KAP ***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

15.05.2020 - 23:18
KAP ***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -428.206 0 2.412.481 40.349 2.452.830
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -428.206 0 2.412.481 40.349 2.452.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 2.321 -846 0 0 0 -93.545 -92.070 4.237 -87.833
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 97
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.123 390.123 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.123 390.123 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 22.785 -5.966 0 1.372.559 -38.083 -93.545 2.320.411 44.683 2.365.094
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -806.916 0 1.933.632 27.117 1.960.749
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -806.916 0 1.933.632 27.117 1.960.749
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -5.123 0 0 4.453 -3.142 0 0 0 33.064 29.252 4.723 33.975
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 -7.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.920 0 -7.920
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -1.278 0 40.375 -274 0 0 0 0 0 -50 -35.020 0 3.753 1.243 4.996
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -683.868 683.868 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -683.868 683.868 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 557 0 118.718 89.050 -5.219 0 28.652 4.040 0 689.923 -158.068 33.064 1.958.717 33.083 1.991.800


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.758.662 14.066.191 22.824.853 8.406.021 9.575.664 17.981.685
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 2.882.689 2.965.636 5.848.325 3.064.463 2.729.657 5.794.120
Teminat Mektupları
2.880.123 799.918 3.680.041 3.060.702 752.968 3.813.670
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
180.816 14.702 195.518 198.512 8.991 207.503
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.699.307 785.216 3.484.523 2.862.190 743.977 3.606.167
Banka Kredileri
0 18.576 18.576 0 16.980 16.980
İthalat Kabul Kredileri
0 18.576 18.576 0 16.980 16.980
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 112.514 112.514 0 134.982 134.982
Belgeli Akreditifler
0 112.514 112.514 0 134.982 134.982
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 835.126 835.126 0 664.394 664.394
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 835.126 835.126 0 664.394 664.394
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.566 1.199.502 1.202.068 3.761 1.160.333 1.164.094
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 2.780.340 1.682.889 4.463.229 2.935.397 418.343 3.353.740
Cayılamaz Taahhütler
2.471.167 1.674.617 4.145.784 2.454.090 410.742 2.864.832
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
57.436 1.662.308 1.719.744 115.692 400.526 516.218
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.204.577 12.309 1.216.886 1.199.039 10.216 1.209.255
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
430.683 0 430.683 404.793 0 404.793
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6.984 0 6.984 9.278 0 9.278
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
555.847 0 555.847 536.957 0 536.957
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
433 0 433 510 0 510
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
215.207 0 215.207 187.821 0 187.821
Cayılabilir Taahhütler
(4) 309.173 8.272 317.445 481.307 7.601 488.908
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
307.673 0 307.673 479.676 0 479.676
Diğer Cayılabilir Taahhütler
1.500 8.272 9.772 1.631 7.601 9.232
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 3.095.633 9.417.666 12.513.299 2.406.161 6.427.664 8.833.825
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
924.000 0 924.000 924.000 0 924.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
924.000 0 924.000 924.000 0 924.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.171.633 9.417.666 11.589.299 1.482.161 6.427.664 7.909.825
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
308.673 629.852 938.525 102.488 212.931 315.419
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
168.734 300.076 468.810 21.042 136.324 157.366
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
139.939 329.776 469.715 81.446 76.607 158.053
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.679.739 7.162.988 8.842.727 1.242.606 6.017.429 7.260.035
Swap Para Alım İşlemleri
0 3.517.638 3.517.638 0 3.057.747 3.057.747
Swap Para Satım İşlemleri
1.679.739 2.394.030 4.073.769 1.242.606 1.803.564 3.046.170
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 625.660 625.660 0 578.059 578.059
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 625.660 625.660 0 578.059 578.059
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
152.423 290.320 442.743 106.888 149.163 256.051
Para Alım Opsiyonları
111.362 107.131 218.493 71.988 55.391 127.379
Para Satım Opsiyonları
41.061 183.189 224.250 34.900 93.772 128.672
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
30.798 32.580 63.378 30.179 29.701 59.880
Futures Para Alım İşlemleri
0 32.580 32.580 0 29.701 29.701
Futures Para Satım İşlemleri
30.798 0 30.798 30.179 0 30.179
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.301.926 1.301.926 0 18.440 18.440
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
457.472.006 263.594.770 721.066.776 458.687.548 243.790.901 702.478.449
EMANET KIYMETLER
2.896.310 2.235.365 5.131.675 4.775.039 2.010.475 6.785.514
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
533.462 548.277 1.081.739 531.617 497.060 1.028.677
Tahsile Alınan Çekler
2.270.921 233.548 2.504.469 2.176.684 123.290 2.299.974
Tahsile Alınan Ticari Senetler
83.935 600.263 684.198 77.997 590.226 668.223
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.580 639.594 642.174 2.580 606.414 608.994
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
5.411 213.683 219.094 1.986.160 193.485 2.179.645
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1 1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
450.827.227 260.132.057 710.959.284 449.996.905 240.620.506 690.617.411
Menkul Kıymetler
0 73 73 0 66 66
Teminat Senetleri
110.682.083 46.328.877 157.010.960 108.327.703 42.185.033 150.512.736
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
25.520.618 14.133.300 39.653.918 26.390.087 13.847.750 40.237.837
Diğer Rehinli Kıymetler
313.173.791 199.620.713 512.794.504 313.854.660 184.498.813 498.353.473
Rehinli Kıymet Alanlar
1.450.735 49.094 1.499.829 1.424.455 88.844 1.513.299
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
3.748.469 1.227.348 4.975.817 3.915.604 1.159.920 5.075.524
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
466.230.668 277.660.961 743.891.629 467.093.569 253.366.565 720.460.134


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-907.028 -434.983
Alınan Faizler
1.029.902 1.331.486
Ödenen Faizler
-416.387 -877.641
Alınan Temettüler
0 21
Alınan Ücret ve Komisyonlar
101.450 127.667
Elde Edilen Diğer Kazançlar
209.680 247.573
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
156.023 102.377
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-141.381 -134.809
Ödenen Vergiler
-8.861 -5.088
Diğer
-1.837.454 -1.226.569
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.144.338 819.210
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-20.455 -7.882
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
80 6.551
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
549.155 -671.450
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-149.941 38.397
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
539.127 504.140
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
110.030 1.450.459
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
113.691 -188.907
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.651 -312.098
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
237.310 384.227
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-315.730 538.401
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-28.232 -3.742
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
72.891 8.630
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.680 -23.288
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
33.028 27.207
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-406.354 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
24.724 555.809
Diğer
-8.107 -26.215
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-186.740 -77.885
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
570.847 383.114
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-777.000 -439.330
İhraç Edilen Sermaye Araçları
30.620 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-11.207 -21.669
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
249.719 39.460
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-15.441 884.203
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.849.869 2.044.583
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.834.428 2.928.786


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
39.034 -89.308
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-5.059 1.572
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.397 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-7.715 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.318 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.338 1.572
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.480 2.418
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-3.934 -1.064
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
792 218
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.975 -87.736


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.309.362 3.637.037 4.946.399 1.310.533 3.469.414 4.779.947
Nakit ve Nakit Benzerleri
401.469 3.518.040 3.919.509 709.358 3.423.072 4.132.430
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 377.811 3.186.930 3.564.741 692.108 2.907.972 3.600.080
Bankalar
(3) 23.678 314.743 338.421 6.617 501.649 508.266
Para Piyasalarından Alacaklar
2.000 16.398 18.398 12.500 13.484 25.984
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.020 -31 -2.051 -1.867 -33 -1.900
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 43.598 10.575 54.173 22.351 11.478 33.829
Devlet Borçlanma Senetleri
36.610 10.575 47.185 17.327 11.478 28.805
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
6.988 0 6.988 5.024 0 5.024
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 857.136 23.245 880.381 573.442 24.511 597.953
Devlet Borçlanma Senetleri
543.248 0 543.248 565.876 0 565.876
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
313.888 23.245 337.133 7.566 24.511 32.077
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(2),(11) 7.159 85.177 92.336 5.382 10.353 15.735
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.159 85.177 92.336 5.382 10.353 15.735
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
16.296.315 7.859.063 24.155.378 16.398.683 7.442.708 23.841.391
Krediler
(5) 15.590.530 6.280.595 21.871.125 16.007.957 6.075.656 22.083.613
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 207.334 318.184 525.518 213.153 284.556 497.709
Faktoring Alacakları
419.985 0 419.985 452.544 0 452.544
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 2.263.638 1.272.479 3.536.117 1.863.071 1.093.511 2.956.582
Devlet Borçlanma Senetleri
2.257.489 420.990 2.678.479 1.857.166 327.577 2.184.743
Diğer Finansal Varlıklar
6.149 851.489 857.638 5.905 765.934 771.839
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.185.172 -12.195 -2.197.367 -2.138.042 -11.015 -2.149.057
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 677.855 0 677.855 595.163 0 595.163
Satış Amaçlı
677.855 0 677.855 595.163 0 595.163
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
14.363 0 14.363 600.137 0 600.137
İştirakler (Net)
(7) 4.236 0 4.236 4.236 0 4.236
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.236 0 4.236 4.236 0 4.236
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 10.127 0 10.127 595.901 0 595.901
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
10.127 0 10.127 595.901 0 595.901
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 864.545 4.216 868.761 875.052 3.831 878.883
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 124.943 0 124.943 127.262 0 127.262
Şerefiye
0 0
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.