KAP ***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2020 - 22:28
KAP ***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor

***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.250.000 0 212.254 653.888 -574.450 6.068.718 27.610.410 0 27.610.410
Transferler
0 0 0 303.436 5.765.282 -6.068.718 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -213.776 0 0 4.308.103 4.094.327 0 4.094.327
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 4.308.103 4.308.103 0 4.308.103
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -213.776 0 0 0 -213.776 0 -213.776
Sermaye Arttırımı
9.750.000 0 0 0 0 0 9.750.000 0 9.750.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 13.971.975 0 0 0 0 13.971.975 0 13.971.975
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 -42.237 24.000 1.010.829 0 992.592 0 992.592
Dönem Sonu Bakiyeler
31.000.000 13.971.975 -43.759 981.324 6.201.661 4.308.103 56.419.304 0 56.419.304
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.862.500 15.791.850 72.936 1.022.878 5.125.278 7.822.582 61.698.024 0 61.698.024
Transferler
0 0 0 381.099 7.441.483 -7.822.582 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 117.323 0 0 2.557.507 2.674.830 0 2.674.830
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 2.557.507 2.557.507 0 2.557.507
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 117.323 0 0 0 117.323 0 117.323
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.862.500 15.791.850 190.259 1.403.977 12.566.761 2.557.507 64.372.854 0 64.372.854


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.889.131 11.773.584
Dönem Karı (Zararı)
2.557.507 4.308.103
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.557.507 4.308.103
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.142.724 10.116.501
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 8.984.728 6.282.606
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 1.993.143 366.468
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 896.894 366.468
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.096.249 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
301.601 580.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
301.601 580.441
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 692.266 950.019
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -191.094 -776.152
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 883.360 1.726.171
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-117.323 213.776
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-117.323 213.776
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-575.757 -82.679
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-135.934 -72.563
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.878.433
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-811.100 -2.651.020
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3-6 -356.236 1.248.696
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 2.844.234 -347.614
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -3.200.470 1.596.310
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-165.533 -62.003
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-170.297 -22.493
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.764 -39.510
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
7 -248.634 -1.581.316
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
7 -248.634 -1.581.316
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-892.992 -1.184.433
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
81.408 172.859
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-6 610.413 -1.014.247
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 610.413 -1.014.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 311.932 88.856
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
7 547.317 358.131
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
7 547.317 358.131
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.953 -274.830
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-54.953 -274.830
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-192.663 -19.767
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-451.159 -382.966
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-451.159 -382.966
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.889.131 11.773.584
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.749.865 -26.523.423
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -13.940.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 450.401 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 450.401 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -13.200.266 -12.583.423
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -73.753 -125.107
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -13.126.513 -12.458.316
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
604.420 14.249.323
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 23.721.975
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 23.721.975
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 7.389.553 9.704.371
Kredilerden Nakit Girişleri
5 7.389.553 9.704.371
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -5.022.160 -18.016.455
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -5.022.160 -18.016.455
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -928.688 -217.500
Ödenen Faiz
17 -883.360 -1.719.220
Alınan Faiz
16 191.094 776.152
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-142.019 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
743.686 -500.516
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
743.686 -500.516
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.628.316 1.739.834
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.372.002 1.239.318


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.372.002 4.628.316
Ticari Alacaklar
3-6 12.119.445 11.763.209
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 20.663 2.864.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 12.098.782 8.898.312
Diğer Alacaklar
636.885 466.588
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
587.441 417.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
49.444 49.444
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
7 2.881.604 2.632.970
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
7 2.881.604 2.632.970
Stoklar
1.922.084 1.029.092
Peşin Ödenmiş Giderler
816.773 905.553
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
77.019 221.414
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
739.754 684.139
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33.265 7.594
Diğer Dönen Varlıklar
451.159 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
451.159 0
ARA TOPLAM
24.233.217 21.433.322
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.233.217 21.433.322
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
22.574 27.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22.574 27.338
Maddi Duran Varlıklar
9 302.886 602.101
Taşıtlar
9 0 217.293
Mobilya ve Demirbaşlar
9 292.922 366.744
Özel Maliyetler
9 9.964 18.064
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.479.756 2.272.510
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 51.940.285 48.731.122
Şerefiye
10 10.294.528 10.294.528
Bilgisayar Yazılımları
10 18.248 18.024
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
10 41.626.714 38.417.489
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 795 1.081
Peşin Ödenmiş Giderler
7.372 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.372 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
884.812 342.147
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.637.685 51.975.218
TOPLAM VARLIKLAR
78.870.902 73.408.540
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 250.000 250.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 250.000 250.000
Banka Kredileri
5 250.000 250.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.895.910 2.011.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.895.910 2.011.489
Banka Kredileri
5 1.800.349 1.193.121
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.095.561 818.368
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 14.245 51.805
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
5 14.245 51.805
Ticari Borçlar
3-6 3.422.897 2.812.484
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.422.897 2.812.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 1.413.503 1.101.571
Diğer Borçlar
96.812 151.765
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
96.812 151.765
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7 987.836 440.519
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
7 987.836 440.519
Devlet Teşvik ve Yardımları
107.035 107.035
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 18.846
Kısa Vadeli Karşılıklar
651.691 594.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
642.691 585.948
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.000 9.000
ARA TOPLAM
9.839.929 7.540.462
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.839.929 7.540.462
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.066.289 2.630.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.066.289 2.630.419
Banka Kredileri
5 2.441.052 799.301
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 625.237 1.831.118
Devlet Teşvik ve Yardımları
178.772 371.435
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.413.058 1.168.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.413.058 1.168.200
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.658.119 4.170.054
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.498.048 11.710.516
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12 64.372.854 61.698.024
Ödenmiş Sermaye
12 31.862.500 31.862.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 15.791.850 15.791.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 190.259 72.936
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
190.259 72.936
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
190.259 72.936
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 1.403.977 1.022.878
Yasal Yedekler
1.403.977 1.022.878
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 12.566.761 5.125.278
Net Dönem Karı veya Zararı
12 2.557.507 7.822.582
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
64.372.854 61.698.024
TOPLAM KAYNAKLAR
78.870.902 73.408.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 18.895.084 16.115.034 8.025.273 5.789.800
Satışların Maliyeti
13 -7.001.842 -4.090.464 -2.483.445 -1.512.261
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.893.242 12.024.570 5.541.828 4.277.539
BRÜT KAR (ZARAR)
11.893.242 12.024.570 5.541.828 4.277.539
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.444.695 -1.708.459 -873.550 -562.043
Pazarlama Giderleri
14 -219.479 -298.634 -106.895 -98.804
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
14 -7.138.852 -5.476.671 -2.876.139 -1.730.581
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 2.749.879 1.629.666 1.229.662 105.444
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -2.407.110 -1.032.867 -1.833.810 -118.020
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.432.985 5.137.605 1.081.096 1.873.535
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
241.031 37.838 1.898 37.838
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.674.016 5.175.443 1.082.994 1.911.373
Finansman Gelirleri
16 191.094 776.152 80.831 465.999
Finansman Giderleri
17 -883.360 -1.726.171 -343.164 -281.056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.981.750 4.225.424 820.661 2.096.316
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
575.757 82.679 120.940 -67.211
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
42 0 -106.276 0 -106.276
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
575.757 188.955 120.940 39.065
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.557.507 4.308.103 941.601 2.029.105
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.557.507 4.308.103 941.601 2.029.105
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.557.507 4.308.103 941.601 2.029.105
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,08000000 0,14000000 0,03000000 0,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18 117.323 -213.776 -147.630 -68.410
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
150.414 -274.072 -189.269 -87.705
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-33.091 60.296 41.639 19.295
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-33.091 60.296 41.639 19.295
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
117.323 -213.776 -147.630 -68.410
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.674.830 4.094.327 793.971 1.960.695
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.674.830 4.094.327 793.971 1.960.695http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886478


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.391 Değişim: -1,18% Hacim : 34.267 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.391 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,5714 Değişim: 0,19%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,5793
Açılış: 15,5411
16,2633 Değişim: 0,14%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,3035
Açılış: 16,2402
913,74 Değişim: 0,30%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 914,14
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.