KAP ***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2020 - 23:18
KAP ***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 1.195.125 -142.224 -306.032 1.853.336 8.028.928 4.787.128 45.416.261 45.416.261
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
454.649 4.332.479 -4.787.128 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-432.601 52.772 1.578.333 1.198.504 1.198.504
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 -574.825 -253.260 2.307.985 9.861.407 1.578.333 44.114.765 44.114.765
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 1.195.125 -574.825 -253.260 2.307.985 9.861.407 1.578.333 44.114.765 44.114.765
Transferler
164.527 1.413.806 -1.578.333
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
767.877 -307.074 0 6.237.958 6.698.761 6.698.761
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 193.052 -560.334 2.472.512 11.275.213 6.237.958 50.813.526 50.813.526


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.803.107 -6.650.204
Dönem Karı (Zararı)
6.237.958 1.578.333
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.131.842 17.451.124
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 682.478 798.961
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 776.039 -1.264.844
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 776.039 -1.264.844
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 10.589.178 13.667.667
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 10.589.178 13.667.667
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 12.004.835 2.522.313
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
20 12.004.835 2.522.313
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -1.920.688 1.727.027
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.450.463 -28.410.108
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -27.944.268 -35.417.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -27.944.268 -35.417.964
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.627.558 -1.411.237
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 22.762.071 27.263.357
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 22.762.071 27.263.357
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.895.824 -18.844.264
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.895.824 -18.844.264
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.919.337 -9.380.651
Alınan Faiz
7.265.053 3.493.885
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -581.099 -423.980
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -800.184 -438.414
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 98.956
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.091.126 -30.373.520
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-23.776.547 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-30.043.245
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-314.579 -330.275
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -314.579 -330.275
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.318.013 40.706.900
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.363.762 43.206.900
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
8.363.762 43.206.900
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-256.708
Ödenen Temettüler
-2.500.000
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
24 -789.041
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.970.006 3.683.176
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.970.006 3.683.176
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 19.409.243 15.726.067
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.439.237 19.409.243


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 26.247.648 21.151.733
Finansal Yatırımlar
4 123.380.742 110.784.550
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11.801.453 7.218.440
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
111.579.289 103.566.110
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
111.579.289 103.566.110
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 112.711.745 91.833.399
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 36.782 730
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 112.674.963 91.832.669
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 257.144 586.622
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 257.144 586.622
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 295.050 1.514.927
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
262.892.329 225.871.231
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
24 927.825
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
263.820.154 225.871.231
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 1.291.226 2.035.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.291.226 2.035.358
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
10 20.476.856 20.572.790
Binalar
20.159.352 20.241.861
Mobilya ve Demirbaşlar
317.504 330.929
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 382.396
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
237.007 290.510
Bilgisayar Yazılımları
11 237.007 290.510
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 141.122
Diğer Duran Varlıklar
21.773 29.240
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.550.380 22.927.898
TOPLAM VARLIKLAR
286.370.534 248.799.129
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
105.733.278 97.115.767
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
105.733.278 97.115.767
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
253.749
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
36.859.529 32.615.767
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
68.620.000 64.500.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
6 119.705.560 96.943.489
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
119.705.560 96.943.489
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
7 4.732.797 5.047.501
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.732.797 5.047.501
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 0 505.134
Kısa Vadeli Karşılıklar
778.391 641.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
778.391 641.877
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.323.857 270.523
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.323.857 270.523
ARA TOPLAM
232.273.883 200.524.291
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
24 8.359
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
232.282.242 200.524.291
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
176.300 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
176.300 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
176.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.098.466 2.597.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.098.466 2.597.088
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 0 1.562.985
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.274.766 4.160.073
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
235.557.008 204.684.364
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15 50.813.526 44.114.765
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.195.125 1.195.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -560.334 -253.260
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-560.334 -253.260
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 193.052 -574.825
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
193.052 -574.825
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
193.052 -574.825
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 2.472.512 2.307.985
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 11.275.213 9.861.407
Net Dönem Karı veya Zararı
6.237.958 1.578.333
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.813.526 44.114.765
TOPLAM KAYNAKLAR
286.370.534 248.799.129


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 15.532.738.610 12.807.996.030
Satışların Maliyeti
17 -15.490.582.047 -12.770.458.003
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.156.563 37.538.027
BRÜT KAR (ZARAR)
42.156.563 37.538.027
Genel Yönetim Giderleri
18 -34.474.253 -28.904.213
Pazarlama Giderleri
18 -5.822.470 -4.895.981
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 22.113.949 18.282.431
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -157.726 -12.794
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.816.063 22.007.470
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.816.063 22.007.470
Finansman Giderleri
21 -18.963.024 -17.636.838
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.853.039 4.370.632
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.920.688 -1.277.027
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-505.134
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 1.920.688 -771.893
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.773.727 3.093.605
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-535.769 -1.515.272
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.237.958 1.578.333
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
6.237.958 1.578.333
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13 -307.074 52.772
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-307.074 52.772
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-393.684 67.656
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
86.610 -14.884
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
15 767.877 -432.601
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15 767.877 -432.601
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
984.458 -559.174
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
-216.581 126.573
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
460.803 -379.829
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.698.761 1.198.504
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
6.698.761 1.198.504http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822305


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.