KAP ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor

27.10.2023 - 18:26
KAP ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
14.744.741 14.191.077 5.663.310 4.950.349
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-62.031 1.487.304 -1.102.602 503.450
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.068.610 1.233.578 -56.837 117.419
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
99.556 446.228 17.800 406.720
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
6.838 2.295 659 578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.237.035 -194.797 -1.064.224 -21.267
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
13.630.166 12.517.742 1.599.336 2.688.451
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
20.743.778 12.574.397 2.278.037 2.932.895
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.481.958 -73.441 -52.538 -305.147
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.732.431 0 -1.319.886 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.100.777 16.786 693.723 60.703
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.568.135 14.005.046 496.734 3.191.901
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.312.876 28.196.123 6.160.044 8.142.250
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.225.400 6.013.329 1.549.775 2.315.239
Ana Ortaklık Payları
20.087.476 22.182.794 4.610.269 5.827.011


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 31.321.279 25.244.811
Finansal Yatırımlar
6 9.462.082 3.827.944
Ticari Alacaklar
8, 28 26.157.402 19.840.432
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 105.961 63.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 26.051.441 19.777.198
Diğer Alacaklar
1.904.355 451.699
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 352.346 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.552.009 451.699
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
12 145.159 107.737
Türev Araçlar
9 414.965 914.267
Stoklar
10 25.838.608 19.251.800
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.271.431 1.884.991
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
74.219 56.976
Diğer Dönen Varlıklar
1.942.256 2.029.331
ARA TOPLAM
99.531.756 73.609.988
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
99.531.756 73.609.988
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 936.987 801.221
Diğer Alacaklar
24.555 101.687
Türev Araçlar
9 1.806.612 1.185.630
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 3.080.712 1.891.365
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5.151.242 5.151.242
Maddi Duran Varlıklar
14 72.500.569 54.565.655
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 2.291.992 996.641
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16, 17 31.635.067 21.742.972
Şerefiye
17 1.414.747 812.391
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 30.220.320 20.930.581
Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.686.540 2.332.642
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 1.779.398 1.563.776
Diğer Duran Varlıklar
14.264 2.654
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
122.907.938 90.335.485
TOPLAM VARLIKLAR
222.439.694 163.945.473
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 28.827.004 14.281.212
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 5.670.048 4.306.640
Ticari Borçlar
8, 28 12.694.370 11.331.067
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 423.351 216.363
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 12.271.019 11.114.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 739.543 553.155
Diğer Borçlar
946.300 653.978
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
49.126 48.596
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
897.174 605.382
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
12 273.482 222.857
Türev Araçlar
9 682.829 291.587
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.268.048 1.335.339
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 485.311 82.697
Kısa Vadeli Karşılıklar
18, 19 2.129.248 1.138.326
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.496.640 1.326.997
ARA TOPLAM
56.212.823 35.523.855
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.212.823 35.523.855
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 42.530.438 28.324.384
Diğer Borçlar
3.719 5.114
Türev Araçlar
9 209.452 9.495
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 297.163 266.427
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 4.362.668 3.710.712
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 1.487.978 833.524
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
282.441 144.195
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.173.859 33.293.851
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
105.386.682 68.817.706
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20 93.967.108 76.527.911
Ödenmiş Sermaye
3.063.214 3.063.214
Sermaye Düzeltme Farkları
320.075 320.075
Geri Alınmış Paylar (-)
-46.379 -51.749
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
167.048 167.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.629.167 15.739.761
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.629.167 15.739.761
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15.614.036 15.797.595
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.131 -57.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.333.946 17.502.288
Yabancı Para Çevrim Farkları
30.477.109 17.202.279
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6.143.163 300.009
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-343.840 300.009
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.799.323 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.135.832 1.135.832
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
36.004.259 19.306.383
Net Dönem Karı veya Zararı
13.359.946 19.345.059
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 23.085.904 18.599.856
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
117.053.012 95.127.767
TOPLAM KAYNAKLAR
222.439.694 163.945.473


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 94.840.349 66.279.449 36.406.317 26.046.972
Satışların Maliyeti
21 -62.450.828 -41.322.163 -23.339.312 -16.377.367
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.389.521 24.957.286 13.067.005 9.669.605
BRÜT KAR (ZARAR)
32.389.521 24.957.286 13.067.005 9.669.605
Genel Yönetim Giderleri
22 -5.603.962 -3.266.096 -2.140.274 -1.372.518
Pazarlama Giderleri
22 -12.855.147 -9.420.895 -5.146.679 -3.928.210
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -257.365 -158.706 -99.017 -71.338
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 9.282.503 4.070.134 2.480.833 731.218
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -7.264.487 -2.642.181 -2.450.681 -5.608
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 701.203 158.067 280.371 -234.191
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.392.266 13.697.609 5.991.558 4.788.958
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 2.569.031 1.621.675 1.021.720 355.925
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -386.017 -488.659 -262.773 3.250
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
24 29.034 -57.078 4.014 -40.429
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.604.314 14.773.547 6.754.519 5.107.704
Finansman Gelirleri
25 10.753.590 9.524.821 3.292.623 3.424.459
Finansman Giderleri
25 -11.554.482 -9.612.095 -3.786.719 -3.222.362
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.803.422 14.686.273 6.260.423 5.309.801
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.058.681 -495.196 -597.113 -359.452
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.646.374 -1.713.305 -440.641 -516.736
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.412.307 1.218.109 -156.472 157.284
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.744.741 14.191.077 5.663.310 4.950.349
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.744.741 14.191.077 5.663.310 4.950.349
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.384.795 541.156 372.162 208.003
Ana Ortaklık Payları
13.359.946 13.649.921 5.291.148 4.742.346
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 27 4,60670000 4,58390000 2,05140000 1,68790000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.513.560 7.877.843
Dönem Karı (Zararı)
14.744.741 14.191.077
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.795.391 6.310.898
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 15, 16 4.685.875 3.609.272
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5, 6, 8, 10 -51.859 74.979
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18, 19 1.859.833 1.013.455
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
24 0 -62.516
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.669.249 712.769
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23, 25 2.909.964 2.377.937
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6, 24 -2.509.767 -1.714.939
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 -701.203 -158.067
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 3.058.681 503.717
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -257 10.370
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-125.125 -56.079
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.654.523 -11.014.238
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.778.624 -6.957.862
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.160.582 -349.139
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-37.422 -72.085
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
62.839 1.591.322
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.562.374 -8.157.502
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.374.075 2.054.828
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
50.625 26.457
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
410.592 1.266.618
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.177.250 -416.875
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.885.609 9.487.737
Alınan Faiz
601.090 320.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -561.683 -77.220
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.411.456 -1.852.972
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.120.607 -6.876.482
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 0 -299.799
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-2.763.240 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
3 -238.375 -16.603
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
6 1.866.426 2.602.451
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -479.986 -2.633.608
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
793.680 517.523
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14, 15 -11.857.821 -5.094.439
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
11 -3.195.595 -2.814.007
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
11 2.216.361 1.389.120
Alınan Temettüler
0 116.017
Alınan Faiz
403.011 561.322
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-5.224.766 -1.700.929
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
359.698 496.470
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.364.463 -751.530
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-526.870 -1.192.785
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
595.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 33.933.709 19.164.244
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -22.255.873 -14.184.137
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -510.119 -259.683
Ödenen Temettüler
-3.692.521 -2.269.696
Ödenen Faiz
-4.178.863 -2.009.473
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.757.416 249.831
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.343.665 3.858.503
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.101.081 4.108.334
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 25.240.755 12.819.239
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 31.341.836 16.927.573


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.063.214 320.075 -39.213 167.048 6.139.201 9.213.439 1.517.852 10.379.285 9.040.197 39.801.098 13.128.127 52.929.225
Transferler
-382.020 9.422.217 -9.040.197
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.251.704 7.280.513 656 13.649.921 22.182.794 6.013.329 28.196.123
Sermaye Arttırımı
-1 -1
Kar Payları
-1.216.875 -1.216.875 -1.052.821 -2.269.696
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-62.536 -1.130.249 -1.192.785 -1.192.785
Dönem Sonu Bakiyeler
3.063.214 320.075 -101.749 167.048 7.390.905 16.493.952 1.135.832 17.455.034 13.649.921 59.574.232 18.088.634 77.662.866
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.063.214 320.075 -51.749 167.048 15.739.761 17.502.288 1.135.832 19.306.383 19.345.059 76.527.911 18.599.856 95.127.767
Transferler
19.345.059 -19.345.059
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-111.656 6.839.186 13.359.946 20.087.476 8.225.400 28.312.876
Kar Payları
-2.071.007 -2.071.007 -1.621.514 -3.692.521
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
5.370 62.760 68.130 68.130
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
1.062 -7.528 -638.936 -645.402 -2.117.838 -2.763.240
Dönem Sonu Bakiyeler
3.063.214 320.075 -46.379 167.048 15.629.167 24.333.946 1.135.832 36.004.259 13.359.946 93.967.108 23.085.904 117.053.012http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211050


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.392 Değişim: 0,00% Hacim : 86.458 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,4774 Değişim: 0,63%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,5736
Açılış: 32,2736
34,8933 Değişim: -0,03%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 34,9942
Açılış: 34,9034
2.410,07 Değişim: 0,80%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.413,61
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.