" />

KAP ***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.10.2021 - 19:25
KAP ***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -806.916 0 1.933.632 27.117 1.960.749
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -806.916 0 1.933.632 27.117 1.960.749
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 7.832 0 0 12.449 455 0 0 0 80.012 100.748 8.019 108.767
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 -20.892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.892 0 -20.892
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -1.278 0 135.982 -134 0 0 0 0 0 189 -16.862 0 117.897 372 118.269
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -699.174 699.174 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -699.174 699.174 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 557 0 201.353 102.145 -5.219 0 36.648 7.637 0 674.856 -124.604 80.012 2.131.385 35.508 2.166.893
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.860.000 1.466 0 -7.018 119.170 -13.691 0 34.195 -1.979 0 673.309 56.838 0 2.722.290 42.501 2.764.791
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.860.000 1.466 0 -7.018 119.170 -13.691 0 34.195 -1.979 0 673.309 56.838 0 2.722.290 42.501 2.764.791
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -2.877 27 0 10.736 3.422 0 0 0 29.004 40.312 4.016 44.328
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.390 0 -2.390 0 -2.390
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 21.572 -5.310 0 0 0 0 0 -45 -94 0 16.123 24.422 40.545
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.942 -57.442 0 -1.500 0 -1.500
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.942 -55.942 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.860.000 1.466 0 14.554 110.983 -13.664 0 44.931 1.443 0 729.206 -3.088 29.004 2.774.835 70.939 2.845.774


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
10.913.291 16.534.308 27.447.599 11.167.354 13.896.220 25.063.574
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 3.495.071 3.854.606 7.349.677 3.163.788 3.185.421 6.349.209
Teminat Mektupları
3.457.030 920.450 4.377.480 3.109.006 927.304 4.036.310
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
137.093 11.907 149.000 154.265 18.589 172.854
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
3.319.937 908.543 4.228.480 2.954.741 908.715 3.863.456
Banka Kredileri
2.017 5.679 7.696 3.017 16.456 19.473
İthalat Kabul Kredileri
0 5.679 5.679 0 16.456 16.456
Diğer Banka Kabulleri
2.017 0 2.017 3.017 0 3.017
Akreditifler
0 201.394 201.394 0 185.260 185.260
Belgeli Akreditifler
0 201.394 201.394 0 185.260 185.260
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
32.050 1.570.723 1.602.773 50.550 1.108.689 1.159.239
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
32.050 1.570.723 1.602.773 50.550 1.108.689 1.159.239
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
3.974 1.156.360 1.160.334 1.215 947.712 948.927
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 3.722.782 584.532 4.307.314 3.104.577 279.062 3.383.639
Cayılamaz Taahhütler
3.126.582 570.435 3.697.017 2.638.399 275.002 2.913.401
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
164.451 552.491 716.942 80.668 258.619 339.287
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.513.638 17.944 1.531.582 1.354.721 16.383 1.371.104
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
611.004 0 611.004 457.387 0 457.387
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
4.884 0 4.884 5.554 0 5.554
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
691.047 0 691.047 614.080 0 614.080
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1.289 0 1.289 530 0 530
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
140.269 0 140.269 125.459 0 125.459
Cayılabilir Taahhütler
(4) 596.200 14.097 610.297 466.178 4.060 470.238
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
596.200 0 596.200 466.178 0 466.178
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 14.097 14.097 0 4.060 4.060
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 3.695.438 12.095.170 15.790.608 4.898.989 10.431.737 15.330.726
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
906.000 0 906.000 912.000 0 912.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
906.000 0 906.000 912.000 0 912.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.789.438 12.095.170 14.884.608 3.986.989 10.431.737 14.418.726
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
188.608 492.569 681.177 20.328 39.535 59.863
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
159.039 181.742 340.781 18.053 12.576 30.629
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
29.569 310.827 340.396 2.275 26.959 29.234
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.531.408 10.117.139 12.648.547 3.773.217 9.109.229 12.882.446
Swap Para Alım İşlemleri
0 4.929.679 4.929.679 0 5.127.991 5.127.991
Swap Para Satım İşlemleri
2.531.408 3.800.614 6.332.022 3.773.217 2.632.196 6.405.413
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 693.423 693.423 0 674.521 674.521
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 693.423 693.423 0 674.521 674.521
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
41.955 62.826 104.781 155.400 163.241 318.641
Para Alım Opsiyonları
40.090 11.132 51.222 76.400 79.655 156.055
Para Satım Opsiyonları
1.865 51.694 53.559 79.000 83.586 162.586
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
27.467 27.968 55.435 38.044 35.149 73.193
Futures Para Alım İşlemleri
0 27.968 27.968 0 35.149 35.149
Futures Para Satım İşlemleri
27.467 0 27.467 38.044 0 38.044
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.394.668 1.394.668 0 1.084.583 1.084.583
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
707.208.793 509.806.961 1.217.015.754 501.878.324 362.410.683 864.289.007
EMANET KIYMETLER
4.745.076 3.567.927 8.313.003 4.314.321 2.743.389 7.057.710
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
584.521 890.733 1.475.254 577.786 827.714 1.405.500
Tahsile Alınan Çekler
4.011.471 327.468 4.338.939 3.619.661 318.666 3.938.327
Tahsile Alınan Ticari Senetler
139.420 1.204.194 1.343.614 105.245 635.189 740.434
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.597 861.289 865.886 5.597 722.431 728.028
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
5.066 284.243 289.309 6.031 239.389 245.420
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1 1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
699.888.569 505.238.575 1.205.127.144 494.193.237 358.620.405 852.813.642
Menkul Kıymetler
0 99 99 0 1.339 1.339
Teminat Senetleri
141.008.029 61.196.063 202.204.092 123.425.170 52.448.006 175.873.176
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
164.913.398 108.452.111 273.365.509 24.898.539 17.603.574 42.502.113
Diğer Rehinli Kıymetler
391.862.607 335.524.419 727.387.026 344.136.072 288.491.853 632.627.925
Rehinli Kıymet Alanlar
2.104.535 65.883 2.170.418 1.733.456 75.633 1.809.089
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.575.148 1.000.459 3.575.607 3.370.766 1.046.889 4.417.655
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
718.122.084 526.341.269 1.244.463.353 513.045.678 376.306.903 889.352.581


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-939.193 -1.136.129
Alınan Faizler
2.857.009 2.294.828
Ödenen Faizler
-2.251.710 -1.222.550
Alınan Temettüler
4.522 395
Alınan Ücret ve Komisyonlar
790.710 255.241
Elde Edilen Diğer Kazançlar
281.334 435.399
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
429.014 445.968
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-532.175 -422.659
Ödenen Vergiler
-16.451 -10.598
Diğer
-2.501.446 -2.912.153
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.013.540 171.680
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-19.695 80.589
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
4.539 -1.147
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-54.927 -976.532
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.084.951 -1.223.544
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.679.780 346.186
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-915.430 1.701.386
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
650.624 19.837
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
726.520 224.905
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.952.733 -964.449
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
658.081 60.630
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 5.367
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-34.236 -23.291
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
391.576 298.162
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-80.783 -418.259
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
140.026 301.937
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-193.717 -102.584
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
473.390 112.619
Diğer
-38.175 -113.321
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-298.476 437.533
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
818.721 1.744.742
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.059.379 -1.377.862
İhraç Edilen Sermaye Araçları
-2.390 127.641
Temettü Ödemeleri
-1.500 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-53.928 -56.988
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
605.550 963.382
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-987.578 497.096
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.711.961 1.849.869
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.724.383 2.346.965


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
32.551 88.284
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
11.777 20.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.850 6.604
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-3.597 8.331
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
720 -1.727
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
14.627 13.879
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.205 13.424
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
3.110 565
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
312 -110
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.328 108.767


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.908.055 5.338.645 8.246.700 2.162.629 4.653.158 6.815.787
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.107.108 5.151.398 7.258.506 1.295.968 4.490.576 5.786.544
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 1.651.886 4.386.768 6.038.654 688.697 3.699.265 4.387.962
Bankalar
(3) 405.193 738.099 1.143.292 603.298 774.366 1.377.664
Para Piyasalarından Alacaklar
57.514 26.683 84.197 16.501 17.013 33.514
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-7.485 -152 -7.637 -12.528 -68 -12.596
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 36.470 47.963 84.433 21.881 42.455 64.336
Devlet Borçlanma Senetleri
29.395 5.529 34.924 19.700 6.817 26.517
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
7.075 42.434 49.509 2.181 35.638 37.819
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 746.653 91.777 838.430 835.990 104.134 940.124
Devlet Borçlanma Senetleri
515.466 91.777 607.243 528.659 104.134 632.793
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
231.187 0 231.187 307.331 0 307.331
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(2),(12) 17.824 47.507 65.331 8.790 15.993 24.783
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
17.824 47.507 65.331 8.790 15.993 24.783
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
20.588.146 10.281.565 30.869.711 20.018.977 8.856.113 28.875.090
Krediler
(5) 19.554.758 8.113.702 27.668.460 19.083.756 7.154.458 26.238.214
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 272.979 332.526 605.505 271.691 282.621 554.312
Faktoring Alacakları
(11) 597.385 0 597.385 331.380 0 331.380
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 2.414.164 1.851.651 4.265.815 2.434.627 1.432.787 3.867.414
Devlet Borçlanma Senetleri
2.411.678 792.666 3.204.344 2.428.963 479.681 2.908.644
Diğer Finansal Varlıklar
2.486 1.058.985 1.061.471 5.664 953.106 958.770
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.251.140 -16.314 -2.267.454 -2.102.477 -13.753 -2.116.230
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(17) 568.798 0 568.798 615.015 0 615.015
Satış Amaçlı
568.798 0 568.798 615.015 0 615.015
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
39.363 0 39.363 14.413 0 14.413
İştirakler (Net)
(7) 4.236 0 4.236 4.236 0 4.236
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.236 0 4.236 4.236 0 4.236
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 35.127 0 35.127 10.177 0 10.177
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
35.127 0 35.127 10.177 0 10.177
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 1.215.476 5.323 1.220.799 884.435 4.628 889.063
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 132.267 0 132.267 126.686 0 126.686
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
132.267 0 132.267 126.686 0 126.686
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(15) 746.313 0 746.313 984.449 0 984.449
CARİ VERGİ VARLIĞI
17.031 0 17.031 10.926 0 10.926
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(16) 367.698 0 367.698 320.421 0 320.421
DİĞER AKTİFLER (Net)
(18) 1.322.739 200.349 1.523.088 838.266 48.548 886.814
VARLIKLAR TOPLAMI
27.905.886 15.825.882 43.731.768 25.976.217 13.562.447 39.538.664
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 15.623.265 15.638.820 31.262.085 14.793.109 15.302.908 30.096.017
ALINAN KREDİLER
(3) 682.310 2.501.994 3.184.304 860.203 1.652.131 2.512.334
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 2.271.389 0 2.271.389 476.877 0 476.877
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 338.024 0 338.024 543.180 0 543.180
Bonolar
338.024 0 338.024 468.119 0 468.119
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 75.061 0 75.061
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2),(8) 6.764 43.573 50.337 23.840 161.655 185.495
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
6.764 43.573 50.337 23.840 161.655 185.495
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.474 0 1.474 541 0 541
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 302.919 110 303.029 198.612 314 198.926
KARŞILIKLAR
(9) 855.515 1.326 856.841 873.103 1.142 874.245
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
120.582 864 121.446 105.531 714 106.245
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
734.933 462 735.395 767.572 428 768.000
CARİ VERGİ BORCU
(10) 96.339 42 96.381 57.993 36 58.029
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 5.863 0 5.863 4.621 0 4.621
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 453.309 776.640 1.229.949 452.756 633.893 1.086.649
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
453.309 776.640 1.229.949 452.756 633.893 1.086.649
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 1.133.307 153.011 1.286.318 696.631 40.328 736.959
ÖZKAYNAKLAR
(13) 2.790.663 55.111 2.845.774 2.721.592 43.199 2.764.791
Ödenmiş Sermaye
1.860.000 0 1.860.000 1.860.000 0 1.860.000
Sermaye Yedekleri
16.020 0 16.020 -5.552 0 -5.552
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.466 0 1.466 1.466 0 1.466
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
14.554 0 14.554 -7.018 0 -7.018
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
97.319 0 97.319 105.479 0 105.479
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.443 44.931 46.374 -1.979 34.195 32.216
Kar Yedekleri
720.191 9.015 729.206 666.052 7.257 673.309
Yasal Yedekler
129.313 9.015 138.328 124.177 7.330 131.507
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
474.736 0 474.736 455.472 0 455.472
Diğer Kar Yedekleri
116.142 0 116.142 86.403 -73 86.330
Kar veya Zarar
27.518 -1.602 25.916 57.360 -522 56.838
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-638 -2.450 -3.088 -134.332 -2.279 -136.611
Dönem Net Kâr veya Zararı
28.156 848 29.004 191.692 1.757 193.449
Azınlık Payları
68.172 2.767 70.939 40.232 2.269 42.501
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
24.561.141 19.170.627 43.731.768 21.703.058 17.835.606 39.538.664


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 3.552.797 2.424.651 1.272.685 790.727
Kredilerden Alınan Faizler
2.936.802 2.050.835 1.033.980 667.781
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
72.301 132 29.002 47
Bankalardan Alınan Faizler
23.234 10.676 7.814 6.200
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.139 1.564 434 904
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
437.428 302.310 169.512 96.259
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
8.287 11.657 3.209 3.894
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
66.134 66.327 22.626 21.765
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
363.007 224.326 143.677 70.600
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
43.972 40.654 18.710 13.038
Diğer Faiz Gelirleri
37.921 18.480 13.233 6.498
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -2.390.225 -1.208.319 -803.565 -411.585
Mevduata Verilen Faizler
-1.811.483 -820.566 -647.674 -279.857
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-197.173 -73.588 -54.380 -20.145
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-162.161 -69.090 -28.088 -31.254
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-187.934 -183.009 -63.620 -61.990
Kiralama Faiz Giderleri
-23.521 -25.003 -7.440 -7.469
Diğer Faiz Giderleri
-7.953 -37.063 -2.363 -10.870
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.162.572 1.216.332 469.120 379.142
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
341.247 187.926 123.430 62.652
Alınan Ücret ve Komisyonlar
790.710 255.241 328.632 81.182
Gayri Nakdi Kredilerden
49.759 47.168 17.211 14.461
Diğer
740.951 208.073 311.421 66.721
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-449.463 -67.315 -205.202 -18.530
Gayri Nakdi Kredilere
-1.197 -1.627 -402 -475
Diğer
-448.266 -65.688 -204.800 -18.055
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 4.522 395 19 236
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -188.857 -18.719 -95.786 -30.626
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
5.132 13.798 -3.289 -11.804
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
78.338 343.752 -43.781 102.820
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-272.327 -376.269 -48.716 -121.642
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 197.864 156.232 11.915 25.237
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.517.348 1.542.166 508.698 436.641
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -402.209 -481.279 -128.238 -136.092
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -170 -12.930 -8 49.457
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-525.309 -415.336 -175.813 -140.785
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -595.645 -521.969 -186.082 -188.925
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.985 110.652 18.557 20.296
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) -5.985 110.652 18.557 20.296
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 38.536 -22.368 -7.346 -5.871
Cari Vergi Karşılığı
-6.467 -3.677 -1.619 -2.283
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-11.202 -34.629 -2.752 -3.091
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
56.205 15.938 -2.975 -497
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 32.551 88.284 11.211 14.425
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 32.551 88.284 11.211 14.425
Grubun Karı (Zararı)
29.004 80.012 10.330 11.822
Azınlık Payları Karı (Zararı)
3.547 8.272 881 2.603
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01800000 0,07600000 0,00600000 0,01200000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973085


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: 0,00% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8351 Değişim: -0,04%
Düşük 32,7864 24.07.2024 Yüksek 32,8733
Açılış: 32,8492
35,6454 Değişim: -0,11%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7145
Açılış: 35,6848
2.549,39 Değişim: 0,17%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.550,84
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.