" />

KAP ***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

17.02.2022 - 23:19
KAP ***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 -684.082 0 1.976.583 0 1.976.583
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 -684.082 0 1.976.583 0 1.976.583
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 13.998 -8.057 0 0 611 0 0 0 52.617 59.169 0 59.169
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
702.000 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702.909 0 702.909
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 -233.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -233.768 0 -233.768
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -1.278 0 148.049 0 0 0 0 -9.586 0 0 -6.000 0 131.185 0 131.185
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.082 684.082 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.082 684.082 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.860.000 909 0 -9.953 91.308 -12.508 0 0 -1.986 0 661.691 -6.000 52.617 2.636.078 0 2.636.078
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.860.000 909 0 -9.953 91.308 -12.508 0 0 -1.986 0 661.691 46.617 0 2.636.078 0 2.636.078
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.860.000 909 0 -9.953 91.308 -12.508 0 0 -1.986 0 661.691 46.617 0 2.636.078 0 2.636.078
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 102.802 -19.479 0 0 -1.369 0 0 0 254.789 336.743 0 336.743
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.146 0 -3.146 0 -3.146
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.894 0 16.894 0 16.894
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.617 -46.617 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.617 -46.617 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.860.000 909 0 -9.953 194.110 -31.987 0 0 -3.355 0 708.308 13.748 254.789 2.986.569 0 2.986.569


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.884.460 25.220.512 37.104.972 10.934.064 13.789.106 24.723.170
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 3.425.891 4.755.005 8.180.896 3.162.526 3.117.516 6.280.042
Teminat Mektupları
3.383.579 1.356.612 4.740.191 3.107.744 859.399 3.967.143
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
137.898 15.855 153.753 154.265 18.589 172.854
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
3.245.681 1.340.757 4.586.438 2.953.479 840.810 3.794.289
Banka Kredileri
0 18.904 18.904 3.017 16.456 19.473
İthalat Kabul Kredileri
0 18.904 18.904 0 16.456 16.456
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 3.017 0 3.017
Akreditifler
0 375.050 375.050 0 185.260 185.260
Belgeli Akreditifler
0 375.050 375.050 0 185.260 185.260
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
26.800 1.305.091 1.331.891 50.550 1.108.689 1.159.239
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
26.800 1.305.091 1.331.891 50.550 1.108.689 1.159.239
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
15.512 1.699.348 1.714.860 1.215 947.712 948.927
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 4.014.596 320.003 4.334.599 2.910.593 275.002 3.185.595
Cayılamaz Taahhütler
3.022.084 320.003 3.342.087 2.509.130 275.002 2.784.132
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
78.455 291.676 370.131 80.668 258.619 339.287
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.615.717 28.327 1.644.044 1.358.683 16.383 1.375.066
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
617.400 0 617.400 451.434 0 451.434
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
5.178 0 5.178 5.554 0 5.554
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
704.096 0 704.096 612.261 0 612.261
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1.238 0 1.238 530 0 530
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
(4) 992.512 0 992.512 401.463 0 401.463
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
992.512 0 992.512 401.463 0 401.463
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 4.443.973 20.145.504 24.589.477 4.860.945 10.396.588 15.257.533
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
800.000 0 800.000 912.000 0 912.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
800.000 0 800.000 912.000 0 912.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.643.973 20.145.504 23.789.477 3.948.945 10.396.588 14.345.533
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
165.941 774.198 940.139 20.328 39.535 59.863
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
139.761 328.414 468.175 18.053 12.576 30.629
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
26.180 445.784 471.964 2.275 26.959 29.234
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.478.032 17.266.742 20.744.774 3.773.217 9.109.229 12.882.446
Swap Para Alım İşlemleri
22.406 8.248.483 8.270.889 0 5.127.991 5.127.991
Swap Para Satım İşlemleri
3.455.626 7.190.297 10.645.923 3.773.217 2.632.196 6.405.413
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 913.981 913.981 0 674.521 674.521
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 913.981 913.981 0 674.521 674.521
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 155.400 163.241 318.641
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 76.400 79.655 156.055
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 79.000 83.586 162.586
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 2.104.564 2.104.564 0 1.084.583 1.084.583
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
726.286.998 755.036.218 1.481.323.216 500.602.870 361.179.145 861.782.015
EMANET KIYMETLER
4.394.764 3.972.524 8.367.288 3.492.944 2.186.942 5.679.886
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
126.162 449.736 575.898 140.712 278.757 419.469
Tahsile Alınan Çekler
4.074.164 426.360 4.500.524 3.239.574 307.707 3.547.281
Tahsile Alınan Ticari Senetler
190.974 1.287.244 1.478.218 106.219 635.189 741.408
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.580 1.409.298 1.411.878 5.597 742.691 748.288
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
883 399.886 400.769 841 222.598 223.439
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1 1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
719.889.689 750.293.469 1.470.183.158 494.092.878 358.321.263 852.414.141
Menkul Kıymetler
0 4.042 4.042 0 1.339 1.339
Teminat Senetleri
146.933.988 90.353.788 237.287.776 123.087.576 51.821.371 174.908.947
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
165.951.776 156.954.092 322.905.868 24.779.407 15.876.407 40.655.814
Diğer Rehinli Kıymetler
405.023.272 502.899.457 907.922.729 344.492.439 290.546.513 635.038.952
Rehinli Kıymet Alanlar
1.980.653 82.090 2.062.743 1.733.456 75.633 1.809.089
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.002.545 770.225 2.772.770 3.017.048 670.940 3.687.988
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
738.171.458 780.256.730 1.518.428.188 511.536.934 374.968.251 886.505.185


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
357.586 -462.890
Alınan Faizler
3.411.543 3.107.499
Ödenen Faizler
-2.860.074 -1.680.522
Alınan Temettüler
20.808 306
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.032.366 297.366
Elde Edilen Diğer Kazançlar
248.818 362.318
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
593.447 558.767
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-645.400 -513.124
Ödenen Vergiler
0 0
Diğer
-1.443.922 -2.595.500
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.447.137 -81.059
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-20.385 -25.379
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
993.603 -2.338.059
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(1) -5.130.113 -804.564
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
2.504.559 -228.857
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-2.108.991 3.470.980
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
716.125 -263.301
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(1) 598.065 108.121
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-2.089.551 -543.949
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
684.231 528.561
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-50.000 -50.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 39.770
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-48.266 -35.202
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
495.892 480.095
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-80.374 -469.831
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
140.029 593.357
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-274.543 -102.584
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
555.297 112.619
Diğer
-53.804 -39.663
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-423.404 18.041
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 771.270
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-324.112 -1.276.011
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 617.674
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-96.146 -94.892
Diğer
-3.146 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(1) 3.203.389 789.680
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.374.665 792.333
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 2.543.955 1.751.622
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(3) 3.918.620 2.543.955


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
254.789 52.617
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
81.954 6.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
83.323 5.941
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
128.503 17.498
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.348 -10.072
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-20.832 -1.485
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.369 611
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.744 764
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
375 -153
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
336.743 59.169


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.942.354 10.254.498 12.196.852 2.073.080 4.418.009 6.491.089
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.387.123 9.951.260 11.338.383 1.238.944 4.359.561 5.598.505
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 1.395.943 8.725.064 10.121.007 680.959 3.653.628 4.334.587
Bankalar
(3) 347 1.226.196 1.226.543 561.226 705.933 1.267.159
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 1.301 0 1.301
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-9.167 0 -9.167 -4.542 0 -4.542
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 1.343 69.494 70.837 1.802 42.455 44.257
Devlet Borçlanma Senetleri
1.343 7.538 8.881 1.802 6.817 8.619
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 61.956 61.956 0 35.638 35.638
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 524.443 0 524.443 823.544 0 823.544
Devlet Borçlanma Senetleri
517.037 0 517.037 516.213 0 516.213
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.406 0 7.406 307.331 0 307.331
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(2),(11) 29.445 233.744 263.189 8.790 15.993 24.783
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
29.445 233.744 263.189 8.790 15.993 24.783
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
19.912.398 14.246.972 34.159.370 19.414.609 8.386.302 27.800.911
Krediler
(5) 19.302.489 11.478.435 30.780.924 18.972.674 6.954.031 25.926.705
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 2.582.850 2.768.537 5.351.387 2.427.084 1.432.271 3.859.355
Devlet Borçlanma Senetleri
2.582.850 1.265.883 3.848.733 2.427.084 479.681 2.906.765
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.502.654 1.502.654 0 952.590 952.590
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.972.941 0 -1.972.941 -1.985.149 0 -1.985.149
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 533.737 0 533.737 613.277 0 613.277
Satış Amaçlı
533.737 0 533.737 613.277 0 613.277
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
829.466 7.083 836.549 779.466 7.083 786.549
İştirakler (Net)
(7) 4.140 0 4.140 4.140 0 4.140
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.140 0 4.140 4.140 0 4.140
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 825.326 7.083 832.409 775.326 7.083 782.409
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
825.326 7.083 832.409 775.326 7.083 782.409
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 1.096.390 0 1.096.390 764.387 0 764.387
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 135.389 0 135.389 123.812 0 123.812
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
135.389 0 135.389 123.812 0 123.812
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 184 0 184
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 298.229 0 298.229 298.941 0 298.941
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 1.266.054 242.260 1.508.314 581.739 43.566 625.305
VARLIKLAR TOPLAMI
26.014.017 24.750.813 50.764.830 24.649.495 12.854.960 37.504.455
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 12.732.763 25.766.212 38.498.975 14.723.383 16.020.295 30.743.678
ALINAN KREDİLER
(3) 3.341 1.368.335 1.371.676 2.344 649.499 651.843
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 2.939.477 0 2.939.477 287.752 0 287.752
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 0 0 0 222.652 0 222.652
Bonolar
0 0 0 147.591 0 147.591
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 75.061 0 75.061
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2),(8) 5.927 503.252 509.179 23.840 161.655 185.495
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.927 503.252 509.179 23.840 161.655 185.495
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 360.798 85 360.883 157.248 204 157.452
KARŞILIKLAR
(9) 1.140.961 438 1.141.399 863.524 263 863.787
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
128.309 0 128.309 97.775 0 97.775
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.012.652 438 1.013.090 765.749 263 766.012
CARİ VERGİ BORCU
(10) 149.378 0 149.378 44.089 0 44.089
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 454.386 1.138.816 1.593.202 452.756 633.893 1.086.649
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
454.386 1.138.816 1.593.202 452.756 633.893 1.086.649
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 985.411 228.681 1.214.092 592.241 32.739 624.980
ÖZKAYNAKLAR
(13) 2.986.569 0 2.986.569 2.636.078 0 2.636.078
Ödenmiş Sermaye
1.860.000 0 1.860.000 1.860.000 0 1.860.000
Sermaye Yedekleri
-9.044 0 -9.044 -9.044 0 -9.044
Hisse Senedi İhraç Primleri
909 0 909 909 0 909
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-9.953 0 -9.953 -9.953 0 -9.953
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
162.123 0 162.123 78.800 0 78.800
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-3.355 0 -3.355 -1.986 0 -1.986
Kar Yedekleri
708.308 0 708.308 661.691 0 661.691
Yasal Yedekler
116.942 0 116.942 114.311 0 114.311
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
475.224 0 475.224 460.977 0 460.977
Diğer Kar Yedekleri
116.142 116.142 86.403 0 86.403
Kar veya Zarar
268.537 0 268.537 46.617 0 46.617
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
13.748 0 13.748 -6.000 0 -6.000
Dönem Net Kâr veya Zararı
254.789 0 254.789 52.617 0 52.617
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
21.759.011 29.005.819 50.764.830 20.005.907 17.498.548 37.504.455


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 4.871.266 3.259.287
Kredilerden Alınan Faizler
4.095.810 2.777.993
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
99.087 6.453
Bankalardan Alınan Faizler
20.417 9.973
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
542 1.699
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
654.545 457.200
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
303 1.493
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
89.195 91.099
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
565.047 364.608
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
865 5.969
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -2.842.430 -1.678.871
Mevduata Verilen Faizler
-2.334.849 -1.265.643
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-25.591 -31.288
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-226.630 -113.064
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-194.118 -196.918
Kiralama Faiz Giderleri
-47.811 -27.220
Diğer Faiz Giderleri
-13.431 -44.738
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.028.836 1.580.416
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
414.504 222.210
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.032.366 297.366
Gayri Nakdi Kredilerden
68.298 62.382
Diğer
964.068 234.984
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-617.862 -75.156
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-617.862 -75.156
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 20.808 306
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -378.082 -157.679
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
43.998 37.165
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.448.462 -12.156
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.870.542 -182.688
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 204.820 226.191
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.290.886 1.871.444
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -334.011 -571.246
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -154.161 -6.627
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-665.345 -507.831
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -822.991 -710.364
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
314.378 75.376
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 314.378 75.376
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -59.589 -22.759
Cari Vergi Karşılığı
-79.333 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-128.810 -22.759
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
148.554 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 254.789 52.617
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) (11) 254.789 52.617
Grubun Karı (Zararı)
254.789 52.617
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,13700000 0,03500000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002644


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9735 Değişim: 0,09%
Düşük 35,9657 22.07.2024 Yüksek 35,9834
Açılış: 35,9657
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.