KAP ***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 15:24
KAP ***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
17 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
18 -469.192 -477.925 -123.532 -159.482
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.908 88 -1.995
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -19.863
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-487.147 -477.925 -123.444 -161.477
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-487.147 -477.925 -123.444 -161.477
Finansman Gelirleri
20 38.425 135.704 8.264 46.490
Finansman Giderleri
20 -1.495 -475 358
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-450.217 -342.221 -115.655 -114.629
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.441 57 1.483 1.645
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 2.441 57 1.483 1.645
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-447.776 -342.164 -114.172 -112.984
DÖNEM KARI (ZARARI)
-447.776 -342.164 -114.172 -112.984
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-447.776 -342.164 -114.172 -112.984
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-460.136 -285.598
Dönem Karı (Zararı)
-447.776 -342.164
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-447.776 -342.164
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.695 7.063
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 3.929
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.634 6.541
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 7.634 6.541
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.117
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 1.117
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -4.868 -595
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.055 49.503
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.508 -37.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-10-12 13.508 -37.442
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 16
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.263 69.479
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -20.263 69.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -4.496 8.223
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.820 9.243
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -7.820 9.243
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-460.136 -285.598
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
196.348 300.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
16 200.000 300.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.652
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -3.652
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-263.788 14.402
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -263.788 14.402
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
879.457 1.004.644
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 615.669 1.019.046


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 615.669 879.457
Peşin Ödenmiş Giderler
16
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 16
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 32.108 25.753
Diğer Dönen Varlıklar
19.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 19.863
ARA TOPLAM
647.777 925.089
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
647.777 925.089
DURAN VARLIKLAR

Kullanım Hakkı Varlıkları
11 11.788 2.565
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 9.728 4.860
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.516 7.425
TOPLAM VARLIKLAR
669.293 932.514
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.100 349
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.100 349
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 5.100 349
Ticari Borçlar
20.263
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 20.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 27.674 32.170
Diğer Borçlar
11.624 19.444
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 11.624 19.444
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.331 8.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 6.331 8.278
ARA TOPLAM
50.729 80.504
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.729 80.504
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.096 2.347
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.096 2.347
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 7.096 2.347
Uzun Vadeli Karşılıklar
35.674 16.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 35.674 16.384
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.770 18.731
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
93.499 99.235
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
575.794 833.279
Ödenmiş Sermaye
16 1.500.000 1.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-16.450 -6.741
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.450 -6.741
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -16.450 -6.741
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -459.980 -22.611
Net Dönem Karı veya Zararı
-447.776 -437.369
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
575.794 833.279
TOPLAM KAYNAKLAR
669.293 932.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 1.000.000 -3.021 -22.611 974.368 974.368
Transferler
-22.611 22.611
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.906 -342.164 -344.070 -344.070
Sermaye Arttırımı
300.000 300.000 300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 1.300.000 -4.927 -22.611 -342.164 930.298 930.298
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 1.300.000 -6.741 -22.611 -437.369 833.279 833.279
Transferler
-437.369 437.369
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.709 -447.776 -457.485 -457.485
Sermaye Arttırımı
200.000 200.000 200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 1.500.000 -16.450 -459.980 -447.776 575.794 575.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-447.776 -342.164 -114.172 -112.984
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.709 -1.906 -5.951 -3.225
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -12.136 -2.443 -7.438 -4.133
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.427 537 1.487 908
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 2.427 537 1.487 908
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.709 -1.906 -5.951 -3.225
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-457.485 -344.070 -120.123 -116.209
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-457.485 -344.070 -120.123 -116.209http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884329


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4216 Değişim: 0,03%
Düşük 8,4118 13.05.2021 Yüksek 8,4461
Açılış: 8,4194
10,1721 Değişim: -0,02%
Düşük 10,1536 13.05.2021 Yüksek 10,1888
Açılış: 10,1746
492,84 Değişim: 0,27%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 492,96
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.