KAP ***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 20:56
KAP ***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 1.195.125 -163.537 -100.220 1.547.263 6.565.616 3.969.384 43.013.631 43.013.631
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
306.073 3.663.311 -3.969.384 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -3.529 1.319.289 1.315.760 1.315.760
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-2.200.000 -2.200.000 -2.200.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 30.000.000 1.195.125 -163.537 -103.749 1.853.336 8.028.928 1.319.289 42.129.391 42.129.391
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 1.195.125 -306.032 -142.225 1.853.336 8.028.928 4.787.128 45.416.260 45.416.260
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
454.649 4.332.478 -4.878.128
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.588 1.653.911 1.597.323 1.597.323
Kar Payları
-2.500.000 -2.500.000 -2.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 30.000.000 1.195.125 -306.032 -198.813 2.307.985 9.861.406 1.653.911 44.513.583 44.513.583


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.030.303 9.658.747
Dönem Karı (Zararı)
1.653.911 1.319.289
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.653.911 1.319.289
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.930.220 -3.425.849
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.11 268.239 277.632
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 354.491
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 354.491
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.236.849 -852.794
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.236.849 -852.794
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.483.245 -3.376.842
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
941.887 171.664
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.779.247 10.912.513
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.737.403 1.865.264
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-529.468 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.408.111 9.047.249
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.104.265 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
804.884 8.805.953
Alınan Faiz
2.225.419 852.794
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-186.196 -6.974.539
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-11.300.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-186.196 4.325.461
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-186.196 -79.539
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4.405.000
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.956.308 -2.200.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.988.570 0
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
39.988.570
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.444.878 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-39.444.878
Ödenen Temettüler
-2.500.000 -2.200.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
887.799 484.208
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
887.799 484.208
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 15.726.067 14.356.473
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 16.613.866 14.840.681


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 18.743.245 17.032.332
Finansal Yatırımlar
113.538.338 80.581.327
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 1.651.264 1.746.900
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 111.887.074 78.834.427
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 111.887.074 78.834.427
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 63.152.839 56.415.435
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 82.309 90.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 63.070.530 56.325.192
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 732.997 203.529
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
732.997 203.529
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 1.356.301 414.414
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
197.523.720 154.647.037
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
197.523.720 154.647.037
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 159.976 159.976
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Diğer Finansal Yatırımlar
159.976 159.976
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 1.034.039 1.007.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.034.039 1.007.214
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
10 20.760.746 20.865.059
Binalar
20.303.744 20.324.370
Mobilya ve Demirbaşlar
457.002 540.689
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 489.199 466.928
Bilgisayar Yazılımları
489.199 466.928
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29.200 15.874
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.473.160 22.515.051
TOPLAM VARLIKLAR
219.996.880 177.162.088
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 93.897.437 53.908.867
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
93.897.437 53.908.867
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
33.897.437 14.908.867
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
60.000.000 39.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
6 71.088.243 69.680.132
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
71.088.243 69.680.132
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
7 3.234.579 2.130.314
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.234.579 2.130.314
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.233.041 581.544
Kısa Vadeli Karşılıklar
657.887 493.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
657.887 493.806
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.676.808 1.473.160
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.676.808 1.473.160
ARA TOPLAM
171.787.995 128.267.823
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
171.787.995 128.267.823
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.696.277 2.560.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.696.277 2.560.339
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
999.025 917.665
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.695.302 3.478.004
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
175.483.297 131.745.827
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13 44.513.583 45.416.261
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.195.125 1.195.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -306.032 -306.032
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-306.032 -306.032
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -198.812 -142.224
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-198.812 -142.224
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-198.812 -142.224
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 2.307.985 1.853.336
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 9.861.406 8.028.928
Net Dönem Karı veya Zararı
1.653.911 4.787.128
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.513.583 45.416.261
TOPLAM KAYNAKLAR
219.996.880 177.162.088


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 3.348.901.973 2.467.103.946
Satışların Maliyeti
14 -3.338.686.992 -2.459.380.091
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.214.981 7.723.855
BRÜT KAR (ZARAR)
10.214.981 7.723.855
Genel Yönetim Giderleri
-8.057.780 -6.986.220
Pazarlama Giderleri
-1.125.756 -748.566
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.844.997 2.966.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-11.402 -8.699
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.865.040 2.947.078
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.865.040 2.947.078
Finansman Giderleri
-1.471.079 -1.281.146
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.393.961 1.665.932
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-740.050 -346.643
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-651.497 -174.979
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-88.553 -171.664
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.653.911 1.319.289
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.653.911 1.319.289
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.653.911 1.319.289
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
13 -60.144 3.530
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-77.107 4.412
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.963 -882
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-60.144 3.530
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.593.767 1.322.819
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.593.767 1.322.819http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683055


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.433 Değişim: 0,00% Hacim : 17.973 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.428 20.10.2021 Yüksek 1.438
Açılış: 1.432
9,2511 Değişim: 0,43%
Düşük 9,1938 21.10.2021 Yüksek 9,2553
Açılış: 9,2118
10,7949 Değişim: 0,42%
Düşük 10,7257 21.10.2021 Yüksek 10,8182
Açılış: 10,7502
530,24 Değişim: 0,46%
Düşük 526,87 21.10.2021 Yüksek 531,91
Açılış: 527,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.