KAP ***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2023 - 18:25
KAP ***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 875.432.594 532.581.599 359.457.370 186.083.187
Satışların Maliyeti
-623.286.371 -402.446.555 -210.209.765 -151.940.725
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
252.146.223 130.135.044 149.247.605 34.142.462
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
7 101.321.030 79.426.936 29.346.924 9.054.644
BRÜT KAR (ZARAR)
353.467.253 209.561.980 178.594.529 43.197.106
Genel Yönetim Giderleri
12 -72.587.116 -39.316.965 -28.839.858 -15.631.074
Pazarlama Giderleri
12 -93.875.526 -52.652.866 -35.572.276 -17.233.859
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-227.255 -1.044.235 -14.334 -329.583
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 75.034.237 47.638.718 20.475.265 11.898.854
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -47.825.073 -42.538.756 -27.161.843 -13.712.558
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
213.986.520 121.647.876 107.481.483 8.188.886
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 47.226.852 38.807.248 21.911.768 15.488.974
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -148.713.661 -114.803.957 -70.463.166 -42.060.450
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
461.068 1.270.163 423.557 -18.770
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
112.960.779 46.921.330 59.353.642 -18.401.360
Finansman Gelirleri
15 10.980.072 7.806.418 2.532.899 2.819.200
Finansman Giderleri
15 -304.138.803 -156.781.034 -98.163.086 -65.198.305
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-180.197.952 -102.053.286 -36.276.545 -80.780.465
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15.546.962 8.030.314 9.497.577 14.907.712
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -150.679 -55.861 -150.679 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 15.697.641 8.086.175 9.648.256 14.907.712
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-164.650.990 -94.022.972 -26.778.968 -65.872.753
DÖNEM KARI (ZARARI)
-164.650.990 -94.022.972 -26.778.968 -65.872.753
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.252.406 -3.706.778 -2.929.806 -4.651.993
Ana Ortaklık Payları
-159.398.584 -90.316.194 -23.849.162 -61.220.760
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklığa ait sürdürülen faaliyetlerden pay başına (kayıp) kazanç 17 -0,95360000 -0,58720000 -0,77000000 -0,39810000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-74.275.655 -127.845.528
Dönem Karı (Zararı)
-164.650.990 -94.022.972
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-164.650.990 -94.022.972
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
170.127.221 16.262.199
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 60.891.116 38.895.120
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.427.806 22.423.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.923.286 16.854.884
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.504.520 5.569.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
52.242.276 41.903.424
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.965.223 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
58.207.499 41.903.424
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-3.994.358 -6.245.716
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
172.225.804 -1.885.553
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-101.320.930 -79.426.936
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-101.320.930 -79.426.936
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-461.068
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-15.546.962 -8.030.314
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.336.463 8.628.290
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-17.336.463 8.628.290
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.032.520 -46.070.548
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.545.600 -30.796.388
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.958.068 -1.723.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.587.532 -29.072.822
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.441.809 -4.673.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.441.809 -4.673.662
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-76.114.411 -134.554.328
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.128.241 108.831.182
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.701.669 61.197.076
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33.426.572 47.634.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16.396.165 13.196.852
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
63.027.773 34.032.642
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
90.327.773 6.732.642
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-27.300.000 27.300.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.482.879 -32.106.846
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-17.482.879 -32.106.846
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.556.289 -123.831.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-62.544.889 -6.484.792
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-7.855.684 -3.757.069
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-313.151 -18.062
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.994.358 6.245.716
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
138.536.694 13.261.383
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
65.974.250 98.548
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
65.974.250 98.548
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -48.069.674 -40.071.341
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -47.330.912 -39.487.531
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -738.762 -583.810
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 166.049.626 123.462.029
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -51.382.731 -70.227.853
Alınan Faiz
5.965.223 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.364.495 118.803.091
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
68.200.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 581.745.901 286.347.038
Kredilerden Nakit Girişleri
9 581.745.901 286.347.038
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -620.682.075 -209.805.866
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -620.682.075 -209.805.866
Ödenen Faiz
-87.122.923 -1.665.018
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
50.494.602 43.926.937
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.896.544 4.218.946
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-12.992.246 -2.412.834
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.904.298 1.806.112
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.554.244 45.192.332
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
88.458.542 46.998.444


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
88.458.542 44.554.244
Ticari Alacaklar
237.714.597 197.168.997
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 9.002.530 1.044.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 228.712.067 196.124.535
Diğer Alacaklar
16.456.596 10.461.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.456.596 10.461.147
Stoklar
345.434.373 269.319.962
Canlı Varlıklar
7 6.436.500 13.656.000
Peşin Ödenmiş Giderler
16.265.697 6.679.264
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.265.697 6.679.264
Diğer Dönen Varlıklar
18.353.639 21.307.569
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 18.353.639 21.307.569
ARA TOPLAM
729.119.944 563.147.183
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
729.119.944 563.147.183
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Diğer Alacaklar
583.599 137.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
583.599 137.239
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4.163.747 3.702.679
Canlı Varlıklar
7 250.141.057 238.931.059
Maddi Duran Varlıklar
8 1.216.560.211 1.313.866.524
Arazi ve Arsalar
662.484.210 724.295.172
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
24.391.922 36.743.374
Binalar
282.278.767 300.059.493
Tesis, Makine ve Cihazlar
228.640.321 241.108.002
Taşıtlar
9.623.962 4.810.431
Mobilya ve Demirbaşlar
2.833.882 1.819.949
Özel Maliyetler
249.372 143.005
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6.057.775 4.887.098
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.021.248 4.170.704
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.021.248 4.170.704
Diğer Duran Varlıklar
1.022.505 1.349.499
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1.022.505 1.349.499
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.476.500.666 1.562.166.003
TOPLAM VARLIKLAR
2.205.620.610 2.125.313.186
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
307.867.499 211.309.703
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 307.867.499 211.309.703
Banka Kredileri
307.867.499 211.309.703
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
277.181.935 171.840.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 277.181.935 171.840.733
Banka Kredileri
266.287.841 167.511.273
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.894.094 4.329.460
Ticari Borçlar
347.450.648 299.322.407
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 85.627.202 70.925.533
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 261.823.446 228.396.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
70.849.245 18.446.118
Diğer Borçlar
8.606.001 33.002.935
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 27.300.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4 8.606.001 5.702.935
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
62.033.284 26.322.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
62.033.284 26.322.033
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
162.472
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.504.520 7.855.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.493.136 7.855.684
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11.384 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
162.337.165 126.387.268
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 162.337.165 126.387.268
ARA TOPLAM
1.244.830.297 894.649.353
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.244.830.297 894.649.353
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
30.070.563 116.536.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 30.070.563 116.536.541
Banka Kredileri
557.007 99.491.694
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
29.513.556 17.044.847
Diğer Borçlar
0 689.671
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 689.671
Uzun Vadeli Karşılıklar
85.064.162 121.071.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
85.064.162 121.071.124
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 97.773.248 127.853.796
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9.469.589 486.416
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
6 9.469.589 486.416
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
222.377.562 366.637.548
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.467.207.859 1.261.286.901
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
647.695.125 768.664.941
Ödenmiş Sermaye
222.000.000 153.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18.395.552 18.395.552
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.879.939 15.019.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
894.753.550 1.013.699.979
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
894.753.550 1.013.699.979
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8 974.295.161 1.084.217.919
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-79.541.611 -70.517.940
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-140.203.231 -118.595.337
Yabancı Para Çevrim Farkları
19.465.914 6.636.067
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -159.669.145 -125.231.404
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.706.651 9.706.651
Yasal Yedekler
9.706.651 9.706.651
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-213.438.752 -217.125.734
Net Dönem Karı veya Zararı
-159.398.584 -106.235.776
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
90.717.626 95.361.344
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
738.412.751 864.026.285
TOPLAM KAYNAKLAR
2.205.620.610 2.125.313.186


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
153.800.000 18.395.552 15.019.606 -14.973.280 609.123.634 4.888.806 -119.079.287 9.682.532 -245.276.250 3.912.176 435.493.489 55.437.081 490.930.570
Diğer Düzeltmeler
-20.122.170 20.122.170
Transferler
24.119 3.888.057 -3.912.176 -119.688.262 -3.906.458 -123.594.720
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.075.292 988.296 -21.285.072 -90.316.194 -90.316.194 -3.706.777 -94.022.971
Dönem Karı (Zararı)
-90.316.194 -29.372.068 -199.681 -29.571.749
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.075.292 988.296 -21.285.072
Dönem Sonu Bakiyeler
153.800.000 18.395.552 15.019.606 -24.048.572 589.001.464 5.877.102 -140.364.359 9.706.651 -221.266.023 -90.316.194 315.805.227 51.530.623 367.335.850
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
153.800.000 18.395.552 15.019.606 -70.517.940 1.084.217.919 6.636.067 -125.231.404 9.706.651 -217.125.734 -106.235.776 768.664.941 95.361.344 864.026.285
Diğer Düzeltmeler
-37.699.245 37.699.245
Transferler
-72.223.513 -34.012.263 106.235.776
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.023.671 12.829.847 -34.437.741 -159.398.584 -190.030.149 -4.643.718 -194.673.867
Dönem Karı (Zararı)
-159.398.584 -159.398.584 -5.252.406 -164.650.990
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.023.671 12.829.847 -34.437.741 -30.631.565 608.688 -30.022.877
Sermaye Arttırımı
68.200.000 860.333 69.060.333 69.060.333
Dönem Sonu Bakiyeler
222.000.000 18.395.552 15.879.939 -79.541.611 974.295.161 19.465.914 -159.669.145 9.706.651 -213.438.752 -159.398.584 647.695.125 90.717.626 738.412.751


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-164.650.990 -94.022.972 -26.778.968 -65.872.753
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.414.982 -9.274.972 228.973 623
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.414.982 -9.274.972 228.973 623
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-21.607.895 -20.296.776 11.795.668 1.745.625
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.437.741 -21.285.072 8.499.328 1.593.582
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-34.437.741 -21.285.072 8.499.328 1.593.582
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.829.846 988.296 3.296.340 152.043
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
12.829.846 988.296 3.296.340 152.043
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-30.022.877 -29.571.748 12.024.641 1.746.248
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-194.673.867 -123.594.720 -14.754.327 -64.126.505
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.643.718 -3.906.458 -3.051.422 -4.822.698
Ana Ortaklık Payları
-190.030.149 -119.688.262 -11.702.905 -59.303.807http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216472


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.