KAP ***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

29.02.2020 - 01:32
KAP ***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.834 0 -165.654 62.153 -13.199 0 10.219 -54.199 0 1.403.852 346.670 0 2.749.676 40.870 2.790.546
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 -504.313 0 -444.161 -5.006 -449.167
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 -504.313 0 -444.161 -5.006 -449.167
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.834 0 -165.654 62.153 -13.199 0 10.219 5.953 0 1.403.852 -157.643 0 2.305.515 35.864 2.341.379
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.398 89.398 -651 88.747
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 1 0 -264 15.969 3.821 0 10.245 -11.073 0 -131 0 0 18.568 5.136 23.704
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358.961 -359.961 0 -1.000 0 -1.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358.961 -358.961 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -517.604 89.398 2.412.481 40.349 2.452.830
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -428.206 0 2.412.481 40.349 2.452.830
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -428.206 0 2.412.481 40.349 2.452.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -767.847 -767.847 -14.368 -782.215
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 251.762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251.762 0 251.762
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 419 16.325 4.159 0 3.735 12.302 0 19 277 0 37.236 1.136 38.372
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -388.860 388.860 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -388.860 388.860 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -39.069 -767.847 1.933.632 27.117 1.960.749


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.406.021 9.575.664 17.981.685 11.200.444 10.906.698 22.107.142
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 3.064.463 2.729.657 5.794.120 3.399.645 2.519.339 5.918.984
Teminat Mektupları
3.060.702 752.968 3.813.670 3.392.210 993.034 4.385.244
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
198.512 8.991 207.503 148.504 3.772 152.276
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.862.190 743.977 3.606.167 3.243.706 989.262 4.232.968
Banka Kredileri
0 16.980 16.980 0 132.949 132.949
İthalat Kabul Kredileri
0 16.980 16.980 0 132.949 132.949
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 134.982 134.982 1.976 260.858 262.834
Belgeli Akreditifler
0 134.982 134.982 1.976 260.858 262.834
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 664.394 664.394 0 174.680 174.680
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 664.394 664.394 0 174.680 174.680
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
3.761 1.160.333 1.164.094 5.459 957.818 963.277
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 2.935.397 418.343 3.353.740 2.587.245 86.990 2.674.235
Cayılamaz Taahhütler
2.454.090 410.742 2.864.832 2.050.562 84.759 2.135.321
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
115.692 400.526 516.218 22.231 73.933 96.164
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.199.039 10.216 1.209.255 976.300 10.826 987.126
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
404.793 0 404.793 341.685 0 341.685
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
9.278 0 9.278 10.032 0 10.032
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
536.957 0 536.957 473.944 0 473.944
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
510 0 510 501 0 501
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
187.821 0 187.821 225.869 0 225.869
Cayılabilir Taahhütler
(4) 481.307 7.601 488.908 536.683 2.231 538.914
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
479.676 0 479.676 535.704 0 535.704
Diğer Cayılabilir Taahhütler
1.631 7.601 9.232 979 2.231 3.210
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 2.406.161 6.427.664 8.833.825 5.213.554 8.300.369 13.513.923
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
924.000 0 924.000 936.000 0 936.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
924.000 0 924.000 936.000 0 936.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.482.161 6.427.664 7.909.825 4.277.554 8.300.369 12.577.923
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
102.488 212.931 315.419 447.560 672.968 1.120.528
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
21.042 136.324 157.366 231.148 332.755 563.903
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
81.446 76.607 158.053 216.412 340.213 556.625
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.242.606 6.017.429 7.260.035 3.371.929 6.908.365 10.280.294
Swap Para Alım İşlemleri
0 3.057.747 3.057.747 693.999 3.847.410 4.541.409
Swap Para Satım İşlemleri
1.242.606 1.803.564 3.046.170 2.327.930 1.865.237 4.193.167
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 578.059 578.059 175.000 597.859 772.859
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 578.059 578.059 175.000 597.859 772.859
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
106.888 149.163 256.051 458.065 610.742 1.068.807
Para Alım Opsiyonları
71.988 55.391 127.379 234.015 289.080 523.095
Para Satım Opsiyonları
34.900 93.772 128.672 224.050 321.662 545.712
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
30.179 29.701 59.880 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 29.701 29.701 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
30.179 0 30.179 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 18.440 18.440 0 108.294 108.294
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
458.687.548 243.790.901 702.478.449 436.117.794 224.698.837 660.816.631
EMANET KIYMETLER
4.775.039 2.010.475 6.785.514 4.261.936 1.578.609 5.840.545
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
531.617 497.060 1.028.677 513.304 436.509 949.813
Tahsile Alınan Çekler
2.176.684 123.290 2.299.974 1.807.316 135.081 1.942.397
Tahsile Alınan Ticari Senetler
77.997 590.226 668.223 64.174 158.429 222.603
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.580 606.414 608.994 2.124 682.216 684.340
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.986.160 193.485 2.179.645 1.875.017 166.374 2.041.391
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1 1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
449.996.905 240.620.506 690.617.411 427.323.477 221.791.699 649.115.176
Menkul Kıymetler
0 66 66 22.000 59 22.059
Teminat Senetleri
108.327.703 42.185.033 150.512.736 100.340.591 38.821.464 139.162.055
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
26.390.087 13.847.750 40.237.837 29.033.655 12.149.563 41.183.218
Diğer Rehinli Kıymetler
313.854.660 184.498.813 498.353.473 296.771.411 170.744.419 467.515.830
Rehinli Kıymet Alanlar
1.424.455 88.844 1.513.299 1.155.820 76.194 1.232.014
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
3.915.604 1.159.920 5.075.524 4.532.381 1.328.529 5.860.910
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
467.093.569 253.366.565 720.460.134 447.318.238 235.605.535 682.923.773


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-1.590.493 -1.076.062
Alınan Faizler
4.121.361 3.426.398
Ödenen Faizler
-3.193.535 -2.740.321
Alınan Temettüler
1.289 1.382
Alınan Ücret ve Komisyonlar
493.488 468.927
Elde Edilen Diğer Kazançlar
492.742 938.827
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
400.207 740.240
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-552.435 -504.420
Ödenen Vergiler
-19.167 -35.291
Diğer
-3.334.443 -3.371.804
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-839.172 -347.431
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-17.974 -22.979
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
5.065 -7.163
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
49.921 -293.612
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(1) -662.158 308.328
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
129.888 -4.167.880
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.083.839 3.196.253
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.137.204 119.662
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(1) -290.549 519.960
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-2.429.665 -1.423.493
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
1.017.905 -762.000
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-5.000 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
1.683 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-119.317 -398.456
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
155.944 115.317
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-23.288 -1.100.202
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
154.255 873.656
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -366.124
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
844.892 155.215
Diğer
8.736 -41.406
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.089.708 6.408
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.288.791 1.770.037
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.373.873 -1.753.075
İhraç Edilen Sermaye Araçları
250.000 0
Temettü Ödemeleri
0 -1.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-75.210 -9.554
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(1) 127.338 334.200
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-194.714 -1.844.885
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 2.044.583 3.889.468
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(3) 1.849.869 2.044.583


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
-782.215 88.747
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
38.143 23.409
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.970 24.237
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21.129 24.314
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.103 4.750
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.262 -4.827
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
17.173 -828
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.871 10.245
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
15.548 -13.913
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.246 2.840
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-744.072 112.156


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.310.533 3.469.414 4.779.947 2.029.685 3.106.942 5.136.627
Nakit ve Nakit Benzerleri
709.358 3.423.072 4.132.430 1.002.175 2.866.083 3.868.258
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 692.108 2.907.972 3.600.080 930.193 2.689.044 3.619.237
Bankalar
(3) 6.617 501.649 508.266 34.699 171.320 206.019
Para Piyasalarından Alacaklar
12.500 13.484 25.984 53.365 5.827 59.192
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.867 -33 -1.900 -16.082 -108 -16.190
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 22.351 11.478 33.829 297.944 9.524 307.468
Devlet Borçlanma Senetleri
17.327 11.478 28.805 16.048 9.524 25.572
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
5.024 0 5.024 281.896 0 281.896
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 573.442 24.511 597.953 562.381 15.301 577.682
Devlet Borçlanma Senetleri
565.876 0 565.876 554.804 0 554.804
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.566 24.511 32.077 7.577 15.301 22.878
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(2),(11) 5.382 10.353 15.735 167.185 216.034 383.219
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.382 10.353 15.735 167.185 216.034 383.219
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
16.398.683 7.442.708 23.841.391 17.075.998 8.087.659 25.163.657
Krediler
(5) 16.007.957 6.075.656 22.083.613 15.601.077 6.807.102 22.408.179
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 213.153 284.556 497.709 194.366 313.846 508.212
Faktoring Alacakları
452.544 0 452.544 443.913 0 443.913
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 1.863.071 1.093.511 2.956.582 2.452.249 976.473 3.428.722
Devlet Borçlanma Senetleri
1.857.166 327.577 2.184.743 2.447.744 293.076 2.740.820
Diğer Finansal Varlıklar
5.905 765.934 771.839 4.505 683.397 687.902
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.138.042 -11.015 -2.149.057 -1.615.607 -9.762 -1.625.369
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 595.163 0 595.163 320.984 0 320.984
Satış Amaçlı
595.163 0 595.163 320.984 0 320.984
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
600.137 0 600.137 612.829 0 612.829
İştirakler (Net)
(7) 4.236 0 4.236 4.236 0 4.236
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.236 0 4.236 4.236 0 4.236
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 595.901 0 595.901 608.593 0 608.593
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
595.901 0 595.901 608.593 0 608.593
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 875.052 3.831 878.883 708.376 3.456 711.832
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 127.262 0 127.262 94.111 0 94.111
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
127.262 0 127.262 94.111 0 94.111
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 79.005 0 79.005 61.125 0 61.125
CARİ VERGİ VARLIĞI
19.623 0 19.623 5.369 0 5.369
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 357.996 0 357.996 173.996 0 173.996
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 527.348 238.272 765.620 492.004 192.250 684.254
VARLIKLAR TOPLAMI
20.890.802 11.154.225 32.045.027 21.574.477 11.390.307 32.964.784
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 13.145.509 10.896.494 24.042.003 12.835.889 10.104.968 22.940.857
ALINAN KREDİLER
(3) 435.862 1.774.807 2.210.669 473.392 3.126.688 3.600.080
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 148.667 1.782 150.449 192.096 0 192.096
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 971.745 0 971.745 1.243.684 0 1.243.684
Bonolar
628.044 0 628.044 516.302 0 516.302
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
343.701 0 343.701 701.850 0 701.850
Tahviller
0 0 0 25.532 0 25.532
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2),(8) 47.687 17.642 65.329 30.261 91.824 122.085
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
47.687 17.642 65.329 30.261 91.824 122.085
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
57.856 0 57.856 554 0 554
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 189.294 2.221 191.515 12.363 12.744 25.107
KARŞILIKLAR
(9) 794.185 922 795.107 486.646 4.236 490.882
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
88.603 604 89.207 87.508 533 88.041
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
705.582 318 705.900 399.138 3.703 402.841
CARİ VERGİ BORCU
(10) 54.176 31 54.207 63.038 45 63.083
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 60 0 60 1.532 0 1.532
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 452.177 507.347 959.524 452.571 451.050 903.621
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
452.177 507.347 959.524 452.571 451.050 903.621
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 463.712 122.102 585.814 505.778 422.595 928.373
ÖZKAYNAKLAR
(13) 1.920.461 40.288 1.960.749 2.423.436 29.394 2.452.830
Ödenmiş Sermaye
1.158.000 0 1.158.000 1.158.000 0 1.158.000
Sermaye Yedekleri
88.098 0 88.098 -164.083 0 -164.083
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.835 0 1.835 1.835 0 1.835
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
86.263 0 86.263 -165.918 0 -165.918
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
89.228 0 89.228 68.744 0 68.744
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.404 33.785 31.381 -9.167 24.511 15.344
Kar Yedekleri
1.368.436 5.405 1.373.841 1.758.536 4.146 1.762.682
Yasal Yedekler
300.925 5.410 306.335 296.784 4.220 301.004
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
981.108 0 981.108 1.375.349 0 1.375.349
Diğer Kar Yedekleri
86.403 -5 86.398 86.403 -74 86.329
Kar veya Zarar
-806.262 -654 -806.916 -427.440 -766 -428.206
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-36.985 -2.084 -39.069 -515.982 -1.622 -517.604
Dönem Net Kâr veya Zararı
-769.277 1.430 -767.847 88.542 856 89.398
Azınlık Payları
25.365 1.752 27.117 38.846 1.503 40.349
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
18.681.391 13.363.636 32.045.027 18.721.240 14.243.544 32.964.784


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 4.202.951 4.416.077
Kredilerden Alınan Faizler
3.681.877 3.607.364
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
41.532 59.996
Bankalardan Alınan Faizler
47.657 36.742
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
5.044 66.531
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
344.885 564.809
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
4.982 4.059
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
90.479 50.987
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
249.424 509.763
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
47.607 56.556
Diğer Faiz Gelirleri
34.349 24.079
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -3.023.806 -2.906.150
Mevduata Verilen Faizler
-2.288.873 -2.174.145
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-194.150 -196.476
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-96.379 -163.960
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-306.790 -329.804
Kiralama Faiz Giderleri
-41.742 -3.102
Diğer Faiz Giderleri
-95.872 -38.663
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.179.145 1.509.927
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
382.590 360.116
Alınan Ücret ve Komisyonlar
493.488 468.927
Gayri Nakdi Kredilerden
75.352 77.611
Diğer
418.136 391.316
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-110.898 -108.811
Gayri Nakdi Kredilere
-2.220 -1.414
Diğer
-108.678 -107.397
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 1.358 1.382
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -135.538 -116.761
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
78.227 18.304
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-111.566 1.111.776
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-102.199 -1.246.841
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 492.742 88.894
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.920.297 1.843.558
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -1.418.439 -452.888
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -190.406 -89.493
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-547.385 -468.122
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -740.033 -725.472
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-975.966 107.583
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) -975.966 107.583
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 193.751 -18.836
Cari Vergi Karşılığı
-229 -18.153
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-20.164 -109.247
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
214.144 108.564
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) -782.215 88.747
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10),(11) -782.215 88.747
Grubun Karı (Zararı)
-767.847 89.398
Azınlık Payları Karı (Zararı)
-14.368 -651
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) -0,67550000 0,07660000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823152


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.