KAP ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor

05.05.2022 - 18:31
KAP ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
21 3.864.853 1.352.172
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21 86.624 52.611
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
88.210 96.691
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.319 30
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-906 576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.999 -44.686
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.667.252 804.266
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.441.551 735.067
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
282.952 91.537
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-57.251 -22.338
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.753.876 856.877
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.618.729 2.209.049
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.467.708 38.108
Ana Ortaklık Payları
5.151.021 2.170.941


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 14.227.056 12.810.775
Finansal Yatırımlar
6 2.694.166 3.265.243
Ticari Alacaklar
8, 28 12.067.112 9.185.761
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 30.974 19.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 12.036.138 9.166.631
Diğer Alacaklar
480.333 339.499
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
12 149.343 121.875
Türev Araçlar
9 1.087.780 427.362
Stoklar
10 10.180.755 7.687.597
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.196.221 741.391
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 45.263 77.416
Diğer Dönen Varlıklar
794.275 1.016.457
ARA TOPLAM
42.922.304 35.673.376
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
42.922.304 35.673.376
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.179.385 1.069.888
Ticari Alacaklar
8 38 26
Diğer Alacaklar
156.754 142.903
Türev Araçlar
9 646.543 647.328
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 1.796.042 1.652.925
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.468.823 1.468.823
Maddi Duran Varlıklar
14 32.327.308 30.954.149
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 525.380 449.823
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16, 17 16.235.289 14.762.668
Şerefiye
17 4.488.794 3.994.571
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 11.746.495 10.768.097
Peşin Ödenmiş Giderler
11 735.876 674.079
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 1.542.390 1.158.118
Diğer Duran Varlıklar
3.306 18.405
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
56.617.134 52.999.135
TOPLAM VARLIKLAR
99.539.438 88.672.511
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 5.521.762 3.524.752
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 6.581.379 6.913.434
Ticari Borçlar
8, 28 6.070.587 5.033.187
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 164.993 163.228
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 5.905.594 4.869.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 325.761 255.526
Diğer Borçlar
9, 28 1.828.266 347.021
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 1.299.257 5.008
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
529.009 342.013
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
12 101.788 110.857
Türev Araçlar
9 25.049 29.473
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 774.340 405.904
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 430.166 868.425
Kısa Vadeli Karşılıklar
18, 19 801.699 906.826
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.117.298 797.447
ARA TOPLAM
23.578.095 19.192.852
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.578.095 19.192.852
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 18.830.369 17.213.186
Diğer Borçlar
3.326 3.002
Türev Araçlar
9 11.798 42.280
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 256.786 226.706
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 2.321.236 2.000.551
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 405.252 618.045
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
65.920 12.181
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.894.687 20.115.951
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.472.782 39.308.803
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20 43.021.434 39.431.881
Ödenmiş Sermaye
3.063.214 3.063.214
Sermaye Düzeltme Farkları
320.075 320.075
Geri Alınmış Paylar (-)
-43.201 -39.213
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
167.048 167.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.222.025 6.139.201
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.222.025 6.139.201
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.321.516 6.240.309
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-99.491 -101.108
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.366.287 8.874.058
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.326.204 9.062.730
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
40.083 -188.672
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.517.852 1.517.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17.832.166 10.256.361
Net Dönem Karı veya Zararı
3.575.968 9.133.285
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 11.045.222 9.931.827
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
54.066.656 49.363.708
TOPLAM KAYNAKLAR
99.539.438 88.672.511


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 16.974.389 5.686.300
Satışların Maliyeti
21 -10.121.545 -3.750.624
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.852.844 1.935.676
BRÜT KAR (ZARAR)
6.852.844 1.935.676
Genel Yönetim Giderleri
22 -861.466 -316.269
Pazarlama Giderleri
22 -2.352.577 -716.065
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -49.492 -24.652
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 1.404.028 612.006
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -1.098.855 -443.456
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 90.892 43.030
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.985.374 1.090.270
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 550.336 555.160
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -194.878 -14.410
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
24 -20.410 53.345
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.320.422 1.684.365
Finansman Gelirleri
25 2.705.927 1.731.441
Finansman Giderleri
25 -3.223.669 -1.880.612
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.802.680 1.535.194
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
62.173 -183.022
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -563.246 -194.252
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 625.419 11.230
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.864.853 1.352.172
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.864.853 1.352.172
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
288.885 3.950
Ana Ortaklık Payları
3.575.968 1.348.222
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 27 1,20290000 0,44020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-152.950 498.131
Dönem Karı (Zararı)
3.864.853 1.352.172
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
569.102 289.121
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 15, 16 867.076 455.200
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5, 6, 8, 10 111.720 -5.830
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18, 19 102.084 195.207
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7, 23, 25, 28 123.426 438.323
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23, 25 54.023 -421.768
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6, 24 -536.678 -532.950
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 -90.892 -43.030
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -62.172 183.022
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 2.083 -7.797
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.568 28.744
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.027.805 -694.841
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8, 23, 28 -1.724.946 -117.818
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11, 16, 32, 38 -140.836 -16.069
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
12 -27.468 -26.047
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
9, 25 267.965 -5
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -2.305.043 -578.165
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8, 28 195.517 -283.695
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
12 -9.069 -4.884
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11, 28 543.124 102.187
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 172.951 229.655
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.406.150 946.452
Ödenen Faiz
7, 23, 25, 28 -603.414 -365.610
Alınan Faiz
23, 25, 28 64.053 21.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -24.901 -22.229
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -1.051.776 -82.455
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19 56.938
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-584.088 -257.321
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
6, 13, 24 364.530
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -299.799
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
13 -94.361
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
6, 24 589.214 143.496
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -115.888 -35.410
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14, 16, 24 58.934 34.118
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7, 14, 16, 24 -1.237.453 -406.067
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
11 -518.758 -94.049
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
11 422.230 138.735
Alınan Faiz
5, 6, 24, 25 75.954 47.691
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 76.948 8.526
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
965.806 -251.881
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
5 -313.924 -37.073
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 2.894.614 647.938
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7, 25 -1.187.020 -836.245
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -73.552 -16.435
Ödenen Temettüler
28 -354.312 -10.066
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
228.768 -11.071
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.140.301 1.130.649
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.369.069 1.119.578
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 12.819.239 9.384.819
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 14.188.308 10.504.397


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.063.214 320.075 167.048 2.564.583 3.525.321 1.517.852 8.898.265 2.138.037 22.194.395 296.838 22.491.233
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.138.037 -2.138.037 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
45.688 775.958 1.073 1.348.222 2.170.941 38.108 2.209.049
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.020 Değişim: 1,34% Hacim : 87.140 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.925 18.08.2022 Yüksek 3.034
Açılış: 2.979
18,0629 Değişim: 0,64%
Düşük 17,9320 18.08.2022 Yüksek 18,1393
Açılış: 17,9479
18,2548 Değişim: -0,12%
Düşük 18,2162 18.08.2022 Yüksek 18,4839
Açılış: 18,2768
1.020,95 Değişim: 0,39%
Düşük 1.016,07 18.08.2022 Yüksek 1.032,35
Açılış: 1.017,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.