KAP ***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2020 - 20:42
KAP ***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 1.195.125 -574.825 -253.260 2.307.985 9.861.407 1.578.333 44.114.765 44.114.765
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
52.299 164.527 1.361.507 -1.578.333 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
174.775 1.046.306 1.221.081 1.221.081
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 -400.050 -200.961 2.472.512 11.222.914 1.046.306 45.335.846 45.335.846
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 193.052 -560.334 2.472.512 11.275.213 6.237.958 50.813.526 50.813.526
Transferler
213.213 6.024.745 -6.237.958 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
137.835 10.775.180 10.913.015 10.913.015
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 330.887 -560.334 2.685.725 17.299.958 10.775.180 61.726.541 61.726.541


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.604.422 1.350.057
Dönem Karı (Zararı)
10.775.180 1.046.306
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.775.180 1.551.167
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 -504.861
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.584.179 5.505.072
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 397.983 353.251
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.493.867 -1.495.928
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.493.867 -1.495.928
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.984.494 527.192
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.984.494 527.192
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-393.858 3.991.914
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-393.858 3.991.914
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.050.132 3.681.393
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
3.050.132 3.681.393
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 1.039.295 -1.552.750
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-55.591.990 -10.932.678
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.354.917 28.325.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-82.354.917 28.325.813
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.505.566 -2.496.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-64.505.566 -2.496.401
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
53.695.772 -25.109.752
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
53.695.772 -25.109.752
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.572.721 -11.652.338
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37.572.721 -11.652.338
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-40.232.631 -4.381.300
Alınan Faiz
6.132.994 6.662.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.698.079 -390.658
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.806.706 -540.861
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
45.428.002 18.764.780
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
46.566.766 18.906.225
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.138.764 -141.445
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.138.764 -141.445
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.830.839 -23.078.611
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-5.739.137 -22.545.913
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-91.702 -532.698
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.992.741 -2.963.774
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.493.867 1.495.928
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.486.608 -1.467.846
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.439.237 19.409.243
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 20.925.845 17.941.397


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 26.550.968 26.247.648
Finansal Yatırımlar
4 181.766.894 123.380.742
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
13.028.195 11.801.453
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
168.738.699 111.579.289
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
168.738.699 111.579.289
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 195.066.662 112.711.745
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 379.227 36.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 194.687.435 112.674.963
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.466.487 257.144
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.466.487 257.144
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 2.035.970 295.050
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
406.886.981 262.892.329
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
927.825
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
406.886.981 263.820.154
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 6.899.618 1.291.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.899.618 1.291.226
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
10 21.394.412 20.476.856
Binalar
20.118.098 20.159.352
Mobilya ve Demirbaşlar
10 1.276.314 317.504
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 272.465 382.396
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
170.162 237.007
Bilgisayar Yazılımları
11 170.162 237.007
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 679.499 141.122
Diğer Duran Varlıklar
21.773 21.773
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
21.773 21.773
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.437.929 22.550.380
TOPLAM VARLIKLAR
436.324.910 286.370.534
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
145.278.425 105.733.278
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 145.278.425 105.733.278
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
321.866 253.749
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
61.457.559 36.859.529
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
83.499.000 68.620.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
6 219.771.736 119.705.560
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 2.737.110
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 217.034.626 119.705.560
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
7 3.673.830 4.732.797
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.673.830 4.732.797
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 1.039.295 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.093.501 778.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.093.501 778.391
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 356.702 1.323.857
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
356.702 1.323.857
ARA TOPLAM
371.213.489 232.273.883
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
8.359
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
371.213.489 232.282.242
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 176.300
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 176.300
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 0 176.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.384.880 3.098.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.384.880 3.098.466
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.384.880 3.274.766
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
374.598.369 235.557.008
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
61.726.541 50.813.526
Ödenmiş Sermaye
15 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 1.195.125 1.195.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -560.334 -560.334
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -560.334 -560.334
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 330.887 193.052
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
330.887 193.052
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
330.887 193.052
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 2.685.725 2.472.512
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 17.299.958 11.275.213
Net Dönem Karı veya Zararı
10.775.180 6.237.958
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
61.726.541 50.813.526
TOPLAM KAYNAKLAR
436.324.910 286.370.534


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 12.267.756.931 6.311.445.009 6.782.448.591 2.873.212.875
Satışların Maliyeti
17 -12.238.363.003 -6.295.264.329 -6.767.152.681 -2.865.295.020
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.393.928 16.180.680 15.295.910 7.917.855
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
29.393.928 16.180.680 15.295.910 7.917.855
Genel Yönetim Giderleri
18 -18.354.161 -16.539.371 -8.922.738 -8.539.231
Pazarlama Giderleri
18 -4.170.268 -2.720.607 -2.199.616 -1.247.234
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 11.493.414 13.418.150 6.026.056 7.241.133
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.386.555 -97.969 0 -62.718
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.976.358 10.240.883 10.199.612 5.309.805
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.976.358 10.240.883 10.199.612 5.309.805
Finansman Giderleri
-5.739.136 -10.242.466 -2.806.760 -5.197.260
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.237.222 -1.583 7.392.852 112.545
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-462.042 1.552.750 540.911 1.983.934
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.039.295 0 229.035 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 577.253 1.552.750 311.876 1.983.934
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.775.180 1.551.167 7.933.763 2.096.479
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19 -504.861 0 3.671
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.775.180 1.046.306 7.933.763 2.100.150
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.775.180 1.046.306 7.933.763 2.100.150
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
137.835 174.775 109.082 72.144
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
176.712 224.070 139.849 92.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-38.877 -49.295 -30.767 -20.348
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
137.835 174.775 109.082 72.144
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.913.015 1.221.081 8.042.845 2.172.294
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.913.015 1.221.081 8.042.845 2.172.294http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864292


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.