KAP ***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2023 - 23:38
KAP ***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor

***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.862.500 15.791.850 -273.418 1.776.843 15.933.305 3.813.732 68.904.812 68.904.812
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
342.690 3.471.042 -3.813.732 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
488.364 3.696.765 4.185.129 4.185.129
Dönem Karı (Zararı)
3.696.765 3.696.765 3.696.765
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
488.364 488.364 488.364
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.862.500 15.791.850 214.946 2.119.533 19.404.347 3.696.765 73.089.941 73.089.941
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.862.500 15.791.850 -661.214 2.091.846 19.432.034 6.860.946 75.377.962 75.377.962
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
6.860.946 -6.860.946 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
744.814 6.574.537 7.319.351 7.319.351
Dönem Karı (Zararı)
6.574.537 6.574.537 6.574.537
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
744.814 744.814 744.814
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
14.250.591 14.250.591 14.250.591
Dönem Sonu Bakiyeler
31.862.500 15.791.850 83.600 2.091.846 40.543.571 6.574.537 96.947.904 96.947.904


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.318.065 6.973.836
Dönem Karı (Zararı)
6.574.537 3.696.765
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.574.537 3.696.765
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-392.085 4.646.153
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27-28-29 1.333.798 4.003.111
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-28 361.873 3.847.969
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
361.873 361.873
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 3.486.096
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.988.940 -111.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.988.940 -111.487
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 -29.833 232.686
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-29.833 -238.068
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 470.754
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
744.814 -488.364
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
744.814 -488.364
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
186.203 -2.590.582
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 -247.180
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.135.613 -1.369.082
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-10 -259.205 2.866.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-259.205 2.866.588
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-13 -8.406.744 -75.448
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.352.684 -11.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-54.060 -63.500
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 -2.940.254
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 2.489.943 -341.645
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-10 -1.705.550 -626.140
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -185.620
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.705.550 -440.520
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 209.293 -269.106
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.762.603 -1.800.845
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-1.762.603 -1.800.845
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.351.210 -989.993
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.351.210 -989.993
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-575.021 -26.887
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.734.544 -105.606
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18.734.544 -105.606
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.318.065 6.973.836
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.126.666 -8.090.932
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27-28 -14.126.666 -8.090.932
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-69.661 -106.019
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.057.005 -7.984.913
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
605.603 -2.254.213
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 12.418.355 191.197
Kredilerden Nakit Girişleri
12.418.355 191.197
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -10.137.151 -2.527.476
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.137.151 -2.527.476
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
29 -640.523 -358.249
Ödenen Faiz
39 -1.061.694 -470.754
Alınan Faiz
38 26.616 238.068
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 673.001
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.797.002 -3.371.309
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.797.002 -3.371.309
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.806.474 5.229.639
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 5.603.476 1.858.330


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 5.603.477 2.806.474
Finansal Yatırımlar
8 245.309 300.710
Vadeli Mevduatlar
8 97.900 153.300
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8 147.409 147.410
Ticari Alacaklar
10 23.379.564 23.120.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 23.379.564 23.120.359
Diğer Alacaklar
6-13 9.927.200 1.520.456
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 9.774.705 1.422.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 152.495 98.435
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
11 5.284.407 3.561.149
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
11 5.284.407 3.561.149
Stoklar
16 3.046.395 106.142
Peşin Ödenmiş Giderler
6-18 1.558.558 4.207.348
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 166.789 82.002
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 1.391.769 4.125.346
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 1.448 3.118
Diğer Dönen Varlıklar
22 5.975 885.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 5.975 885.295
ARA TOPLAM
49.052.333 36.511.051
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
49.052.333 36.511.051
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
13 77.871 77.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 77.871 77.871
Maddi Duran Varlıklar
27 911.937 920.375
Mobilya ve Demirbaşlar
27 678.912 685.664
Özel Maliyetler
27 233.025 234.711
Kullanım Hakkı Varlıkları
29 1.968.448 2.356.071
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28 80.691.310 67.502.381
Şerefiye
28 4.655.912 4.655.912
Bilgisayar Yazılımları
28 6.786 15.150
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
28 76.028.612 62.831.319
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
158.846 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
42 6.557.475 8.154.600
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
90.365.887 79.011.298
TOPLAM VARLIKLAR
139.418.220 115.522.349
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 14.421.126 11.396.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 14.421.126 11.396.635
Banka Kredileri
9 14.421.126 11.396.635
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 2.039.308 2.978.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 2.039.308 2.978.352
Banka Kredileri
9 1.246.631 1.612.842
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 792.677 1.365.510
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 198.427 121.216
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
9 198.427 121.216
Ticari Borçlar
6-10 7.467.163 9.172.713
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 7.467.163 9.172.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 5.176.996 3.267.207
Diğer Borçlar
13 4.644.483 293.273
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 4.644.483 293.273
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11 118.277 273.493
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 118.277 273.493
Devlet Teşvik ve Yardımları
19 0 156.903
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 0 2.195.862
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 3.321.465 4.578.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 1.623.465 1.623.465
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 1.698.000 2.955.020
ARA TOPLAM
37.387.245 34.434.139
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.387.245 34.434.139
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.356.588 2.238.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.356.588 2.238.041
Banka Kredileri
9 1.205.968 1.087.421
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 1.150.620 1.150.620
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11 226.777 110.906
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 226.777 110.906
Devlet Teşvik ve Yardımları
19 0 418.118
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 2.499.706 2.943.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 2.499.706 2.943.183
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.083.071 5.710.248
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.470.316 40.144.387
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31 96.947.904 75.377.962
Ödenmiş Sermaye
31 31.862.500 31.862.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
31 15.791.850 15.791.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31 83.600 -661.214
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 83.600 -661.214
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 83.600 -661.214
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31 2.091.846 2.091.846
Yasal Yedekler
31 1.951.846 1.951.846
Girişim Sermayesi Fonu
31 140.000 140.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31 40.543.571 19.432.034
Net Dönem Karı veya Zararı
31 6.574.537 6.860.946
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
96.947.904 75.377.962
TOPLAM KAYNAKLAR
139.418.220 115.522.349


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
32 19.940.215 9.752.374
Satışların Maliyeti
32 -3.672.733 -2.443.797
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.267.482 7.308.577
BRÜT KAR (ZARAR)
16.267.482 7.308.577
Genel Yönetim Giderleri
33 -3.096.941 -1.350.832
Pazarlama Giderleri
33 -165.101 -142.368
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -5.729.299 -3.330.274
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 1.921.839 3.279.464
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -211.261 -4.426.976
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.986.719 1.337.591
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36 3.218 1.278
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.989.937 1.338.869
Finansman Gelirleri
38 57.216 238.068
Finansman Giderleri
39 -1.061.694 -470.754
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.985.459 1.106.183
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.410.922 2.590.582
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
42 -1.410.922 2.590.582
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.574.537 3.696.765
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.574.537 3.696.765
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.574.537 3.696.765
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 43 0,21000000 0,12000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
41 744.814 488.364
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
744.814 488.364
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
744.814 488.364
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.319.351 4.185.129
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.319.351 4.185.129http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150272


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.178 Değişim: 1,28% Hacim : 89.356 Mio.TL Son veri saati : 15:45
Düşük 9.089 29.02.2024 Yüksek 9.196
Açılış: 9.100
31,2261 Değişim: 0,08%
Düşük 31,1201 29.02.2024 Yüksek 31,3072
Açılış: 31,2017
33,9198 Değişim: 0,20%
Düşük 33,7735 29.02.2024 Yüksek 34,0964
Açılış: 33,8529
2.038,43 Değişim: -0,11%
Düşük 2.035,74 29.02.2024 Yüksek 2.048,08
Açılış: 2.040,58
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.