KAP ***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 11:15
KAP ***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.500.000 -22.100 -1.538.847 -1.601.098 3.337.955 3.337.955
Transferler
0 -1.601.098 1.601.098 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 -975.917 -975.917 -975.917
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.178 -29.178 -29.178
Dönem Sonu Bakiyeler
6.500.000 -51.278 -3.139.945 -975.917 2.332.860 2.332.860
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.500.000 4.049 -3.139.945 -1.515.272 1.848.832 1.848.832
Transferler
-1.515.272 1.515.272
Dönem Karı (Zararı)
0 -497.591 -497.591 -497.591
Dönem Sonu Bakiyeler
6.500.000 4.049 -4.655.217 -497.591 1.351.241 1.351.241


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-611.926 -981.066
Dönem Karı (Zararı)
-497.591 -975.917
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-174.805 181.268
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 26.982
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.239 205.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 27.239 29.536
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltme -261.615 -32.291
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 59.571 -19.017
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9 27.494 -133.892
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
730 35.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 730 35.631
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 700.445 -5.895
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
700.445
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 -5.895
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -700.000 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -700.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.319 -163.628
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-644.902 -928.541
Alınan Faiz
261.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-169.068
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-59.571 -52.525
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
ENZERLERİ
3 1.236.942 2.290.854


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.236.942 1.828.073
Finansal Yatırımlar
0 75.140
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
712.334 11.888
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 700.000 1.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
12.334 10.888
Diğer Borçlar
7 7.499 74.883
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 73.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 0 73.383
ARA TOPLAM
719.833 160.154
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
719.833 160.154
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
0 68.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 0 68.445
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 68.445
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
719.833 228.599
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.351.241 1.848.832
Ödenmiş Sermaye
11 6.500.000 6.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.049 4.049
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
4.049 4.049
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.655.217 -3.139.945
Net Dönem Karı veya Zararı
-497.591 -1.515.272
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.351.241 1.848.832
TOPLAM KAYNAKLAR
2.071.074 2.077.431


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
300 588.870 0 164.657
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
300 588.870 0 164.657
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
300 588.870 0 164.657
Genel Yönetim Giderleri
13 -752.265 -1.908.636 -66.669 -629.688
Pazarlama Giderleri
14 -7.241 -15.000 0 -3.019
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-759.206 -1.334.766 -66.669 -468.050
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-759.206 -1.334.766 -66.669 -468.050
Finansman Gelirleri
15 261.614 339.832 73.938 120.559
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-497.592 -994.934 7.269 -347.491
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 19.017 0 1.815
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 0 19.017 0 1.815
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-497.592 -975.917 7.269 -345.676
DÖNEM KARI (ZARARI)
-497.592 -975.917 7.269 -345.676
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-497.592 -975.917 7.269 -345.676
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -29.178 0 -11.700
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.406 0 -14.998
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 8.228 0 3.298
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 8.228 0 3.298
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -29.178 0 -11.700
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-497.592 -1.005.095 7.269 -357.376
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-497.592 -1.005.095 7.269 -357.376http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795308


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.