KAP ***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2022 - 19:39
KAP ***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 1.195.125 16.213.287 7.370 2.685.725 17.299.958 26.884.372 94.285.387 94.285.387
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.763.855 25.120.517 -26.884.372 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-190.505 9.666.344 9.475.839 9.475.839
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-11.500.000 -11.500.000 -11.500.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 16.213.287 -183.135 4.449.580 30.920.475 9.666.344 92.261.677 92.261.677
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 1.195.125 21.107.687 159.268 4.449.580 30.920.475 18.710.802 106.542.937 106.542.937
Transferler
1.323.875 17.386.927 -18.710.802 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-163.192 1.614.484 1.451.292 1.451.292
Kar Payları
-6.000.000 -6.000.000 -6.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 21.107.687 -3.924 5.773.455 42.307.402 1.614.484 101.994.229 101.994.229


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.046.833 29.160.184
Dönem Karı (Zararı)
1.614.484 9.666.344
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.614.484 9.666.344
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.559.185 77.161.029
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.11 382.140 -221.123
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.575.569 -105.885
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.575.569 -105.885
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.579.976 14.443.667
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.579.976 14.443.667
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16.330.703 65.799.480
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
16.330.703 65.799.480
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 690.797 -2.755.110
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
23.392.963 -68.807.348
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -6.259.355 -65.815.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.259.355 -65.815.608
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.414 -497.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-38.414 -497.080
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.843.672 -2.494.660
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
29.843.672 -2.494.660
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-152.940 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-152.940
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
52.566.632 18.020.025
Alınan Temettüler
0
Ödenen Faiz
0
Alınan Faiz
17.069.326 11.241.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-191.718 -366.921
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
602.593 265.550
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.431.817 -6.081.593
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-1.822.533
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-27.001.683 -4.149.119
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-430.134 -109.941
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-430.134 -109.941
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Temettüler
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.382.484 -1.148.908
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-44.885.278 11.080.022
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-44.885.278 11.080.022
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.497.206 -728.930
Ödenen Temettüler
-6.000.000 -11.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.767.468 21.929.683
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.767.468 21.929.683
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 62.602.127 37.915.241
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 52.834.659 59.844.924


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 68.671.035 78.228.228
Finansal Yatırımlar
4 94.023.527 77.692.824
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 10.933.115 12.595.225
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
83.090.412 65.097.599
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 83.090.412 65.097.599
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 304.852.563 311.111.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 304.852.563 311.111.918
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
3.715.820 1.025.014
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.715.820 1.025.014
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
471.262.945 468.057.984
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
471.262.945 468.057.984
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 8.294.240 8.332.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.294.240 8.332.654
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
52.224.637 51.279.489
Binalar
10 48.253.629 48.274.256
Mobilya ve Demirbaşlar
10 3.439.826 2.429.262
Diğer Maddi Duran Varlıklar
531.182 575.971
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 62.342 76.840
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
697.157 807.335
Bilgisayar Yazılımları
11 697.157 807.335
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Diğer Duran Varlıklar
79.738 35.844
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
79.738 35.844
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
61.358.114 60.532.162
TOPLAM VARLIKLAR
532.621.059 528.590.146
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
243.581.463 199.126.604
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
243.581.463 199.126.604
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
93.163 112.708
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 154.488.300 118.013.896
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 89.000.000 81.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
168.919.449 198.763.121
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.847.831
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 167.071.618 198.763.121
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
4.821.908 4.668.968
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 4.821.908 4.668.968
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 602.593 4.269.109
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.752.274 1.195.679
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.752.274 1.195.679
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
977.073 4.109.236
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 977.073 4.109.236
ARA TOPLAM
420.654.760 412.132.717
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
420.654.760 412.132.717
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.670.381 4.528.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.670.381 4.528.813
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
5.301.689 5.385.679
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.972.070 9.914.492
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
430.626.830 422.047.209
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
101.994.229 106.542.937
Ödenmiş Sermaye
15 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.195.125 1.195.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.107.687 21.107.687
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 21.107.687 21.107.687
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.924 159.268
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-3.924 159.268
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
15 -3.924 159.268
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 5.773.455 4.449.580
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 42.307.402 30.920.475
Net Dönem Karı veya Zararı
1.614.484 18.710.802
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
101.994.229 106.542.937
TOPLAM KAYNAKLAR
532.621.059 528.590.146


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 6.022.590.195 8.327.282.989
Satışların Maliyeti
17 -5.993.765.666 -8.276.263.103
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.824.529 51.019.886
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
28.824.529 51.019.886
Genel Yönetim Giderleri
18 -21.149.233 -13.679.366
Pazarlama Giderleri
18 -3.597.456 -3.549.198
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 5.416.331 2.985.104
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -378.179 -1.356.001
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.115.992 35.420.425
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.115.992 35.420.425
Finansman Gelirleri
20 3.824.061 3.566.409
Finansman Giderleri
21 -10.634.772 -26.565.381
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.305.281 12.421.453
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-690.797 -2.755.109
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -720.526 -2.826.237
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 29.729 71.128
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.614.484 9.666.344
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.614.484 9.666.344
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.614.484 9.666.344
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-163.191 -286.229
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-217.452 -238.367
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
54.261 -47.862
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-163.191 -286.229
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.451.293 9.380.115
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.451.293 9.380.115http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024085


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9415 Değişim: 0,02%
Düşük 15,9150 19.05.2022 Yüksek 15,9647
Açılış: 15,9384
16,7575 Değişim: 0,42%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,7618
Açılış: 16,6872
931,79 Değişim: 0,17%
Düşük 929,93 19.05.2022 Yüksek 932,97
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.