KAP ***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

05.03.2019 - 23:35
KAP ***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.834 0 -165.654 62.153 -13.199 0 10.219 -54.199 0 1.403.852 346.670 0 2.749.676 40.870 2.790.546
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 -504.313 0 -444.161 -5.006 -449.167
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 -504.313 0 -444.161 -5.006 -449.167
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.834 0 -165.654 62.153 -13.199 0 10.219 5.953 0 1.403.852 -157.643 0 2.305.515 35.864 2.341.379
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.398 89.398 -651 88.747
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 1 0 -264 15.969 3.821 0 10.245 -11.073 0 -131 0 0 18.568 5.136 23.704
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358.961 -359.961 0 -1.000 0 -1.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358.961 -358.961 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -517.604 89.398 2.412.481 40.349 2.452.830


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.200.444 10.906.698 22.107.142
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 3.399.645 2.519.339 5.918.984
Teminat Mektupları
3.392.210 993.034 4.385.244
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
148.504 3.772 152.276
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
3.243.706 989.262 4.232.968
Banka Kredileri
0 132.949 132.949
İthalat Kabul Kredileri
0 132.949 132.949
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
1.976 260.858 262.834
Belgeli Akreditifler
1.976 260.858 262.834
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 174.680 174.680
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 174.680 174.680
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
5.459 957.818 963.277
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 2.587.245 86.990 2.674.235
Cayılamaz Taahhütler
2.050.562 84.759 2.135.321
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
22.231 73.933 96.164
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
976.300 10.826 987.126
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
341.685 0 341.685
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
10.032 0 10.032
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
473.944 0 473.944
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
501 0 501
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
225.869 0 225.869
Cayılabilir Taahhütler
(4) 536.683 2.231 538.914
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
535.704 0 535.704
Diğer Cayılabilir Taahhütler
979 2.231 3.210
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 5.213.554 8.300.369 13.513.923
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
936.000 0 936.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
936.000 0 936.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4.277.554 8.300.369 12.577.923
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
447.560 672.968 1.120.528
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
231.148 332.755 563.903
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
216.412 340.213 556.625
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.371.929 6.908.365 10.280.294
Swap Para Alım İşlemleri
693.999 3.847.410 4.541.409
Swap Para Satım İşlemleri
2.327.930 1.865.237 4.193.167
Swap Faiz Alım İşlemleri
175.000 597.859 772.859
Swap Faiz Satım İşlemleri
175.000 597.859 772.859
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
458.065 610.742 1.068.807
Para Alım Opsiyonları
234.015 289.080 523.095
Para Satım Opsiyonları
224.050 321.662 545.712
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 108.294 108.294
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
436.117.794 224.698.837 660.816.631
EMANET KIYMETLER
4.261.936 1.578.609 5.840.545
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
513.304 436.509 949.813
Tahsile Alınan Çekler
1.807.316 135.081 1.942.397
Tahsile Alınan Ticari Senetler
64.174 158.429 222.603
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.124 682.216 684.340
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.875.017 166.374 2.041.391
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
427.323.477 221.791.699 649.115.176
Menkul Kıymetler
22.000 59 22.059
Teminat Senetleri
100.340.591 38.821.464 139.162.055
Emtia
0 0 0
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
29.033.655 12.149.563 41.183.218
Diğer Rehinli Kıymetler
296.771.411 170.744.419 467.515.830
Rehinli Kıymet Alanlar
1.155.820 76.194 1.232.014
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
4.532.381 1.328.529 5.860.910
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
447.318.238 235.605.535 682.923.773


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
88.747
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
23.409
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
24.237
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24.314
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.750
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.827
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-828
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.245
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-13.913
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.840
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
112.156


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 4.416.077
Kredilerden Alınan Faizler
3.607.364
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
59.996
Bankalardan Alınan Faizler
36.742
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
66.531
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
564.809
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
4.059
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
50.987
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
509.763
Finansal Kiralama Gelirleri
56.556
Diğer Faiz Gelirleri
24.079
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -2.906.150
Mevduata Verilen Faizler
-2.174.145
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-196.476
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-163.960
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-329.804
Diğer Faiz Giderleri
-41.765
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.509.927
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
360.116
Alınan Ücret ve Komisyonlar
468.927
Gayri Nakdi Kredilerden
77.611
Diğer
391.316
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-108.811
Gayri Nakdi Kredilere
-1.414
Diğer
-107.397
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-468.122
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 1.382
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -116.761
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
18.304
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.111.776
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.246.841
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 88.894
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.375.436
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(6) -542.381
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -725.472
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
107.583
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 107.583
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -18.836
Cari Vergi Karşılığı
-18.153
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-109.247
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
108.564
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 88.747
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 88.747
Grubun Karı (Zararı)
89.398
Azınlık Payları Karı (Zararı)
-651
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,07660000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.260.008 4.083.415 8.343.423
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.018.257 2.866.191 3.884.448
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 930.193 2.689.044 3.619.237
Bankalar
(3) 34.699 171.320 206.019
Para Piyasalarından Alacaklar
53.365 5.827 59.192
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 76.065 9.524 85.589
Devlet Borçlanma Senetleri
16.048 9.524 25.572
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
60.017 0 60.017
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 562.381 15.301 577.682
Devlet Borçlanma Senetleri
554.804 0 554.804
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.577 15.301 22.878
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(6) 2.452.249 976.473 3.428.722
Devlet Borçlanma Senetleri
2.447.744 293.076 2.740.820
Diğer Finansal Varlıklar
4.505 683.397 687.902
Türev Finansal Varlıklar
(2),(11) 167.185 216.034 383.219
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
167.185 216.034 383.219
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-16.129 -108 -16.237
KREDİLER (Net)
(5) 14.845.675 7.111.186 21.956.861
Krediler
14.609.830 6.797.883 21.407.713
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
14.387.951 6.797.883 21.185.834
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
221.879 0 221.879
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 133.007 313.846 446.853
Finansal Kiralama Alacakları
197.781 361.545 559.326
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-64.774 -47.699 -112.473
Faktoring Alacakları
(18) 395.937 0 395.937
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
395.937 0 395.937
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
1.322.461 9.219 1.331.680
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.615.560 -9.762 -1.625.322
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-112.417 -543 -112.960
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-529.518 0 -529.518
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-973.625 -9.219 -982.844
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 320.984 0 320.984
Satış Amaçlı
320.984 0 320.984
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
612.829 0 612.829
İştirakler (Net)
(7) 4.236 0 4.236
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.236 0 4.236
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 608.593 0 608.593
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
608.593 0 608.593
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 708.376 3.456 711.832
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 94.111 0 94.111
Şerefiye
0 0 0
Diğer
94.111 0 94.111
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 61.125 0 61.125
CARİ VERGİ VARLIĞI
5.369 0 5.369
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 173.996 0 173.996
DİĞER AKTİFLER
(17) 492.004 192.250 684.254
VARLIKLAR TOPLAMI
21.574.477 11.390.307 32.964.784
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 12.835.889 10.104.968 22.940.857
ALINAN KREDİLER
(3) 473.392 3.126.688 3.600.080
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 192.096 0 192.096
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 1.243.684 0 1.243.684
Bonolar
516.302 0 516.302
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
701.850 0 701.850
Tahviller
25.532 0 25.532
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2),(8) 30.261 91.824 122.085
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
30.261 91.824 122.085
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
554 0 554
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 12.363 12.744 25.107
Finansal Kiralama
15.722 13.404 29.126
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-3.359 -660 -4.019
KARŞILIKLAR
(9) 486.646 4.236 490.882
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
87.508 533 88.041
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
399.138 3.703 402.841
CARİ VERGİ BORCU
(10) 63.038 45 63.083
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 1.532 0 1.532
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 452.571 451.050 903.621
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
452.571 451.050 903
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: 0,00% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5797 Değişim: 0,10%
Düşük 32,4973 24.04.2024 Yüksek 32,5881
Açılış: 32,5468
34,9041 Değişim: 0,11%
Düşük 34,7749 24.04.2024 Yüksek 34,9612
Açılış: 34,8658
2.437,29 Değişim: 0,30%
Düşük 2.422,33 24.04.2024 Yüksek 2.439,15
Açılış: 2.430,12
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.