KAP ***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2021 - 00:29
KAP ***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 193.052 -560.334 2.472.512 11.275.213 6.237.958 50.813.526 50.813.526
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
213.213 6.024.745 -6.237.958 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
137.835 10.775.180 10.913.015 10.913.015
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 330.887 -560.334 2.685.725 17.299.958 10.775.180 61.726.541 61.726.541
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 7.370 16.213.287 2.685.725 17.299.958 26.884.372 94.285.837 94.285.837
Transferler
1.763.855 25.120.517 -26.884.372
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.414 6.710.604 6.679.190 6.679.190
Kar Payları
-11.500.000 -11.500.000 -11.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 -24.044 16.213.287 4.449.580 30.920.475 6.710.604 89.465.027 89.465.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.337.164 -37.604.422
Dönem Karı (Zararı)
6.710.604 10.775.180
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.710.604 10.775.180
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.11 7.974.210 4.584.179
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
690.785 397.983
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.299.443 -1.493.867
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-4.299.443 -1.493.867
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.749.743 1.984.494
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.749.743 1.984.494
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.343.407 -393.858
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
1.343.407 -393.858
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.471.625 3.050.132
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
21 4.471.625 3.050.132
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 4.018.093 1.039.295
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
55.104.377 -55.591.990
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -93.860.651 -82.354.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -93.860.651 -82.354.917
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
95.920.254 -64.505.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
95.920.254 -64.505.566
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.655.614 53.695.772
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
37.655.614 53.695.772
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.389.160 37.572.721
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
15.389.160 37.572.721
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
69.789.191 -40.232.631
Alınan Faiz
4.414.520 6.132.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.611.906 -1.698.079
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.254.641 -1.806.706
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-50.725.079 45.428.002
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-50.294.945 46.566.766
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10.11 -430.134 -1.138.764
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10.11 -430.134 -1.138.764
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.592.287 -5.830.839
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-5.757.927 -5.739.137
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.334.360 -91.702
Ödenen Temettüler
-11.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.019.798 1.992.741
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.299.443 1.493.867
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.319.241 3.486.608
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 37.915.241 17.439.237
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 43.234.482 20.925.845


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 53.782.871 61.408.657
Finansal Yatırımlar
4 76.276.258 167.668.551
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
12.308.605 12.445.650
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
63.967.653 155.222.901
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
63.967.653 155.222.901
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 293.147.191 199.231.693
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 293.147.191 199.231.693
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.059.558 894.935
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.059.558 894.935
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
425.265.878 429.203.836
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
425.265.878 429.203.836
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 6.982.681 7.020.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.982.681 7.020.843
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
44.586.388 44.816.892
Binalar
41.315.510 41.356.765
Mobilya ve Demirbaşlar
2.605.329 2.705.001
Diğer Maddi Duran Varlıklar
665.549 755.126
Kullanım Hakkı Varlıkları
106.481 161.327
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.010.201 1.011.192
Bilgisayar Yazılımları
1.010.201 1.011.192
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
Diğer Duran Varlıklar
16.285 23.542
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
52.702.036 53.033.796
TOPLAM VARLIKLAR
477.967.914 482.237.632
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 176.387.858 159.779.346
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
176.387.858 159.779.346
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
148.546 208.510
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
119.239.312 96.570.836
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
57.000.000 63.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
6 197.947.012 210.586.343
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.050.646
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
196.896.366 210.586.343
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
7 3.679.708 7.011.579
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.679.708 7.011.579
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
987.320 1.006.233
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.050.147 1.010.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.050.147 1.010.790
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
347.866 241.801
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
347.866 241.801
ARA TOPLAM
380.399.911 379.636.092
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
380.399.911 379.636.092
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.662.553 3.831.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.662.553 3.831.408
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
4.440.423 4.484.295
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.102.976 8.315.703
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
388.502.887 387.951.795
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
89.465.027 94.285.837
Ödenmiş Sermaye
15 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.195.125 1.195.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.213.287 16.213.287
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.213.287 16.213.287
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.044 7.370
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
15 -24.044 7.370
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-24.044 7.370
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 4.449.580 2.685.725
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 30.920.475 17.299.958
Net Dönem Karı veya Zararı
6.710.604 26.884.372
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
89.465.027 94.285.837
TOPLAM KAYNAKLAR
477.967.914 482.237.632


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 14.752.140.962 12.267.756.931 6.424.857.973 6.782.448.591
Satışların Maliyeti
17 -14.678.349.361 -12.238.363.003 -6.402.086.257 -6.767.152.681
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
73.791.601 29.393.928 22.771.716 15.295.910
BRÜT KAR (ZARAR)
73.791.601 29.393.928 22.771.716 15.295.910
Genel Yönetim Giderleri
18 -27.168.632 -18.354.161 -13.489.267 -8.922.738
Pazarlama Giderleri
18 -6.787.317 -4.170.268 -3.238.119 -2.199.616
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 4.495.616 3.015.147 1.510.511 1.121.740
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.367.224 -397.348 -11.223 -364.829
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
42.964.044 9.487.298 7.543.618 4.930.467
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
42.964.044 9.487.298 7.543.618 4.930.467
Finansman Gelirleri
21 5.757.927 8.478.267 2.191.519 4.904.317
Finansman Giderleri
22 -37.983.181 -6.728.343 -11.417.801 -2.441.931
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.738.790 11.237.222 -1.682.664 7.392.853
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.028.186 -462.042 -1.273.076 540.911
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -4.061.965 -1.039.295 -1.235.728 229.035
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 33.779 577.253 -37.348 311.876
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.710.604 10.775.180 -2.955.740 7.933.764
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.710.604 10.775.180 -2.955.740 7.933.764
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.710.604 10.775.180 -2.955.740 7.933.764
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
15 -31.414 137.835 254.815 109.082
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-41.507 176.712 196.860 139.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.093 -38.877 57.955 -30.767
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-31.414 137.835 254.815 109.082
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.679.190 10.913.015 -2.700.925 8.042.846
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
6.679.190 10.913.015 -2.700.925 8.042.846http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955733


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.