KAP ***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 13:48
KAP ***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 -36.936 -350.396 4.112.668 4.112.668
Transferler
-350.396 350.396 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
842.613 842.613 842.613
Sermaye Azaltımı
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 -387.332 842.613 4.995.281 4.995.281
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 -387.332 2.104.251 9.716.919 9.716.919
Transferler
2.104.251 -2.104.251 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-635.730 -635.730 -635.730
Sermaye Arttırımı
3.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 1.716.919 635.730 9.081.189 9.081.189


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.476.084 -3.915.088
Dönem Karı (Zararı)
34 -635.730 842.613
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-635.730 842.613
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-84.965 -25.934
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47 2.125
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-118.164 -27.634
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-118.164 -27.634
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 33.199 -425
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.873.553 -4.759.401
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 311.655 -556.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 311.655 -556.083
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.15.16 -94.227 -218.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.15.16 -94.227 -218.052
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -32.901 114.805
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -32.901 114.805
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -4.071.592 -4.163.129
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.31.33 13.512 63.058
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11.31.33 13.512 63.058
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.594.248 -3.942.722
Alınan Faiz
49 118.164 27.634
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
20.21 0 -53.402
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20.21 0 -53.402
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20.21 -53.402
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34 0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.476.084 -3.968.490
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.476.084 -3.968.490
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 4.502.086 3.988.207
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 26.002 19.717


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 26.002 4.502.086
Finansal Yatırımlar
8 8.340.641 4.265.710
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8 8.340.641 4.265.710
Ticari Alacaklar
9 259.086 570.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 259.086 570.741
Diğer Alacaklar
11 11 13.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 11 13.185
Peşin Ödenmiş Giderler
15 134.527 21.930
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 134.527 21.930
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 376.456 381.652
ARA TOPLAM
9.136.723 9.755.304
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.136.723 9.755.304
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
20 48.798 52.137
Mobilya ve Demirbaşlar
20 48.798 52.137
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 9.081 42.280
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
57.879 94.417
TOPLAM VARLIKLAR
9.194.602 9.849.721
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
9 18.781 51.682
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 18.781 51.682
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
33 94.632 81.120
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
33 94.632 81.120
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
113.413 132.802
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
113.413 132.802
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
113.413 132.802
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34 9.081.189 9.716.919
Ödenmiş Sermaye
34 8.000.000 8.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 1.716.919 -387.332
Net Dönem Karı veya Zararı
34 -635.730 2.104.251
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.081.189 9.716.919
TOPLAM KAYNAKLAR
9.194.602 9.849.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 19.689.090 15.428
Satışların Maliyeti
45 -19.313.413 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
375.677 15.428
BRÜT KAR (ZARAR)
375.677 15.428
Genel Yönetim Giderleri
47 -1.330.818 -577.371
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 501.154
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -156.124
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-610.111 -561.943
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-610.111 -561.943
Finansman Gelirleri
51 118.164 211.547
Finansman Giderleri
51 -110.584
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-602.531 -350.396
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-33.199
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -33.199
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-635.730 -350.396
DÖNEM KARI (ZARARI)
-635.730 -350.396
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-635.730 -350.396
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-635.730 -350.396
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-635.730 -350.396http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026568


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.745 Değişim: 0,05% Hacim : 75.433 Mio.TL Son veri saati : 17:00
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8340 Değişim: 0,07%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1452 Değişim: -0,17%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.468,86 Değişim: -0,84%
Düşük 2.462,46 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.