KAP ***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2020 - 18:05
KAP ***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
31 -602.911 -46.358
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -431
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-603.342 -46.358
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-603.342 -46.358
Finansman Gelirleri
163.028 24.770
Finansman Giderleri
35 -1.037
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-441.351 -21.588
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.982 -1.023
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 3.982 -1.023
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-437.369 -22.611
DÖNEM KARI (ZARARI)
-437.369 -22.611
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-437.369 -22.611
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-592.127 -3.231
Dönem Karı (Zararı)
-437.369 -22.611
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-437.369 -22.611
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-153.450 3.953
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 13.090
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-162.558
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -3.982 1.023
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
18 2.930
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.308 15.427
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -7.876
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 16.586 3.677
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 16.586 3.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 13.270 18.900
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 -26.897 726
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -26.897 726
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.267
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.267
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-592.127 -3.231
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
162.558
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
19 162.558
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
300.000 1.000.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
29 300.000 1.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-129.569 996.769
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-129.569 996.769
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.004.644
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 875.075 996.769


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 879.457 1.004.644
Peşin Ödenmiş Giderler
15 16
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 25.753 845
Diğer Dönen Varlıklar
16 19.863 1.544
ARA TOPLAM
925.089 1.007.033
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
925.089 1.007.033
DURAN VARLIKLAR

Kullanım Hakkı Varlıkları
10 2.565
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 4.860
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.425
TOPLAM VARLIKLAR
932.514 1.007.033
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
349
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
349
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 349
Ticari Borçlar
20.263 3.677
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 20.263 3.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 32.170 18.900
Diğer Borçlar
19.444 3.114
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 19.444 3.114
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 8.278
ARA TOPLAM
80.504 25.691
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.504 25.691
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.347
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 2.347
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.384 6.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 16.384 6.803
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 171
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.731 6.974
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
99.235 32.665
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
833.279 974.368
Ödenmiş Sermaye
29 1.300.000 1.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.741 -3.021
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.741 -3.021
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -6.741 -3.021
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 -22.611
Net Dönem Karı veya Zararı
29 -437.369 -22.611
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
833.279 974.368
TOPLAM KAYNAKLAR
932.514 1.007.033


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Karı (Zararı)
-22.611
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.021 -25.632
Sermaye Avansı
29 1.000.000 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
29 1.000.000 -3.021 -22.611 974.368 974.368
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -3.021 -22.611 974.368
Transferler
-22.611 22.611 300.000
Dönem Karı (Zararı)
-437.369 -441.089
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.720
Sermaye Arttırımı
29 300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
29 1.300.000 -6.741 -22.611 -437.369 833.279 833.279


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-437.369 -22.611
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
29 -3.720 -3.021
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -4.770 -3.873
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29 1.050 852
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 1.050 852
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.720 -3.021
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-441.089 -25.632
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-441.089 -25.632http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840893


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.474 Değişim: 0,46% Hacim : 21.167 Mio.TL Son veri saati : 14:16
Düşük 1.431 28.01.2021 Yüksek 1.481
Açılış: 1.453
7,3755 Değişim: -0,52%
Düşük 7,3569 28.01.2021 Yüksek 7,4312
Açılış: 7,4139
8,9411 Değişim: -0,41%
Düşük 8,9183 28.01.2021 Yüksek 8,9962
Açılış: 8,9781
437,05 Değişim: -0,43%
Düşük 434,96 28.01.2021 Yüksek 439,28
Açılış: 438,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.