KAP ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor

28.07.2020 - 23:40
KAP ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
28 862.481 1.349.254 188.269 723.456
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28 37.379 95.985 96.346 27.732
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
42.753 115.229 114.181 33.678
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41 20 19 9
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
795 393 371 174
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.210 -19.657 -18.225 -6.129
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28 736.195 605.642 647.700 248.162
Yabancı Para Çevrim Farkları
546.695 564.193 553.711 208.030
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
196 -859 689 -2.020
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
242.711 54.181 119.664 53.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-53.407 -11.873 -26.364 -11.749
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
773.574 701.627 744.046 275.894
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.636.055 2.050.881 932.315 999.350
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
695.672 444.645 122.551 253.246
Ana Ortaklık Payları
940.383 1.606.236 809.764 746.104


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 7.948.239 8.368.913
Finansal Yatırımlar
7 1.043.129 426.120
Ticari Alacaklar
10, 38 3.947.503 3.572.022
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
38 5.968 6.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 3.941.535 3.565.193
Diğer Alacaklar
11 329.158 275.048
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
15 29.070 23.490
Türev Araçlar
12 6.327 25.764
Stoklar
13 4.497.753 3.831.439
Peşin Ödenmiş Giderler
14 399.594 233.693
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36 80.131 66.550
Diğer Dönen Varlıklar
27 299.829 390.157
ARA TOPLAM
18.580.733 17.213.196
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 32.284 28.058
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.613.017 17.241.254
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 2.329.808 2.537.234
Ticari Alacaklar
10 452 275
Diğer Alacaklar
11 18.024 12.409
Türev Araçlar
12 352.802 64.150
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 848.824 710.578
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 740.622 772.422
Maddi Duran Varlıklar
18 15.173.595 14.684.667
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 182.683 188.156
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20, 21 744.975 630.387
Şerefiye
21 330.249 301.469
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 414.726 328.918
Peşin Ödenmiş Giderler
14 149.086 372.080
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 1.044.719 1.093.602
Diğer Duran Varlıklar
27 443.378 443.624
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.028.968 21.509.584
TOPLAM VARLIKLAR
40.641.985 38.750.838
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.883.625 2.634.647
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.669.097 2.616.194
Ticari Borçlar
10, 38 1.552.944 2.093.016
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38 69.726 84.154
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.483.218 2.008.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 83.484 76.090
Diğer Borçlar
11, 38 105.297 117.492
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
38 18.732 4.932
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 86.565 112.560
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
15 36.904 27.163
Türev Araçlar
12 59.209 23.587
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 90.080 90.059
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 129.736 86.419
Kısa Vadeli Karşılıklar
23, 25 327.370 155.830
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 369.512 270.674
ARA TOPLAM
7.307.258 8.191.171
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.307.258 8.191.171
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 12.375.168 10.594.795
Diğer Borçlar
11 2.895 30.606
Türev Araçlar
12 0 89.804
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 68.653 62.946
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 486.386 451.185
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 243.124 196.946
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.176.226 11.426.282
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.483.484 19.617.453
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28 15.275.723 14.622.505
Ödenmiş Sermaye
2.250.000 2.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları
181.426 181.426
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
527 527
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.133.970 2.091.680
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.133.970 2.091.680
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.135.064 2.092.836
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.094 -1.156
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.669.729 2.285.616
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.503.752 2.279.280
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
164.116 4.661
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.861 1.675
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.861 1.675
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
222.132 187.644
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.291.435 5.721.078
Net Dönem Karı veya Zararı
526.504 1.904.534
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 4.882.778 4.510.880
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.158.501 19.133.385
TOPLAM KAYNAKLAR
40.641.985 38.750.838


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 8.834.292 8.617.371 4.219.572 4.694.544
Satışların Maliyeti
29 -6.251.583 -5.811.743 -3.133.103 -3.176.458
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.582.709 2.805.628 1.086.469 1.518.086
BRÜT KAR (ZARAR)
2.582.709 2.805.628 1.086.469 1.518.086
Genel Yönetim Giderleri
30 -561.641 -495.965 -300.212 -267.252
Pazarlama Giderleri
30 -1.169.151 -1.132.156 -570.476 -610.454
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30 -32.719 -38.491 -17.893 -20.016
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 591.234 458.591 175.376 188.696
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -344.679 -285.322 -65.127 -120.250
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 26.996 47.303 2.286 21.762
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.092.749 1.359.588 310.423 710.572
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 563.968 363.205 227.973 138.335
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -37.621 -36.236 -24.341 -30.161
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
33 3.778 -25.166 -4.754 -23.904
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.622.874 1.661.391 509.301 794.842
Finansman Gelirleri
34 1.841.831 938.033 799.218 552.929
Finansman Giderleri
34 -2.276.982 -1.316.311 -1.029.672 -754.454
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.187.723 1.283.113 278.847 593.317
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-325.242 66.141 -90.578 130.139
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -284.696 -170.700 -141.248 -30.541
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 -40.546 236.841 50.670 160.680
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
862.481 1.349.254 188.269 723.456
DÖNEM KARI (ZARARI)
862.481 1.349.254 188.269 723.456
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 335.977 421.106 103.650 243.623
Ana Ortaklık Payları
28 526.504 928.148 84.619 479.833
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 37 0,23400000 0,41250000 0,03760000 0,21330000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-351.417 568.103
Dönem Karı (Zararı)
28 862.481 1.349.254
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.042.824 644.076
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18, 19, 20 773.512 665.659
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6, 7, 10, 11, 13, 35 30.202 38.317
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23, 25 224.773 144.581
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8, 32, 34, 38 452.280 254.550
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32, 34 -168.924 -10.628
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7, 12, 33 -557.603 -325.850
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -26.996 -47.303
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 325.242 -66.141
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
33 -6.326 -1.119
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
27 -3.336 -7.990
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.387.717 -958.558
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10, 32, 38 -153.123 -179.120
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11, 16, 32, 38 -61.187 -72.105
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
15 -5.580 -16.632
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
12, 34 35.696 2.476
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -692.520 -596.315
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10, 32 -595.993 -263.372
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
15 9.741 38.576
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11, 14, 27, 38 -18.612 78.922
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14, 27 93.861 49.012
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
517.588 1.034.772
Ödenen Faiz
8, 32, 34, 38 -540.995 -259.956
Alınan Faiz
32, 34, 38 16.700 44.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -21.642 -21.439
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -323.068 -230.183
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-152.361 -1.428.525
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
16 -16.183 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7, 33 241.215 22.878
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -204.386 -44.149
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18, 20, 33 33.738 31.232
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8, 11, 18, 20, 33 -625.119 -1.239.879
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17, 33 41.639 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 7.100 7.100
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -136.955 -666.210
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 345.652 600.713
Alınan Temettüler
16, 27 15.464 32.325
Alınan Faiz
6, 7, 33, 34 157.051 162.792
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10, 11, 27 -11.577 -335.327
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.401.285 3.843.340
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
28 -127.807 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 7.855.867 8.458.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8, 34 -8.620.807 -3.961.214
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -39.206 -34.040
Ödenen Temettüler
11, 28, 38 -469.332 -619.906
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.905.063 2.982.918
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.489.299 620.460
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-415.764 3.603.378
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.371.417 3.164.067
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 7.955.653 6.767.445


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 2.004.509 1.585.402 158.437 4.231.128 2.325.840 12.737.269 3.989.505 16.726.774
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-18.410 -18.410 -2.697 -21.107
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-4.174 -103.200 66.272 -41.102 27.313 -13.789
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.250.000 181.426 527 2.004.509 1.581.228 158.437 4.109.518 2.392.112 12.677.757 4.014.121 16.691.878
Transferler
-21.157 29.206 2.384.063 -2.392.112 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
70.869 607.219 928.148 1.606.236 444.645 2.050.881
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-400.000 -400.000 -219.906 -619.906
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-21 -144 -165 165 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-49.657 -49.657 -49.657
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 2.075.357 2.167.290 187.643 6.043.780 928.148 13.834.171 4.239.025 18.073.196
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 2.091.680 2.285.616 187.644 5.721.078 1.904.534 14.622.505 4.510.880 19.133.385
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
34.488 1.870.046 -1.904.534 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.857 384.113 6.909 526.504 940.383 695.672 1.636.055
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-320.000 -320.000 -163.132 -483.132
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
19.433 120.359 139.792 -139.792 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-106.957 -106.957 -20.850 -127.807
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 2.133.970 2.669.729 222.132 7.291.435 526.504 15.275.723 4.882.778 20.158.501



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862926


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.460 Değişim: 0,37% Hacim : 18.168 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3584 Değişim: 0,04%
Düşük 8,3528 19.05.2021 Yüksek 8,3649
Açılış: 8,3548
10,2256 Değişim: 0,13%
Düşük 10,2120 19.05.2021 Yüksek 10,2326
Açılış: 10,212
502,58 Değişim: 0,07%
Düşük 502,00 19.05.2021 Yüksek 503,05
Açılış: 502,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.