KAP ***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 22:15
KAP ***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 95.675.420 79.509.066
Satışların Maliyeti
7 -79.702.660 -62.681.276
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.972.760 16.827.790
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
11.804.377 5.343.718
BRÜT KAR (ZARAR)
27.777.137 22.171.508
Genel Yönetim Giderleri
-8.683.786 -7.692.432
Pazarlama Giderleri
12 -5.110.946 -5.123.436
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-228.469 -540.422
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 3.365.380 5.466.033
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -2.925.669 -1.711.572
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.193.647 12.569.679
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 36.271.458 194.121
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -3.885.665 -978.350
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.579.440 11.785.450
Finansman Gelirleri
15 7.023.093 980.254
Finansman Giderleri
15 -34.951.949 -30.058.754
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.650.584 -17.293.050
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.887.980 -3.110.017
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 0 -1.923.520
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -2.887.980 -1.186.497
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.762.604 -20.403.067
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.762.604 -20.403.067
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17 15.762.604 -20.403.067
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.043.923 -4.837.380
Dönem Karı (Zararı)
15.762.604 -20.403.067
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.762.604 -20.403.067
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-11.420.130 22.888.326
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 4.327.706 4.048.178
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.681.029 2.480.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.039.179 774.395
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.641.850 1.706.352
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.955.472 7.869.485
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.087.917 -580.767
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 15.043.389 8.450.252
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.919.274 -7.656.546
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13.084.521 15.025.933
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.783.762 -5.993.267
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20.615 -649.549
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -11.804.377 -5.343.718
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-32.884 3.110.017
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.025.856 4.003.779
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.178.916
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
5.846.940 4.003.779
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-33.758.794 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.905.590 -11.357.357
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.414.215 1.449.293
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -7.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.414.215 1.456.730
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.101.488 349.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.101.488 349.299
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.126.959 -4.999.468
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.395.449 -5.613.865
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.068.134 -184.883
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.463.583 -5.428.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
87.346
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.253.009 -146.367
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
340.001 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10.913.008 -146.367
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.182.554 -2.483.595
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.182.554 -2.483.595
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.248.064 -8.872.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.011.284 -655.307
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-3.623.896 -548.286
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.717.408 -1.910.136
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7.148.447 7.148.447
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
102.636.407 -1.013.165
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
99.248.038
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
370
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
370
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.707.097 -891.271
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.553.503 -265.245
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-153.594 -626.026
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.633.611 2.474.363
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.626.060 -3.177.394
Alınan Faiz
5.087.915 580.767
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.080.181 9.804.204
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.936.595 15.449.439
Kredilerden Nakit Girişleri
28.936.595 15.449.439
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.154.863 -8.550.409
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.154.863 -8.550.409
Ödenen Faiz
-985.818 -11.641.645
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.876.095 14.546.819
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.600.149 3.953.659
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-225.447 -31.442
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.374.702 3.922.217
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.568.628 8.953.066
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
111.943.330 12.875.283


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
111.943.330 12.568.628
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
58.700.668 80.499.435
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 58.700.668 80.499.435
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
10.020.557 103.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.020.557 103.479
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
61.004.849 86.784.133
Canlı Varlıklar
7 2.020.500 1.849.500
Peşin Ödenmiş Giderler
3.771.908 5.603.151
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.771.908 5.603.151
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
11 8.027.109 10.012.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.027.109 10.012.317
ARA TOPLAM
255.488.921 197.420.643
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
255.488.921 197.420.643
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Diğer Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Diğer Alacaklar
36.370 302.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
36.370 302.351
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
1.211.310 1.211.310
Canlı Varlıklar
7 118.092.584 112.313.697
Maddi Duran Varlıklar
8 301.914.034 457.038.560
Arazi ve Arsalar
172.529.000 177.645.230
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.886.267 11.243.695
Binalar
71.326.062 132.021.272
Tesis, Makine ve Cihazlar
43.449.053 130.140.602
Taşıtlar
367.569 358.165
Mobilya ve Demirbaşlar
767.432 930.168
Özel Maliyetler
140.561 150.386
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.448.090 4.549.042
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.537.313 8.566.735
Şerefiye
0 0
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.537.313 8.566.735
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
180.199 6.130.787
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
180.199 6.130.787
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
427.980.109 585.571.739
TOPLAM VARLIKLAR
683.469.030 782.992.382
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 50.460.873 61.366.303
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
50.460.873 61.366.303
Banka Kredileri
50.460.873 61.366.303
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 110.574.392 88.747.236
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
110.574.392 88.747.236
Banka Kredileri
102.805.766 81.338.976
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.768.626 7.408.260
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 36.739.499 38.615.597
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri
0 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
36.739.499 38.615.597
Ticari Borçlar
77.054.781 98.274.502
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 2.453.270 3.521.404
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 74.601.511 94.753.098
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12.336.529 14.509.328
Diğer Borçlar
13.471.119 1.797.819
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.471.119 1.797.819
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
394.435 373.820
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
394.435 373.820
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.778.733 5.111.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.778.733 5.111.814
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 3.542 11.720.950
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.641.850 4.150.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.366.894 2.692.307
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
274.956 1.457.732
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
307.455.753 324.667.408
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
307.455.753 324.667.408
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 222.039.446 246.700.992
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 222.039.446 246.700.992
Banka Kredileri
209.643.646 233.251.711
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12.395.800 13.449.281
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
2.759.979 3.998.480
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 2.759.979 3.099.979
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 898.501
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.388.744
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.572.091 1.766.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.572.091 1.766.176
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.877.040 24.200.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.877.040 24.200.030
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 38.797.155 49.952.901
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
284.045.711 328.007.323
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
591.501.464 652.674.731
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
91.967.566 130.317.651
Ödenmiş Sermaye
40.120.000 40.120.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18.395.552 18.395.552
Sermaye Avansı
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
260.289 260.289
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
198.639.220 226.909.176
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
198.639.220 226.909.176
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8 203.039.720 231.513.931
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.400.500 -4.604.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.178.548 54.412.828
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.178.548 54.412.828
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.672.341 9.672.341
Yasal Yedekler
9.672.341 9.672.341
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-192.060.988 -143.289.964
Net Dönem Karı veya Zararı
15.762.604 -76.162.571
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
91.967.566 130.317.651
TOPLAM KAYNAKLAR
683.469.030 782.992.382


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 260.289 0 144.926.275 -4.169.753 140.756.522 140.756.522 28.940.406 0 9.672.341 -101.220.904 -43.621.770 93.302.436 93.302.436
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
-965.963 -965.963 -965.963 965.963 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
0 -43.621.770 43.621.770 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-118.353 -118.353 0 0 0 0 0 -118.353 2.789.096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.403.067 -17.732.324 0 -17.732.324
Dönem Karı (Zararı)
-20.403.067 -20.403.067 0 -20.403.067
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-118.353 -118.353 -118.353 2.789.096 0 0 2.670.743 0 2.670.743
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 0 0 0 0 0 260.289 0 0 0 0 143.960.312 -4.288.106 0 139.672.206 0 0 0 0 0 139.672.206 31.729.502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.672.341 0 0 0 -143.876.711 -20.403.067 75.570.112 0 75.570.112
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 260.289 231.513.931 -4.604.755 226.909.176 226.909.176 54.412.828 9.672.341 -143.289.964 -76.162.571 130.317.651 130.317.651
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-816.299 -816.299 -816.299 816.299 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-76.162.571 76.162.571 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -16.797 -16.797 -16.797 10.330.335 15.762.604 26.076.142 26.076.142
Dönem Karı (Zararı)
15.762.604 0 15.762.604 15.762.604
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -16.797 -16.797 -16.797 10.330.335 10.313.538 10.313.538
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-27.657.912 221.052 -27.436.860 -27.436.860 -63.564.615 26.575.248 -64.426.227 -64.426.227
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 0 0 0 0 260.289 0 0 0 0 203.039.720 0 -4.400.500 0 198.639.220 0 0 0 0 0 198.639.220 1.178.548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.672.341 0 0 0 -192.060.988 15.762.604 91.967.566 0 91.967.566


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
15.762.604 -20.403.067
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16.797 -118.353
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.797 -118.353
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.330.335 2.789.096
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.330.335 2.789.096
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
10.330.335 2.789.096
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.313.538 2.670.743
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.076.142 -17.732.324
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26.076.142 -17.732.324http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763408


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.384 Değişim: -0,59% Hacim : 11.808 Mio.TL Son veri saati : 17:36
Düşük 1.379 28.09.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.391
8,8721 Değişim: 0,62%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8951
Açılış: 8,8173
10,3676 Değişim: 0,47%
Düşük 10,2978 28.09.2021 Yüksek 10,4078
Açılış: 10,3186
495,69 Değişim: -0,10%
Düşük 493,36 28.09.2021 Yüksek 497,83
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.