" />

KAP ***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

15.05.2020 - 19:08
KAP ***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 1.195.125 -205.011 -574.825 2.307.986 9.813.157 1.578.333 44.114.764 44.114.764
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.049 0 164.526 1.409.757 -1.578.333 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-246.918 0
Dönem Karı (Zararı)
-1.053.845 -1.300.763 -1.300.763
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 -200.962 -821.743 2.472.512 11.222.914 -1.053.845 42.814.001 42.814.001
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 -560.334 193.052 2.472.512 11.275.213 6.237.958 50.813.526 50.813.526
Transferler
0 0 213.213 6.024.745 -6.237.958 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48.250 -166.170 3.110.408 2.992.488 2.992.488
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 1.195.125 -512.085 26.882 2.685.725 17.299.959 3.110.408 53.806.014 53.806.014


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.727.527 -24.787.642
Dönem Karı (Zararı)
3.110.408 -1.053.845
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.244.146 -545.315
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-133.738 -508.530
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.081.938 9.423.671
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 -99.592 -122.903
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-734.457 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-734.457 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.698.521 4.210.815
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.698.521 4.210.815
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.047.712 4.042.858
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.047.712 4.042.858
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
101.302 1.292.901
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
30.738.313 -36.247.515
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 22.244.067 -19.906.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
22.244.067 -19.906.897
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-349.883 -1.558.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-349.883 -1.558.220
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 9.667.823 -15.422.094
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.667.823 -15.422.094
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-823.694 639.696
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-823.694 639.696
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.766.783 -27.877.689
Alınan Faiz
3.766.996 3.422.275
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
193.748 -431.184
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
98.956
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.717.990 25.000.322
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-31.190.874 26.405.343
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.447.834 -1.350.269
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -974.950 -54.752
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-974.950 -54.752
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.005.212 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.907.623 0
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-2.907.623
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-346.150
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
21 -751.439
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.325 212.680
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.325 212.680
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.439.237 19.409.243
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.443.562 19.621.923


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 22.793.253 26.247.648
Finansal Yatırımlar
4 134.428.454 123.380.742
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
12.684.445 11.801.453
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
121.744.009 111.579.289
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
121.744.009 111.579.289
Ticari Alacaklar
6 90.467.677 112.711.745
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
186.617 36.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 90.281.060 112.674.963
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.615.703 257.144
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.615.703 257.144
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 193.748 295.050
ARA TOPLAM
250.498.835 262.892.329
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
21 946.309 927.825
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
251.445.144 263.820.154
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 1.641.109 1.291.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.641.109 1.291.226
Maddi Duran Varlıklar
10 21.352.215 20.476.856
Binalar
20.138.725 20.159.352
Mobilya ve Demirbaşlar
505.175 317.504
Diğer Maddi Duran Varlıklar
708.315 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 327.431 382.396
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
194.691 237.007
Bilgisayar Yazılımları
11 194.691 237.007
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 453.367 141.122
Diğer Duran Varlıklar
21.773 21.773
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.990.586 22.550.380
TOPLAM VARLIKLAR
275.435.730 286.370.534
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 82.597.377 105.733.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
82.597.377 105.733.278
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
377.370 253.749
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
32.220.007 36.859.529
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
50.000.000 68.620.000
Ticari Borçlar
6 129.373.382 119.705.560
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 2.327.268
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
127.046.114 119.705.560
Diğer Borçlar
7 3.909.104 4.732.797
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.909.104 4.732.797
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 1.268.330
Kısa Vadeli Karşılıklar
997.574 778.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 997.574 778.391
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 215.072 1.323.857
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 215.072 1.323.857
ARA TOPLAM
218.360.839 232.273.883
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
21 17.692 8.359
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
218.378.531 232.282.242
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 176.300
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 176.300
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 176.300
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.251.185 3.098.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.251.185 3.098.466
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.251.185 3.274.766
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
221.629.716 235.557.008
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15 53.806.014 50.813.526
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.195.125 1.195.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -512.085 -560.334
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-512.085 -560.334
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 26.882 193.052
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
26.882 193.052
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
26.882 193.052
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 2.685.725 2.472.512
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 17.299.959 11.275.213
Net Dönem Karı veya Zararı
3.110.408 6.237.958
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.806.014 50.813.526
TOPLAM KAYNAKLAR
275.435.730 286.370.534


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 5.485.308.339 3.438.232.134
Satışların Maliyeti
17 -5.471.210.322 -3.429.969.309
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.098.017 8.262.825
BRÜT KAR (ZARAR)
14.098.017 8.262.825
Genel Yönetim Giderleri
18 -9.431.423 -8.678.497
Pazarlama Giderleri
18 -1.803.076 -795.019
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.698.521 6.177.017
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.373.479 -35.251
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.188.560 4.931.075
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.188.560 4.931.075
Finansman Giderleri
-2.941.461 -4.943.152
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.247.099 -12.077
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.002.953 -431.184
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.268.330
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 265.377 -431.184
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.244.146 -443.261
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19 -133.738 -610.584
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.110.408 -1.053.845
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.110.408 -1.053.845
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
48.249
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
61.858
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13.609
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-166.170 -246.918
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-213.038 -316.562
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
46.868 69.644
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-117.921 -246.918
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.992.487 -1.300.763
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.992.487 -1.300.763http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845573


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0149 Değişim: -0,19%
Düşük 32,9331 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9621 Değişim: -0,54%
Düşük 35,9002 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.546,52 Değişim: -2,09%
Düşük 2.542,24 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.