28.769
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.700 -8 2.408 554 126 -2.308 5.663 32.135
Yeni Bakiye
32 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.663 -5.663
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3 0
Dönem Net Karı (Zararı)
4.357 4.357
Diğer
-126 -126
Dönem Sonu Bakiyeler
25.700 -8 2.282 554 126 3.355 4.357 36.366


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
7.140 3.782
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
33 40.488 21.995
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
27,36 -27.226 -13.426
Kiralama Giderleri
-6 -15
Alınan Ücret ve Komisyonlar
33 2.511 439
Elde Edilen Diğer Kazançlar
38,40 -2.900 -903
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
15 -4 83
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
37 -5.717 -4.301
Ödenen Vergiler
24 -6 -90
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-28.286 -35.054
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
11 -28.109 -32.985
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
14,23,25 172 -1.639
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
11 111 -166
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
14,24,d 54 -217
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
29 -514 -47
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-21.146 -31.272
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
21,22 -90 -451
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
21,22 350
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
-3
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
257 -451
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
27,28 22.634 32.023
Temettü Ödemeleri
-2.400
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
22.634 29.623
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.745 -2.100
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6,8 928 2.680
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6,8 2.673 580


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
42.435 22.379
FAKTORİNG GELİRLERİ
33 42.435 22.379
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
39.924 21.940
İskontolu
37.753 21.063
Diğer
2.171 877
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.511 439
İskontolu
2.328 401
Diğer
183 38
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
34 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
35 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
36 -28.810 -13.885
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-20.497 -10.893
Finansal Kiralama Giderleri
-6 -15
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-6.729 -2.533
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.578 -444
BRÜT KAR (ZARAR)
13.625 8.494
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
37 -5.718 -4.301
Personel Giderleri
-3.462 -2.686
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-112 -69
Genel İşletme Giderleri
-1.724 -1.226
Diğer
-420 -320
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
7.907 4.193
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
38 930 1.130
Bankalardan Alınan Faizler
40 54
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
525 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
525 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
42
Diğer
42
Kambiyo İşlemleri Karı
73 787
Diğer
292 247
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
39 -1.395 -852
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
40 -1.687 -1.536
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1.661 -1.490
Diğer
-26 -46
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.755 2.935
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.755 2.935
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-1.398 -647
Cari Vergi Karşılığı
24.c -1.415 -684
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
24.b 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
24.b 17 37
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
4.357 2.288
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.357 2.288
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
4.357 2.288
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 5 5 3 3
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0 0 0
BANKALAR
8 2.667 2.667 924 924
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
9 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10 0 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
11 324.539 324.539 297.206 297.206
İskontolu Faktoring Alacakları
309.591 309.591 278.125 278.125
Yurt İçi
325.999 325.999 290.971 290.971
Kazanılmamış Gelirler (-)
-16.408 -16.408 -12.846 -12.846
Diğer Faktoring Alacakları
14.948 14.948 19.081 19.081
Yurt İçi
14.948 14.948 19.081 19.081
FİNANSMAN KREDİLERİ
12 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
13 0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
14 1.968 1.968 1.617 1.617
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
15 1.658 1.658 2.277 2.277
Takipteki Faktoring Alacakları
3.496 3.496 3.401 3.401
Özel Karşılıklar (-)
-1.838 -1.838 -1.124 -1.124
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
16 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
17 6.028 6.028 6.025 6.025
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
18 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
19 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
20 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
21 13.793 13.793 13.959 13.959
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
22 309 309 346 346
Diğer
309 309 346 346
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
23 704 704 1.227 1.227
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
24.a 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
24.b 0 0 25 25
DİĞER AKTİFLER
25 1 1 1 1
ARA TOPLAM
351.672 351.672 323.610 323.610
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
26 57 57 57 57
Satış Amaçlı
57 57 57 57
AKTİF TOPLAMI
351.729 351.729 323.667 323.667
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
7 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
27 218.323 9.174 227.497 224.436 8.893 233.329
FAKTORİNG BORÇLARI
11 648 648 538 538
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 0 0 57 57
Finansal Kiralama Borçları
0 0 63 63
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 -6 -6
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
28 83.823 83.823 55.358 55.358
Bonolar
30.583
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.389 Değişim: 0,35% Hacim : 6.944 Mio.TL Son veri saati : 14:11
Düşük 1.389 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8376 Değişim: -0,32%
Düşük 8,8226 27.09.2021 Yüksek 8,8933
Açılış: 8,866
10,3471 Değişim: -0,83%
Düşük 10,3156 27.09.2021 Yüksek 10,4434
Açılış: 10,4335
496,97 Değişim: -0,42%
Düşük 495,28 27.09.2021 Yüksek 503,18
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.