KAP ***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2019 - 00:00
KAP ***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
32 373.898.521 322.651.533
Satışların Maliyeti
32 -282.871.339 -254.612.283
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
91.027.182 68.039.250
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
12-32 37.222.678 21.451.499
BRÜT KAR (ZARAR)
128.249.860 89.490.749
Genel Yönetim Giderleri
34 -31.368.594 -31.689.339
Pazarlama Giderleri
34 -26.575.908 -20.927.759
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
34 -2.235.513 -2.082.837
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 45.693.464 22.162.831
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -22.837.157 -10.996.277
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
90.926.152 45.957.368
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36 1.035.931 2.133.081
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
36 -4.034.334 -4.920.090
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
87.927.749 43.170.359
Finansman Gelirleri
38 4.603.357 5.690.318
Finansman Giderleri
38 -153.115.282 -87.919.112
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-60.584.176 -39.058.435
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.578.395 -4.563.335
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
41 -14.074.553 -4.881.018
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41 -1.503.842 317.683
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-76.162.571 -43.621.770
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-76.162.571 -43.621.770
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
42 -76.162.571 -43.621.770
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 1,89840000 1,18200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.620.000 18.395.552 183.847 1.299.621 152.940.795 -2.768.835 150.171.960 150.171.960 18.448.009 -1.231.320 -1.231.320 17.216.689 9.672.341 -74.503.322 -31.663.630 -106.166.952 122.393.058 122.393.058
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
-7.030.828 0 7.030.828 7.030.828 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
0 -31.663.630 31.663.630 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.918.173 -1.400.918 -4.319.091 0 0 0 0 0 -4.319.091 10.492.397 1.231.320 0 0 1.231.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.723.717 0 0 0 0 0 -43.621.770 -43.621.770 -36.217.144 0 -36.217.144
Dönem Karı (Zararı)
-43.621.770 -43.621.770 0 -43.621.770
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.918.173 -1.400.918 -4.319.091 -4.319.091 10.492.397 1.231.320 1.231.320 11.723.717 7.404.626 0 7.404.626
Sermaye Arttırımı
8.500.000 76.442 0 0 8.576.442 8.576.442
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.299.621 1.934.481 0 0 -1.449.920 -1.449.920
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 0 0 4.523.836 0 0 260.289 0 0 0 0 144.926.275 0 -4.169.753 0 140.756.522 0 0 0 0 0 140.756.522 28.940.406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.940.406 9.672.341 0 0 0 -101.220.904 -43.621.770 -144.842.674 93.302.436 0 93.302.436
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 260.289 144.926.275 -4.169.753 140.756.522 140.756.522 28.940.406 28.940.406 9.672.341 -101.220.904 -43.621.770 -144.842.674 93.302.436 93.302.436
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-182.524 -182.524 -182.524
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-2.203.998 -2.203.998 -2.203.998 2.203.998 2.203.998 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
468.762 -44.090.532 43.621.770 -468.762 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
88.791.654 -435.002 88.356.652 88.356.652 25.003.660 25.003.660 -76.162.571 -76.162.571 37.197.741 37.197.741
Dönem Karı (Zararı)
-76.162.571 -76.162.571 -76.162.571 -76.162.571
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
88.791.654 -435.002 88.356.652 88.356.652 25.003.660 25.003.660 0 113.360.312 113.360.312
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 0 0 0 0 260.289 0 0 0 0 231.513.931 0 -4.604.755 0 226.909.176 0 0 0 0 0 226.909.176 54.412.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.944.066 9.672.341 0 0 0 -143.289.964 -76.162.571 -219.452.535 130.317.651 0 130.317.651


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.352.705 27.205.163
Dönem Karı (Zararı)
-76.162.571 -43.621.770
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-76.162.571 -43.621.770
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
125.178.852 75.607.458
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-18 19.279.050 19.782.633
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.549.006 4.572.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 7.398.967 4.024.044
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.150.039 548.286
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
45.468.313 30.198.894
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
38 -386.941 -1.159.956
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
38 45.855.254 31.358.850
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-8.379.293 -7.148.447
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
61.600.522 33.777.317
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-38.476.523 -20.825.083
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.253.845 626.416
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -37.222.678 -21.451.499
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41 14.862.936 1.645.161
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19.274.841 13.604.653
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
2.211.279 497.917
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.063.562 13.106.736
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
40 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.493.259 -2.274.022
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 -23.757.295 -7.508.733
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
476.899 868.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.234.194 -8.377.250
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
350.364 -281.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
350.364 -281.514
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -18.046.954 -6.022.032
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 37.704.423 8.053.393
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-734.146 2.922.763
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
38.438.569 5.130.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 6.878.288 -885.025
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
453.205 4.821.577
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.099.979 182.389
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.553.184 4.639.188
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.911.228 -451.688
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.911.228 -451.688
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
54.509.540 29.711.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
28 -3.438.568 -4.795.219
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-548.286 -517.042
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
41 -4.318.428 -3.536.526
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7.148.447 6.342.284
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.902.855 2.575.449
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15-18-36 193.549 11.216.673
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15-18-36 193.549 11.216.673
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-18-36 -9.019.150 -7.813.680
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.159.925 -6.300.616
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-18-36 -859.225 -1.513.064
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-36 8.938.756 8.708.503
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-36 -14.402.951 -10.696.003
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
386.941 1.159.956
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.608.841 -26.851.208
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -8.020.843
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.671.442
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.671.442
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
25 77.819.138 110.361.270
Kredilerden Nakit Girişleri
77.819.138 110.361.270
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
25 -81.689.270 -117.801.734
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-81.689.270 -117.801.734
Ödenen Faiz
-31.797.683 -30.696.491
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
58.974 13.635.148
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.841.009 2.929.404
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-225.447 -729.712
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.615.562 2.199.692
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.953.066 6.753.374
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 12.568.628 8.953.066


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-76.162.571 -43.621.770
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
88.356.652 -4.319.091
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 88.791.654 -2.918.173
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -435.002 -1.400.918
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
25.003.660 11.723.717
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.003.660 10.492.397
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
25.003.660 10.492.397
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 1.231.320
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 1.231.320
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
113.360.312 7.404.626
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.197.741 -36.217.144
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37.197.741 -36.217.144


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 12.568.628 8.953.066
Ticari Alacaklar
80.499.435 56.970.432
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 476.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 80.499.435 56.493.533
Diğer Alacaklar
10 103.479 545.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
103.479 545.074
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
11 86.784.133 68.737.180
Canlı Varlıklar
12 1.849.500 1.005.000
Peşin Ödenmiş Giderler
5.603.151 3.585.853
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 5.603.151 3.585.853
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
30 10.012.317 12.777.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10.012.317 12.777.446
ARA TOPLAM
197.420.643 152.574.051
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
197.420.643 152.574.051
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
48 8.299 8.299
Diğer Alacaklar
302.351 211.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
302.351 211.124
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 1.211.310
Canlı Varlıklar
12 112.313.697 87.534.885
Maddi Duran Varlıklar
15 457.038.560 336.587.175
Arazi ve Arsalar
177.645.230 120.612.245
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11.243.695 9.114.124
Binalar
132.021.272 102.384.930
Tesis, Makine ve Cihazlar
130.140.602 99.691.148
Taşıtlar
358.165 386.188
Mobilya ve Demirbaşlar
930.168 1.114.906
Özel Maliyetler
150.386 52.579
Yapılmakta Olan Yatırımlar
4.549.042 3.231.055
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 8.566.735 7.832.983
Diğer Haklar
0 0
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.566.735 7.832.983
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
0 0
Diğer Duran Varlıklar
6.130.787 6.135.791
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
6.130.787 6.135.791
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
585.571.739 438.310.257
TOPLAM VARLIKLAR
782.992.382 590.884.308
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25 61.366.303 23.376.080
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
61.366.303 23.376.080
Banka Kredileri
61.366.303 23.376.080
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25 88.747.236 44.829.173
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
88.747.236 44.829.173
Banka Kredileri
81.338.976 40.008.525
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.408.260 4.820.648
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 38.615.597 37.345.318
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri
0 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
38.615.597 37.345.318
Ticari Borçlar
98.274.502 60.570.079
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 3.521.404 4.255.550
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 94.753.098 56.314.529
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14.509.328 7.631.040
Diğer Borçlar
1.797.819 4.376.360
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.797.819 4.376.360
Türev Araçlar
47 373.820 1.167.857
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
373.820 1.167.857
Ertelenmiş Gelirler
13 5.111.814 4.088.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
5.111.814 4.088.206
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
41 11.720.950 1.964.825
Kısa Vadeli Karşılıklar
26 4.150.039 548.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.692.307 46.716
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.457.732 501.571
ARA TOPLAM
324.667.408 185.897.225
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
324.667.408 185.897.225
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 246.700.992 254.193.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
246.700.992 254.193.933
Banka Kredileri
233.251.711 239.504.875
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13.449.281 14.689.058
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri
0 0
Diğer Borçlar
3.998.480 1.990.342
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 3.099.979 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 898.501 1.990.342
Türev Araçlar
47 0 459.808
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 459.808
Devlet Teşvik ve Yardımları
24 1.388.744 1.197.685
Ertelenmiş Gelirler
13 1.766.176 2.553.300
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.200.030 19.385.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28 24.200.030 19.385.805
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
41 49.952.901 31.903.774
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
328.007.323 311.684.647
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
652.674.731 497.581.872
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
130.317.651 93.302.436
Ödenmiş Sermaye
31 40.120.000 40.120.000
Sermaye Düzeltme Farkları
31 18.395.552 18.395.552
Sermaye Avansı
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
260.289 260.289
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
226.909.176 140.756.522
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
226.909.176 140.756.522
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 231.513.931 144.926.275
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.604.755 -4.169.753
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
54.412.828 28.940.406
Yabancı Para Çevrim Farkları
54.412.828 28.940.406
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.672.341 9.672.341
Yasal Yedekler
9.672.341 9.672.341
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-143.289.964 -101.220.904
Net Dönem Karı veya Zararı
-76.162.571 -43.621.770
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
130.317.651 93.302.436
TOPLAM KAYNAKLAR
782.992.382 590.884.308http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747278


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.