KAP ***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.10.2020 - 19:47
KAP ***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -428.206 0 2.412.481 40.349 2.452.830
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -428.206 0 2.412.481 40.349 2.452.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 75 0 0 1.738 7.749 0 0 0 -288.184 -278.622 -5.266 -283.888
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -25 0 0 0 0 0 0 0 227 0 202 -300 -98
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -388.907 388.907 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -388.907 388.907 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 1.835 0 -165.943 78.197 -9.378 0 22.202 2.629 0 1.373.775 -39.072 -288.184 2.134.061 34.783 2.168.844
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -806.916 0 1.933.632 27.117 1.960.749
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -806.916 0 1.933.632 27.117 1.960.749
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 7.832 0 0 12.449 455 0 0 0 80.012 100.748 8.019 108.767
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 -20.892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.892 0 -20.892
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -1.278 0 135.982 -134 0 0 0 0 0 189 -16.862 0 117.897 372 118.269
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -699.174 699.174 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -699.174 699.174 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 557 0 201.353 102.145 -5.219 0 36.648 7.637 0 674.856 -124.604 80.012 2.131.385 35.508 2.166.893


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.839.851 14.177.245 23.017.096 8.406.021 9.575.664 17.981.685
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 2.936.745 3.047.108 5.983.853 3.064.463 2.729.657 5.794.120
Teminat Mektupları
2.916.910 952.294 3.869.204 3.060.702 752.968 3.813.670
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
154.009 13.206 167.215 198.512 8.991 207.503
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.762.901 939.088 3.701.989 2.862.190 743.977 3.606.167
Banka Kredileri
0 15.785 15.785 0 16.980 16.980
İthalat Kabul Kredileri
0 15.785 15.785 0 16.980 16.980
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 113.663 113.663 0 134.982 134.982
Belgeli Akreditifler
0 113.663 113.663 0 134.982 134.982
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
18.500 954.035 972.535 0 664.394 664.394
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
18.500 954.035 972.535 0 664.394 664.394
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
1.335 1.011.331 1.012.666 3.761 1.160.333 1.164.094
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 3.058.864 659.790 3.718.654 2.935.397 418.343 3.353.740
Cayılamaz Taahhütler
2.573.508 654.214 3.227.722 2.454.090 410.742 2.864.832
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
72.501 637.380 709.881 115.692 400.526 516.218
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.299.305 16.834 1.316.139 1.199.039 10.216 1.209.255
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
442.255 0 442.255 404.793 0 404.793
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
5.827 0 5.827 9.278 0 9.278
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
586.698 0 586.698 536.957 0 536.957
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
429 0 429 510 0 510
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
166.493 0 166.493 187.821 0 187.821
Cayılabilir Taahhütler
(4) 485.356 5.576 490.932 481.307 7.601 488.908
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
485.270 0 485.270 479.676 0 479.676
Diğer Cayılabilir Taahhütler
86 5.576 5.662 1.631 7.601 9.232
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 2.844.242 10.470.347 13.314.589 2.406.161 6.427.664 8.833.825
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
918.000 0 918.000 924.000 0 924.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
918.000 0 918.000 924.000 0 924.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.926.242 10.470.347 12.396.589 1.482.161 6.427.664 7.909.825
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.089 55.961 62.050 102.488 212.931 315.419
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.605 27.495 31.100 21.042 136.324 157.366
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.484 28.466 30.950 81.446 76.607 158.053
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.872.319 9.213.544 11.085.863 1.242.606 6.017.429 7.260.035
Swap Para Alım İşlemleri
0 4.342.986 4.342.986 0 3.057.747 3.057.747
Swap Para Satım İşlemleri
1.872.319 3.394.384 5.266.703 1.242.606 1.803.564 3.046.170
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 738.087 738.087 0 578.059 578.059
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 738.087 738.087 0 578.059 578.059
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.388 190.157 192.545 106.888 149.163 256.051
Para Alım Opsiyonları
2.387 92.435 94.822 71.988 55.391 127.379
Para Satım Opsiyonları
1 97.722 97.723 34.900 93.772 128.672
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
45.446 46.839 92.285 30.179 29.701 59.880
Futures Para Alım İşlemleri
0 46.839 46.839 0 29.701 29.701
Futures Para Satım İşlemleri
45.446 0 45.446 30.179 0 30.179
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 963.846 963.846 0 18.440 18.440
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
480.990.129 374.487.973 855.478.102 458.687.548 243.790.901 702.478.449
EMANET KIYMETLER
3.392.992 2.787.174 6.180.166 4.775.039 2.010.475 6.785.514
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
548.805 866.376 1.415.181 531.617 497.060 1.028.677
Tahsile Alınan Çekler
2.747.264 294.976 3.042.240 2.176.684 123.290 2.299.974
Tahsile Alınan Ticari Senetler
89.953 634.058 724.011 77.997 590.226 668.223
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.580 742.098 744.678 2.580 606.414 608.994
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
4.389 249.666 254.055 1.986.160 193.485 2.179.645
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1 1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
474.061.148 370.528.378 844.589.526 449.996.905 240.620.506 690.617.411
Menkul Kıymetler
0 87 87 0 66 66
Teminat Senetleri
117.909.467 54.560.914 172.470.381 108.327.703 42.185.033 150.512.736
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
24.975.560 17.176.671 42.152.231 26.390.087 13.847.750 40.237.837
Diğer Rehinli Kıymetler
329.498.581 298.721.926 628.220.507 313.854.660 184.498.813 498.353.473
Rehinli Kıymet Alanlar
1.677.540 68.780 1.746.320 1.424.455 88.844 1.513.299
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
3.535.989 1.172.421 4.708.410 3.915.604 1.159.920 5.075.524
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
489.829.980 388.665.218 878.495.198 467.093.569 253.366.565 720.460.134


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-1.136.129 -724.683
Alınan Faizler
2.294.828 3.315.986
Ödenen Faizler
-1.222.550 -2.532.762
Alınan Temettüler
395 1.289
Alınan Ücret ve Komisyonlar
255.241 368.612
Elde Edilen Diğer Kazançlar
435.399 245.258
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
445.968 257.898
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-422.659 -412.912
Ödenen Vergiler
-10.598 -18.663
Diğer
-2.912.153 -1.949.389
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
171.680 -525.235
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
80.589 67.660
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.147 6.762
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-976.532 792.416
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.223.544 -621.052
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
346.186 -167.767
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.701.386 498.186
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
19.837 -926.809
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
224.905 -174.631
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-964.449 -1.249.918
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
60.630 927.597
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -5.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
5.367 812
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-23.291 -24.594
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
298.162 138.667
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-418.259 -23.288
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
301.937 63.724
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-102.584 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
112.619 792.278
Diğer
-113.321 -15.002
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
437.533 -142.916
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.744.742 1.288.312
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.377.862 -1.371.737
İhraç Edilen Sermaye Araçları
127.641 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-56.988 -59.491
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
963.382 33.794
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
497.096 -431.443
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.849.869 2.044.583
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.346.965 1.613.140


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
88.284 -293.475
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
20.483 9.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.604 75
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8.331 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 94
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.727 -19
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
13.879 9.512
Yabancı Para Çevrim Farkları
13.424 1.763
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
565 9.715
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.725 Değişim: -0,63% Hacim : 70.725 Mio.TL Son veri saati : 16:33
Düşük 10.683 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2430 Değişim: 0,20%
Düşük 32,1499 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9674 Değişim: 0,35%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 34,9914
Açılış: 34,845
2.431,10 Değişim: 0,88%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.