KAP ***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

30.07.2020 - 23:53
KAP ***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kr Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 -4.545 0 1.736.546 -390.773 0 2.377.326 0 2.377.326
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 -4.545 0 1.736.546 -390.773 0 2.377.326 0 2.377.326
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 4.137 0 0 0 -250.290 -246.153 0 -246.153
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.773 390.773 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.773 390.773 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 -408 0 1.345.773 0 -250.290 2.131.173 0 2.131.173
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 -684.082 0 1.976.583 0 1.976.583
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 -684.082 0 1.976.583 0 1.976.583
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -1.427 0 0 0 732 0 0 0 9.446 8.751 0 8.751
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 -14.491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.491 0 -14.491
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -1.278 0 148.049 0 0 0 0 0 0 0 1.784 0 148.555 0 148.555
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.082 684.082 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.082 684.082 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 0 0 209.324 75.883 -4.451 0 0 7.721 0 661.691 1.784 9.446 2.119.398 0 2.119.398


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
7.767.588 12.797.813 20.565.401 8.132.231 9.536.457 17.668.688
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 2.870.546 3.077.942 5.948.488 3.064.006 2.727.752 5.791.758
Teminat Mektupları
2.850.711 799.927 3.650.638 3.060.245 751.063 3.811.308
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
198.145 16.135 214.280 198.512 8.991 207.503
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.652.566 783.792 3.436.358 2.861.733 742.072 3.603.805
Banka Kredileri
0 17.216 17.216 0 16.980 16.980
İthalat Kabul Kredileri
0 17.216 17.216 0 16.980 16.980
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 111.233 111.233 0 134.982 134.982
Belgeli Akreditifler
0 111.233 111.233 0 134.982 134.982
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
18.500 1.011.153 1.029.653 0 664.394 664.394
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
18.500 1.011.153 1.029.653 0 664.394 664.394
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
1.335 1.138.413 1.139.748 3.761 1.160.333 1.164.094
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 2.592.686 1.170.966 3.763.652 2.692.243 410.742 3.102.985
Cayılamaz Taahhütler
2.299.650 1.170.966 3.470.616 2.263.886 410.742 2.674.628
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
14.666 1.157.978 1.172.644 115.692 400.526 516.218
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.261.815 12.988 1.274.803 1.203.037 10.216 1.213.253
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
432.846 0 432.846 399.194 0 399.194
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6.852 0 6.852 9.278 0 9.278
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
583.041 0 583.041 536.175 0 536.175
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
430 0 430 510 0 510
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
(4) 293.036 0 293.036 428.357 0 428.357
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
293.036 0 293.036 428.357 0 428.357
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 2.304.356 8.548.905 10.853.261 2.375.982 6.397.963 8.773.945
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
918.000 0 918.000 924.000 0 924.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
918.000 0 918.000 924.000 0 924.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.386.356 8.548.905 9.935.261 1.451.982 6.397.963 7.849.945
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
10.497 286.514 297.011 102.488 212.931 315.419
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
6.811 142.095 148.906 21.042 136.324 157.366
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.686 144.419 148.105 81.446 76.607 158.053
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.371.173 7.082.320 8.453.493 1.242.606 6.017.429 7.260.035
Swap Para Alım İşlemleri
0 3.190.505 3.190.505 0 3.057.747 3.057.747
Swap Para Satım İşlemleri
1.371.173 2.645.025 4.016.198 1.242.606 1.803.564 3.046.170
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 623.395 623.395 0 578.059 578.059
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 623.395 623.395 0 578.059 578.059
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.686 282.234 286.920 106.888 149.163 256.051
Para Alım Opsiyonları
1.802 139.835 141.637 71.988 55.391 127.379
Para Satım Opsiyonları
2.884 142.399 145.283 34.900 93.772 128.672
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 897.837 897.837 0 18.440 18.440
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
466.869.616 275.078.510 741.948.126 452.344.654 241.943.242 694.287.896
EMANET KIYMETLER
2.019.440 1.992.239 4.011.679 1.933.597 1.572.262 3.505.859
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
140.712 237.204 377.916 142.774 70.351 213.125
Tahsile Alınan Çekler
1.797.366 216.170 2.013.536 1.708.960 112.251 1.821.211
Tahsile Alınan Ticari Senetler
77.961 681.356 759.317 78.453 590.226 668.679
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.580 652.198 654.778 2.580 621.219 623.799
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
820 205.311 206.131 829 178.215 179.044
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1 1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
461.411.127 272.316.509 733.727.636 446.858.703 239.517.239 686.375.942
Menkul Kıymetler
0 77 77 0 66 66
Teminat Senetleri
113.927.747 47.705.489 161.633.236 107.968.329 41.401.345 149.369.674
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
24.985.747 14.369.369 39.355.116 26.172.663 13.260.387 39.433.050
Diğer Rehinli Kıymetler
320.948.102 210.187.645 531.135.747 311.293.256 184.818.275 496.111.531
Rehinli Kıymet Alanlar
1.549.531 53.929 1.603.460 1.424.455 37.166 1.461.621
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
3.439.049 769.762 4.208.811 3.552.354 853.741 4.406.095
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
474.637.204 287.876.323 762.513.527 460.476.885 251.479.699 711.956.584


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-1.287.906 -108.589
Alınan Faizler
1.594.832 2.229.807
Ödenen Faizler
-794.010 -1.476.976
Alınan Temettüler
70 1.289
Alınan Ücret ve Komisyonlar
151.606 238.330
Elde Edilen Diğer Kazançlar
243.247 57.388
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
245.645 164.236
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-250.964 -249.862
Ödenen Vergiler
0 -12.135
Diğer
-2.478.332 -1.060.666
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
952.712 -329.201
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
5.544 -252
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.188.021 139.258
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-218.518 -222.430
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
468.123 196.925
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.150.569 1.023.980
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-285.593 -1.109.960
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
20.608 -356.722
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-335.194 -437.790
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
121.422 521.750
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-12.768 -10.494
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
122.444 33.183
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-207.175 -23.288
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
273.652 33.668
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-102.584 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
68.995 607.379
Diğer
-21.142 -118.698
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
63.543 -445.221
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
671.270 370.809
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-706.121 -779.871
İhraç Edilen Sermaye Araçları
134.042 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-35.648 -36.159
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
409.005 163.628
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
258.776 -197.633
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.751.622 1.923.914
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.010.398 1.726.281


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.446 -250.290
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-695 4.137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.427 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-1.784 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
357 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
732 4.137
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
915 5.170
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-183 -1.033
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.751 -246.153


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.064.542 3.905.154 4.969.696 1.250.050 3.378.594 4.628.644
Nakit ve Nakit Benzerleri
250.658 3.783.134 4.033.792 679.210 3.332.252 4.011.462
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 240.996 3.327.468 3.568.464 679.995 2.866.505 3.546.500
Bankalar
(3) 620 455.666 456.286 161 465.747 465.908
Para Piyasalarından Alacaklar
9.697 0 9.697 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-655 0 -655 -946 0 -946
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 1.787 6.695 8.482 2.612 11.478 14.090
Devlet Borçlanma Senetleri
1.787 6.695 8.482 2.612 11.478 14.090
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 804.492 29.030 833.522 562.846 24.511 587.357
Devlet Borçlanma Senetleri
555.453 0 555.453 555.440 0 555.440
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
249.039 29.030 278.069 7.406 24.511 31.917
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(2),(11) 7.605 86.295 93.900 5.382 10.353 15.735
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.605 86.295 93.900 5.382 10.353 15.735
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
16.989.355 7.540.497 24.529.852 15.765.925 7.006.182 22.772.107
Krediler
(5) 16.846.081 6.216.454 23.062.535 15.908.623 5.913.069 21.821.692
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 2.294.454 1.324.043 3.618.497 1.857.166 1.093.113 2.950.279
Devlet Borçlanma Senetleri
2.294.454 443.748 2.738.202 1.857.166 327.577 2.184.743
Diğer Finansal Varlıklar
0 880.295 880.295 0 765.536 765.536
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.151.180 0 -2.151.180 -1.999.864 0 -1.999.864
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 655.523 0 655.523 593.255 0 593.255
Satış Amaçlı
655.523 0 655.523 593.255 0 593.255
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
744.776 7.083 751.859 744.776 7.083 751.859
İştirakler (Net)
(7) 4.140 0 4.140 4.140 0 4.140
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.140 0 4.140 4.140 0 4.140
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 740.636 7.083 747.719 740.636 7.083 747.719
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
740.636 7.083 747.719 154.862 7.083 161.945
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 585.774 0 585.774
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 766.422 0 766.422 789.744 0 789.744
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 126.169 0 126.169 125.803 0 125.803
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
126.169 0 126.169 125.803 0 125.803
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
58 0 58 12.411 0 12.411
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 312.471 0 312.471 323.338 0 323.338
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 580.147 492.036 1.072.183 365.712 233.256 598.968
VARLIKLAR TOPLAMI
21.239.463 11.944.770 33.184.233 19.971.014 10.625.115 30.596.129
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 13.161.856 13.082.679 26.244.535 13.039.278 11.508.534 24.547.812
ALINAN KREDİLER
(3) 45.650 584.567 630.217 99.363 818.191 917.554
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 890.173 0 890.173 5.711 0 5.711
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 611.028 0 611.028 612.721 0 612.721
Bonolar
304.958 0 304.958 269.020 0 269.020
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
306.070 0 306.070 343.701 0 343.701
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2),(8) 45.634 10.360 55.994 47.687 17.642 65.329
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
45.634 10.360 55.994 47.687 17.642 65.329
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 176.545 1.065 177.610 180.838 2.029 182.867
KARŞILIKLAR
(9) 838.829 241 839.070 780.366 218 780.584
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
91.073 0 91.073 82.251 0 82.251
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
747.756 241 747.997 698.115 218 698.333
CARİ VERGİ BORCU
(10) 39.405 0 39.405 48.745 0 48.745
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 451.929 584.501 1.036.430 452.177 507.347 959.524
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
451.929 584.501 1.036.430 452.177 507.347 959.524
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 519.105 21.268 540.373 383.561 115.138 498.699
ÖZKAYNAKLAR
(13) 2.109.031 10.367 2.119.398 1.966.997 9.586 1.976.583
Ödenmiş Sermaye
1.158.000 0 1.158.000 1.158.000 0 1.158.000
Sermaye Yedekleri
209.324 0 209.324 77.044 0 77.044
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 1.278 0 1.278
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
209.324 0 209.324 75.766 0 75.766
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
71.432 0 71.432 72.859 0 72.859
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.646 10.367 7.721 -2.597 9.586 6.989
Kar Yedekleri
661.691 0 661.691 1.345.773 0 1.345.773
Yasal Yedekler
114.311 0 114.311 290.307 0 290.307
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
460.977 0 460.977 969.063 0 969.063
Diğer Kar Yedekleri
86.403 0 86.403 86.403 0 86.403
Kar veya Zarar
11.230 0 11.230 -684.082 0 -684.082
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.784 0 1.784 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
9.446 0 9.446 -684.082 0 -684.082
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
18.889.185 14.295.048 33.184.233 17.617.444 12.978.685 30.596.129


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 1.552.637 2.073.341 745.880 1.052.858
Kredilerden Alınan Faizler
1.345.135 1.846.021 640.350 935.855
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 28.990 0 15.087
Bankalardan Alınan Faizler
4.005 14.531 363 8.652
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
492 2.362 215 734
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
199.013 174.250 104.001 89.991
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
725 2.342 388 1.630
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
44.562 44.921 23.661 20.858
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
153.726 126.987 79.952 67.503
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
3.992 7.187 951 2.539
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -750.134 -1.611.811 -373.813 -800.438
Mevduata Verilen Faizler
-555.758 -1.278.515 -274.530 -643.511
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-20.385 -43.469 -9.272 -20.524
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-34.697 -78.574 -23.673 -24.330
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-97.097 -124.272 -47.802 -59.601
Kiralama Faiz Giderleri
-16.075 -20.290 -7.871 -10.213
Diğer Faiz Giderleri
-26.122 -66.691 -10.665 -42.259
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
802.503 461.530 372.067 252.420
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
118.624 190.822 44.691 93.137
Alınan Ücret ve Komisyonlar
151.606 238.330 60.737 115.975
Gayri Nakdi Kredilerden
32.716 39.188 16.714 19.600
Diğer
118.890 199.142 44.023 96.375
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-32.982 -47.508 -16.046 -22.838
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-32.982 -47.508 -16.046 -22.838
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 70 3.624 70 3.603
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -41.830 -40.538 8.162 -32.992
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
26.109 16.669 27.763 48.770
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
237.884 -24.221 34.895 -142.768
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-305.823 -32.986 -54.496 61.006
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 66.754 57.388 29.035 32.948
FAALİYET BRÜT KÂRI
946.121 67
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: 0,00% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5465 Değişim: 0,00%
Düşük 32,4973 24.04.2024 Yüksek 32,5666
Açılış: 32,5468
34,8911 Değişim: 0,07%
Düşük 34,7749 24.04.2024 Yüksek 34,9612
Açılış: 34,8658
2.433,61 Değişim: 0,14%
Düşük 2.422,33 24.04.2024 Yüksek 2.436,09
Açılış: 2.430,12
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.