KAP ***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

25.02.2021 - 03:28
KAP ***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -428.206 0 2.412.481 40.349 2.452.830
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -428.206 0 2.412.481 40.349 2.452.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 16.383 4.159 0 3.735 12.302 0 0 0 -767.847 -731.268 -14.368 -745.636
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 251.762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251.762 0 251.762
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 419 -58 0 0 0 0 0 19 277 0 657 1.136 1.793
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -388.860 388.860 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -388.860 388.860 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -39.069 -767.847 1.933.632 27.117 1.960.749
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -806.916 0 1.933.632 27.117 1.960.749
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -806.916 0 1.933.632 27.117 1.960.749
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 26.507 -8.472 0 9.996 425 0 0 0 193.449 221.905 12.523 234.428
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
702.000 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702.909 0 702.909
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 -233.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -233.768 0 -233.768
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -1.278 0 140.487 -1.784 0 0 0 -9.586 0 -1.358 -28.869 0 97.612 2.861 100.473
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -699.174 699.174 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -699.174 699.174 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.860.000 1.466 0 -7.018 119.170 -13.691 0 34.195 -1.979 0 673.309 -136.611 193.449 2.722.290 42.501 2.764.791


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.167.354 13.896.220 25.063.574 8.406.021 9.575.664 17.981.685
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 3.163.788 3.185.421 6.349.209 3.064.463 2.729.657 5.794.120
Teminat Mektupları
3.109.006 927.304 4.036.310 3.060.702 752.968 3.813.670
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
154.265 18.589 172.854 198.512 8.991 207.503
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.954.741 908.715 3.863.456 2.862.190 743.977 3.606.167
Banka Kredileri
3.017 16.456 19.473 0 16.980 16.980
İthalat Kabul Kredileri
0 16.456 16.456 0 16.980 16.980
Diğer Banka Kabulleri
3.017 0 3.017 0 0 0
Akreditifler
0 185.260 185.260 0 134.982 134.982
Belgeli Akreditifler
0 185.260 185.260 0 134.982 134.982
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
50.550 1.108.689 1.159.239 0 664.394 664.394
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
50.550 1.108.689 1.159.239 0 664.394 664.394
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
1.215 947.712 948.927 3.761 1.160.333 1.164.094
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 3.104.577 279.062 3.383.639 2.935.397 418.343 3.353.740
Cayılamaz Taahhütler
2.638.399 275.002 2.913.401 2.454.090 410.742 2.864.832
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
80.668 258.619 339.287 115.692 400.526 516.218
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.354.721 16.383 1.371.104 1.199.039 10.216 1.209.255
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
457.387 0 457.387 404.793 0 404.793
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
5.554 0 5.554 9.278 0 9.278
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
614.080 0 614.080 536.957 0 536.957
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
530 0 530 510 0 510
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
125.459 0 125.459 187.821 0 187.821
Cayılabilir Taahhütler
(4) 466.178 4.060 470.238 481.307 7.601 488.908
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
466.178 0 466.178 479.676 0 479.676
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 4.060 4.060 1.631 7.601 9.232
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 4.898.989 10.431.737 15.330.726 2.406.161 6.427.664 8.833.825
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
912.000 0 912.000 924.000 0 924.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
912.000 0 912.000 924.000 0 924.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.986.989 10.431.737 14.418.726 1.482.161 6.427.664 7.909.825
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
20.328 39.535 59.863 102.488 212.931 315.419
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
18.053 12.576 30.629 21.042 136.324 157.366
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.275 26.959 29.234 81.446 76.607 158.053
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.773.217 9.109.229 12.882.446 1.242.606 6.017.429 7.260.035
Swap Para Alım İşlemleri
0 5.127.991 5.127.991 0 3.057.747 3.057.747
Swap Para Satım İşlemleri
3.773.217 2.632.196 6.405.413 1.242.606 1.803.564 3.046.170
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 674.521 674.521 0 578.059 578.059
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 674.521 674.521 0 578.059 578.059
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
155.400 163.241 318.641 106.888 149.163 256.051
Para Alım Opsiyonları
76.400 79.655 156.055 71.988 55.391 127.379
Para Satım Opsiyonları
79.000 83.586 162.586 34.900 93.772 128.672
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
38.044 35.149 73.193 30.179 29.701 59.880
Futures Para Alım İşlemleri
0 35.149 35.149 0 29.701 29.701
Futures Para Satım İşlemleri
38.044 0 38.044 30.179 0 30.179
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.084.583 1.084.583 0 18.440 18.440
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
501.878.324 362.410.683 864.289.007 458.687.548 243.790.901 702.478.449
EMANET KIYMETLER
4.314.321 2.743.389 7.057.710 4.775.039 2.010.475 6.785.514
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
577.786 827.714 1.405.500 531.617 497.060 1.028.677
Tahsile Alınan Çekler
3.619.661 318.666 3.938.327 2.176.684 123.290 2.299.974
Tahsile Alınan Ticari Senetler
105.245 635.189 740.434 77.997 590.226 668.223
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
5.597 722.431 728.028 2.580 606.414 608.994
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
6.031 239.389 245.420 1.986.160 193.485 2.179.645
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1 1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
494.193.237 358.620.405 852.813.642 449.996.905 240.620.506 690.617.411
Menkul Kıymetler
0 1.339 1.339 0 66 66
Teminat Senetleri
123.425.170 52.448.006 175.873.176 108.327.703 42.185.033 150.512.736
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
24.898.539 17.603.574 42.502.113 26.390.087 13.847.750 40.237.837
Diğer Rehinli Kıymetler
344.136.072 288.491.853 632.627.925 313.854.660 184.498.813 498.353.473
Rehinli Kıymet Alanlar
1.733.456 75.633 1.809.089 1.424.455 88.844 1.513.299
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
3.370.766 1.046.889 4.417.655 3.915.604 1.159.920 5.075.524
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
513.045.678 376.306.903 889.352.581 467.093.569 253.366.565 720.460.134


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-1.664.849 -1.590.493
Alınan Faizler
3.328.687 4.121.361
Ödenen Faizler
-1.786.940 -3.193.535
Alınan Temettüler
395 1.289
Alınan Ücret ve Komisyonlar
354.910 493.488
Elde Edilen Diğer Kazançlar
556.431 492.742
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
616.151 400.207
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-579.340 -552.435
Ödenen Vergiler
-13.132 -19.167
Diğer
-4.142.011 -3.334.443
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
934.749 -839.172
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
45.379 -17.974
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.441 5.065
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.799.308 49.921
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(1) -953.554 -662.158
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-183.832 129.888
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
3.344.039 1.083.839
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
299.241 -1.137.204
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(1) 185.225 -290.549
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-730.100 -2.429.665
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
467.407 1.017.905
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -5.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
39.770 1.683
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-122.267 -119.317
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
542.021 155.944
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-472.696 -23.288
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
593.357 154.255
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-102.584 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
112.619 844.892
Diğer
-122.813 8.736
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
318.539 1.089.708
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.815.770 2.288.791
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.014.418 -1.373.873
İhraç Edilen Sermaye Araçları
617.674 250.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-100.487 -75.210
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(1) 806.246 127.338
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
862.092 -194.714
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 1.849.869 2.044.583
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(3) 2.711.961 1.849.869


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
205.550 -782.215
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
28.878 36.579
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18.035 20.542
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
33.581 20.610
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.602 5.194
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.944 -5.262
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.843 16.037
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.418 3.735
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
525 15.548
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-100 -3.246
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
234.428 -745.636


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.127.358 4.285.412 6.412.770 1.310.533 3.469.414 4.779.947
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.260.697 4.122.830 5.383.527 709.358 3.423.072 4.132.430
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 688.697 3.699.265 4.387.962 692.108 2.907.972 3.600.080
Bankalar
(3) 568.027 406.620 974.647 6.617 501.649 508.266
Para Piyasalarından Alacaklar
16.501 17.013 33.514 12.500 13.484 25.984
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-12.528 -68 -12.596 -1.867 -33 -1.900
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 21.881 42.455 64.336 22.351 11.478 33.829
Devlet Borçlanma Senetleri
19.700 6.817 26.517 17.327 11.478 28.805
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
2.181 35.638 37.819 5.024 0 5.024
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 835.990 104.134 940.124 573.442 24.511 597.953
Devlet Borçlanma Senetleri
528.659 104.134 632.793 565.876 0 565.876
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
307.331 0 307.331 7.566 24.511 32.077
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(2),(12) 8.790 15.993 24.783 5.382 10.353 15.735
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.790 15.993 24.783 5.382 10.353 15.735
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
20.018.977 8.856.113 28.875.090 16.398.683 7.442.708 23.841.391
Krediler
(5) 19.083.756 7.154.458 26.238.214 16.007.957 6.075.656 22.083.613
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 271.691 282.621 554.312 213.153 284.556 497.709
Faktoring Alacakları
(11) 331.380 0 331.380 452.544 0 452.544
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 2.434.627 1.432.787 3.867.414 1.863.071 1.093.511 2.956.582
Devlet Borçlanma Senetleri
2.428.963 479.681 2.908.644 1.857.166 327.577 2.184.743
Diğer Finansal Varlıklar
5.664 953.106 958.770 5.905 765.934 771.839
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.102.477 -13.753 -2.116.230 -2.138.042 -11.015 -2.149.057
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(17) 615.015 0 615.015 595.163 0 595.163
Satış Amaçlı
615.015 0 615.015 595.163 0 595.163
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
14.413 0 14.413 600.137 0 600.137
İştirakler (Net)
(7) 4.236 0 4.236 4.236 0 4.236
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.236 0 4.236 4.236 0 4.236
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 10.177 0 10.177 595.901 0 595.901
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
10.177 0 10.177 595.901 0 595.901
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 884.435 4.628 889.063 875.052 3.831 878.883
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 126.686 0 126.686 127.262 0 127.262
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
126.686 0 126.686 127.262 0 127.262
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(15) 984.449 0 984.449 79.005 0 79.005
CARİ VERGİ VARLIĞI
10.926 0 10.926 19.623 0 19.623
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(16) 320.421 0 320.421 357.996 0 357.996
DİĞER AKTİFLER (Net)
(18) 873.537 416.294 1.289.831 527.348 238.272 765.620
VARLIKLAR TOPLAMI
25.976.217 13.562.447 39.538.664 20.890.802 11.154.225 32.045.027
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 14.793.109 15.302.908 30.096.017 13.145.509 10.896.494 24.042.003
ALINAN KREDİLER
(3) 860.203 1.652.131 2.512.334 435.862 1.774.807 2.210.669
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 476.877 0 476.877 148.667 1.782 150.449
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 543.180 0 543.180 971.745 0 971.745
Bonolar
468.119 0 468.119 628.044 0 628.044
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
75.061 0 75.061 343.701 0 343.701
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2),(8) 23.840 161.655 185.495 47.687 17.642 65.329
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
23.840 161.655 185.495 47.687 17.642 65.329
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
541 0 541 57.856 0 57.856
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 198.612 314 198.926 189.294 2.221 191.515
KARŞILIKLAR
(9) 873.103 1.142 874.245 794.185 922 795.107
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
105.531 714 106.245 88.603 604 89.207
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
767.572 428 768.000 705.582 318 705.900
CARİ VERGİ BORCU
(10) 57.993 36 58.029 54.176 31 54.207
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 4.621 0 4.621 60 0 60
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 452.756 633.893 1.086.649 452.177 507.347 959.524
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
452.756 633.893 1.086.649 452.177 507.347 959.524
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 696.631 40.328 736.959 463.712 122.102 585.814
ÖZKAYNAKLAR
(13) 2.721.592 43.199 2.764.791 1.920.461 40.288 1.960.749
Ödenmiş Sermaye
1.860.000 0 1.860.000 1.158.000 0 1.158.000
Sermaye Yedekleri
-5.552 0 -5.552 88.098 0 88.098
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.466 0 1.466 1.835 0 1.835
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-7.018 0 -7.018 86.263 0 86.263
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
105.479 0 105.479 89.228 0 89.228
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.979 34.195 32.216 -2.404 33.785 31.381
Kar Yedekleri
666.052 7.257 673.309 1.368.436 5.405 1.373.841
Yasal Yedekler
124.177 7.330 131.507 300.925 5.410 306.335
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
455.472 0 455.472 981.108 0 981.108
Diğer Kar Yedekleri
86.403 -73 86.330 86.403 -5 86.398
Kar veya Zarar
57.360 -522 56.838 -806.262 -654 -806.916
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-134.332 -2.279 -136.611 -36.985 -2.084 -39.069
Dönem Net Kâr veya Zararı
191.692 1.757 193.449 -769.277 1.430 -767.847
Azınlık Payları
40.232 2.269 42.501 25.365 1.752 27.117
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
21.703.058 17.835.606 39.538.664 18.681.391 13.363.636 32.045.027


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 3.435.351 4.202.951
Kredilerden Alınan Faizler
2.844.660 3.681.877
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
6.661 41.532
Bankalardan Alınan Faizler
18.565 47.657
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
2.071 5.044
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
472.018 344.885
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
16.311 4.982
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
91.099 90.479
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
364.608 249.424
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
63.507 47.607
Diğer Faiz Gelirleri
27.869 34.349
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -1.772.715 -3.023.806
Mevduata Verilen Faizler
-1.233.729 -2.288.873
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-100.771 -194.150
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-120.474 -96.379
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-248.953 -306.790
Kiralama Faiz Giderleri
-24.018 -41.742
Diğer Faiz Giderleri
-44.770 -95.872
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.662.636 1.179.145
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
256.335 382.590
Alınan Ücret ve Komisyonlar
354.910 493.488
Gayri Nakdi Kredilerden
62.422 75.352
Diğer
292.488 418.136
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-98.575 -110.898
Gayri Nakdi Kredilere
-1.944 -2.220
Diğer
-96.631 -108.678
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 395 1.358
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -76.341 -135.538
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
34.520 78.227
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-8.267 -111.566
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-102.594 -102.199
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 419.060 492.742
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.262.085 1.920.297
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -600.691 -1.418.439
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -683 -190.406
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-568.754 -547.385
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -844.382 -740.033
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
247.575 -975.966
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 247.575 -975.966
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -42.025 193.751
Cari Vergi Karşılığı
-4.933 -229
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-41.357 -20.164
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
4.265 214.144
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 205.550 -782.215
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 205.550 -782.215
Grubun Karı (Zararı)
193.449 -767.847
Azınlık Payları Karı (Zararı)
12.101 -14.368
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,14700000 -0,74600000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912546


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.793 Değişim: -0,98% Hacim : 123.366 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.786 23.05.2024 Yüksek 10.973
Açılış: 10.870
32,1800 Değişim: 0,00%
Düşük 32,1313 23.05.2024 Yüksek 32,2362
Açılış: 32,1814
34,9154 Değişim: 0,18%
Düşük 34,7423 23.05.2024 Yüksek 35,0837
Açılış: 34,8528
2.421,39 Değişim: -1,64%
Düşük 2.420,92 23.05.2024 Yüksek 2.468,14
Açılış: 2.461,71
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.