" />

KAP ***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

15.05.2020 - 23:15
KAP ***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 -4.545 0 1.736.546 -390.773 0 2.377.326 0 2.377.326
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 -4.545 0 1.736.546 -390.773 0 2.377.326 0 2.377.326
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -599 0 0 0 -95.094 -95.693 0 -95.693
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.773 390.773 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.773 390.773 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 -5.144 0 1.345.773 0 -95.094 2.281.633 0 2.281.633
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 -684.082 0 1.976.583 0 1.976.583
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 -684.082 0 1.976.583 0 1.976.583
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -140 0 0 0 -2.976 0 0 0 6.889 3.773 0 3.773
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 -7.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.920 0 -7.920
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -1.278 0 40.302 0 0 0 0 0 0 0 175 0 39.199 0 39.199
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.082 684.082 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.082 684.082 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 0 0 108.148 77.170 -4.451 0 0 4.013 0 661.691 175 6.889 2.011.635 0 2.011.635


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.461.457 14.013.802 22.475.259 8.132.231 9.536.457 17.668.688
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 2.882.133 2.954.099 5.836.232 3.064.006 2.727.752 5.791.758
Teminat Mektupları
2.879.567 788.381 3.667.948 3.060.245 751.063 3.811.308
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
180.816 14.702 195.518 198.512 8.991 207.503
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.698.751 773.679 3.472.430 2.861.733 742.072 3.603.805
Banka Kredileri
0 18.576 18.576 0 16.980 16.980
İthalat Kabul Kredileri
0 18.576 18.576 0 16.980 16.980
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 112.514 112.514 0 134.982 134.982
Belgeli Akreditifler
0 112.514 112.514 0 134.982 134.982
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 835.126 835.126 0 664.394 664.394
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 835.126 835.126 0 664.394 664.394
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.566 1.199.502 1.202.068 3.761 1.160.333 1.164.094
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 2.514.489 1.674.617 4.189.106 2.692.243 410.742 3.102.985
Cayılamaz Taahhütler
2.253.446 1.674.617 3.928.063 2.263.886 410.742 2.674.628
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
57.436 1.662.308 1.719.744 115.692 400.526 516.218
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.208.567 12.309 1.220.876 1.203.037 10.216 1.213.253
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
425.115 0 425.115 399.194 0 399.194
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6.984 0 6.984 9.278 0 9.278
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
554.911 0 554.911 536.175 0 536.175
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
433 0 433 510 0 510
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
(4) 261.043 0 261.043 428.357 0 428.357
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
261.043 0 261.043 428.357 0 428.357
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 3.064.835 9.385.086 12.449.921 2.375.982 6.397.963 8.773.945
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
924.000 0 924.000 924.000 0 924.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
924.000 0 924.000 924.000 0 924.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.140.835 9.385.086 11.525.921 1.451.982 6.397.963 7.849.945
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
308.673 629.852 938.525 102.488 212.931 315.419
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
168.734 300.076 468.810 21.042 136.324 157.366
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
139.939 329.776 469.715 81.446 76.607 158.053
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.679.739 7.162.988 8.842.727 1.242.606 6.017.429 7.260.035
Swap Para Alım İşlemleri
0 3.517.638 3.517.638 0 3.057.747 3.057.747
Swap Para Satım İşlemleri
1.679.739 2.394.030 4.073.769 1.242.606 1.803.564 3.046.170
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 625.660 625.660 0 578.059 578.059
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 625.660 625.660 0 578.059 578.059
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
152.423 290.320 442.743 106.888 149.163 256.051
Para Alım Opsiyonları
111.362 107.131 218.493 71.988 55.391 127.379
Para Satım Opsiyonları
41.061 183.189 224.250 34.900 93.772 128.672
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.301.926 1.301.926 0 18.440 18.440
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
456.173.211 263.295.013 719.468.224 452.344.654 241.943.242 694.287.896
EMANET KIYMETLER
2.073.719 1.773.501 3.847.220 1.933.597 1.572.262 3.505.859
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
140.712 100.436 241.148 142.774 70.351 213.125
Tahsile Alınan Çekler
1.845.164 220.080 2.065.244 1.708.960 112.251 1.821.211
Tahsile Alınan Ticari Senetler
84.453 600.263 684.716 78.453 590.226 668.679
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.580 655.619 658.199 2.580 621.219 623.799
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
809 197.103 197.912 829 178.215 179.044
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1 1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
450.704.727 260.646.484 711.351.211 446.858.703 239.517.239 686.375.942
Menkul Kıymetler
0 73 73 0 66 66
Teminat Senetleri
110.338.088 45.588.309 155.926.397 107.968.329 41.401.345 149.369.674
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
25.367.665 13.612.664 38.980.329 26.172.663 13.260.387 39.433.050
Diğer Rehinli Kıymetler
313.548.239 201.396.344 514.944.583 311.293.256 184.818.275 496.111.531
Rehinli Kıymet Alanlar
1.450.735 49.094 1.499.829 1.424.455 37.166 1.461.621
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
3.394.765 875.028 4.269.793 3.552.354 853.741 4.406.095
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
464.634.668 277.308.815 741.943.483 460.476.885 251.479.699 711.956.584


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-715.741 361.781
Alınan Faizler
994.564 1.271.621
Ödenen Faizler
-376.211 -660.780
Alınan Temettüler
0 21
Alınan Ücret ve Komisyonlar
90.869 122.355
Elde Edilen Diğer Kazançlar
186.976 272.942
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
140.153 100.065
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-127.427 -122.247
Ödenen Vergiler
0 0
Diğer
-1.624.665 -622.196
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.015.321 325.305
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
819 27
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
212.905 -953.347
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-179.787 276.218
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
542.734 511.615
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
384.272 1.315.606
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
39.924 -492.505
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
14.454 -332.309
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
299.580 687.086
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-293.784 458.296
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-8.344 -2.639
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
71.590 8.630
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-934 -23.288
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
33.028 27.207
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-406.354 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
24.724 555.809
Diğer
-7.494 -107.423
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-235.302 -384.344
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
324.347 173.114
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-584.169 -537.459
İhraç Edilen Sermaye Araçları
30.620 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-6.100 -19.999
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
244.191 142.184
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
14.685 903.222
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.751.622 1.923.914
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.766.307 2.827.136


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.889 -95.094
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-3.116 -599
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-140 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-175 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.976 -599
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-3.720 -748
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
744 149
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.773 -95.693


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.220.859 3.574.876 4.795.735 1.250.050 3.378.594 4.628.644
Nakit ve Nakit Benzerleri
366.823 3.455.879 3.822.702 679.210 3.332.252 4.011.462
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 363.828 3.151.265 3.515.093 679.995 2.866.505 3.546.500
Bankalar
(3) 160 304.614 304.774 161 465.747 465.908
Para Piyasalarından Alacaklar
3.751 0 3.751 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-916 0 -916 -946 0 -946
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 2.585 10.575 13.160 2.612 11.478 14.090
Devlet Borçlanma Senetleri
2.585 10.575 13.160 2.612 11.478 14.090
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 844.292 23.245 867.537 562.846 24.511 587.357
Devlet Borçlanma Senetleri
530.564 0 530.564 555.440 0 555.440
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
313.728 23.245 336.973 7.406 24.511 31.917
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(2),(11) 7.159 85.177 92.336 5.382 10.353 15.735
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.159 85.177 92.336 5.382 10.353 15.735
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
15.684.211 7.377.982 23.062.193 15.765.925 7.006.182 22.772.107
Krediler
(5) 15.488.512 6.105.916 21.594.428 15.908.623 5.913.069 21.821.692
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 2.257.489 1.272.066 3.529.555 1.857.166 1.093.113 2.950.279
Devlet Borçlanma Senetleri
2.257.489 420.990 2.678.479 1.857.166 327.577 2.184.743
Diğer Finansal Varlıklar
0 851.076 851.076 0 765.536 765.536
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.061.790 0 -2.061.790 -1.999.864 0 -1.999.864
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 655.192 0 655.192 593.255 0 593.255
Satış Amaçlı
655.192 0 655.192 593.255 0 593.255
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
744.776 7.083 751.859 744.776 7.083 751.859
İştirakler (Net)
(7) 4.140 0 4.140 4.140 0 4.140
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.140 0 4.140 4.140 0 4.140
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 740.636 7.083 747.719 740.636 7.083 747.719
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
740.636 7.083 747.719 154.862 7.083 161.945
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 585.774 0 585.774
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 782.137 0 782.137 789.744 0 789.744
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 123.125 0 123.125 125.803 0 125.803
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
123.125 0 123.125 125.803 0 125.803
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
12.446 0 12.446 12.411 0 12.411
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 316.588 0 316.588 323.338 0 323.338
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 435.711 545.647 981.358 365.712 233.256 598.968
VARLIKLAR TOPLAMI
19.975.045 11.505.588 31.480.633 19.971.014 10.625.115 30.596.129
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 12.031.989 12.444.230 24.476.219 13.039.278 11.508.534 24.547.812
ALINAN KREDİLER
(3) 82.908 877.102 960.010 99.363 818.191 917.554
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 976.062 0 976.062 5.711 0 5.711
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 355.575 0 355.575 612.721 0 612.721
Bonolar
46.149 0 46.149 269.020 0 269.020
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
309.426 0 309.426 343.701 0 343.701
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2),(8) 34.864 54.988 89.852 47.687 17.642 65.329
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
34.864 54.988 89.852 47.687 17.642 65.329
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 177.554 1.607 179.161 180.838 2.029 182.867
KARŞILIKLAR
(9) 834.961 230 835.191 780.366 218 780.584
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
87.262 0 87.262 82.251 0 82.251
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
747.699 230 747.929 698.115 218 698.333
CARİ VERGİ BORCU
(10) 35.557 0 35.557 48.745 0 48.745
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 452.238 574.645 1.026.883 452.177 507.347 959.524
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
452.238 574.645 1.026.883 452.177 507.347 959.524
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 417.747 116.741 534.488 383.561 115.138 498.699
ÖZKAYNAKLAR
(13) 2.005.152 6.483 2.011.635 1.966.997 9.586 1.976.583
Ödenmiş Sermaye
1.158.000 0 1.158.000 1.158.000 0 1.158.000
Sermaye Yedekleri
108.148 0 108.148 77.044 0 77.044
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 1.278 0 1.278
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
108.148 0 108.148 75.766 0 75.766
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
72.719 0 72.719 72.859 0 72.859
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.470 6.483 4.013 -2.597 9.586 6.989
Kar Yedekleri
661.691 0 661.691 1.345.773 0 1.345.773
Yasal Yedekler
243.232 0 243.232 290.307 0 290.307
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
332.056 0 332.056 969.063 0 969.063
Diğer Kar Yedekleri
86.403 0 86.403 86.403 0 86.403
Kar veya Zarar
7.064 0 7.064 -684.082 0 -684.082
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
175 0 175 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
6.889 0 6.889 -684.082 0 -684.082
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
17.404.607 14.076.026 31.480.633 17.617.444 12.978.685 30.596.129


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 806.757 1.020.483
Kredilerden Alınan Faizler
704.785 910.166
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 13.903
Bankalardan Alınan Faizler
3.642 5.879
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
277 1.628
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
95.012 84.259
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
337 712
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
20.901 24.063
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
73.774 59.484
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
3.041 4.648
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -376.321 -811.373
Mevduata Verilen Faizler
-281.228 -635.004
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-11.113 -22.945
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-11.024 -54.244
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-49.295 -64.671
Kiralama Faiz Giderleri
-8.204 -10.077
Diğer Faiz Giderleri
-15.457 -24.432
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
430.436 209.110
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
73.933 97.685
Alınan Ücret ve Komisyonlar
90.869 122.355
Gayri Nakdi Kredilerden
16.002 19.588
Diğer
74.867 102.767
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-16.936 -24.670
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-16.936 -24.670
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0 21
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -49.992 -7.546
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-1.654 -32.101
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
202.989 118.547
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-251.327 -93.992
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 37.719 24.440
FAALİYET BRÜT KÂRI
492.096 323.710
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -149.863 -178.122
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -54.773 -2.110
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-126.424 -121.819
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -146.618 -135.197
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
14.418 -113.538
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 14.418 -113.538
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -7.529 18.444
Cari Vergi Karşılığı
0 -12.138
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-32.766 -40.435
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
25.237 71.017
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 6.889 -95.094
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10),(11) 6.889 -95.094
Grubun Karı (Zararı)
6.889 -95.094
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00600000 -0,09100000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845621


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.992 Değişim: 0,00% Hacim : 101.028 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 25.07.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
32,9811 Değişim: 0,53%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,8324 Değişim: 0,65%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0100
Açılış: 35,6018
2.516,76 Değişim: -0,49%
Düşük 2.508,75 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.