KAP ***SISE* *ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.05.2020 - 09:39
KAP ***SISE* *ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SISE******ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 7244 sayılı kanun kapsamında 2019 yılı kâr payı ödemelerimizin taksitler halinde ödenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SISE
Düzeltme Nedeni 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gereği Düzeltme yapılmıştır.

Karar Tarihi 28.05.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREANCM00029 1. Taksit 0,0942433 9,42433 15 0,0801068 8,01068
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREANCM00029 2. Taksit 0,0390900 3,909 15 0,0332265 3,32265
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREANCM00029 TOPLAM 0,1333333 13,33333 15 0,1133333 11,33333
A Grubu, ANACM, TRAANACM91F7 1. Taksit 0,0942433 9,42433 15 0,0801068 8,01068
A Grubu, ANACM, TRAANACM91F7 2. Taksit 0,0390900 3,909 15 0,0332265 3,32265
A Grubu, ANACM, TRAANACM91F7 TOPLAM 0,1333333 13,33333 15 0,1133333 11,33333

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

1. Taksit 29.05.2020 29.05.2020 02.06.2020 01.06.2020
2. Taksit 01.10.2020 01.10.2020 05.10.2020 02.10.2020

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREANCM00029 0 0
A Grubu, ANACM, TRAANACM91F7 0 0

Ek Açıklamalar
7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen Geçici 13. Madde, sermaye şirketlerinde kar dağıtımına ilişkin sınırlamalar getirmiştir. 17.05.2020 tarih 31130 Sayılı Resmi Gazete'de konu ile alakalı yayınlanan Tebliğ'de ise Geçici 13. Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Buna göre şirketler 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine (%25) kadarını kâr payı olarak dağıtılabilecek ve geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecektir. Bu düzenlemelere bağlı olarak 26 Mart 2020 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nca onaylanmış dağıtılacak 142.193.421 Türk Lirası tutarındaki kar dağıtımının aşağıdaki şekilde iki taksit halinde ödenmesine
- 100.505.852 Türk Lirası temettünün içinden 70.682.491 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden dağıtılması ve stopaja tabi pay sahiplerimize nakit kar payı üzerinden gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net ödenmesine, 23.858.689 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün kurucu intifa senetlerine nakden, 5.964.672 Türk Lirası tutarındaki temettünün B Grubu hisselerine nakden dağıtılmasına, dağıtılacak toplam 100.505.852 Türk Lirası tutarın yasal kayıtlarda bulunan Net Dağıtılabilir Dönem Karından karşılanmasına ve nakit temettü ödeme tarihinin 29 Mayıs 2020 olarak Olağan Genel Kurul'da belirlendiği şekilde gerçekleşmesine,
- Geriye kalan 41.687.569 Türk Lirası toplam temettüden, 29.317.509 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden dağıtılması, stopaja tabi pay sahiplerimize ise nakit kar payı üzerinden gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net ödenmesine, 9.896.048 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün kurucu intifa senetlerine nakden, 2.474.012 Türk Lirası tutarındaki temettünün B Grubu hisselerine nakden dağıtılmasına, dağıtılacak toplam 41.687.569 Türk Lirası tutarın geçmiş yıl karlarından karşılanmasına ve dağıtım tarihinin 01 Ekim 2020 olarak belirlenmesine,
karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 kardagıtım-2019.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 750.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 139.351.378
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Esas Sözleşmenin 29. maddesinin c bendine göre ortaklara I.temettü dağıtıldıktan sonra kalanın %10'un %80'i kurucu intifa senedi sahiplerine %20'si B grubu paylara dağıtılır.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 422.163.000 108.210.675
4. Vergiler ( - ) 82.305.000 -2.415.042
5. Net Dönem Kârı 527.224.000 105.795.633
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -5.289.782 -5.289.782
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 521.934.218 100.505.852
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 521.934.218 100.505.852
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 5.332.681 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 527.266.899 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 100.000.000 0
* Nakit 100.000.000 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 8.438.684 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 33.754.737 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 10.469.342 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 369.271.455 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 41.687.569

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
B Grubu 1.415.091,98 0 0,27 0,11333 11,33333
A Grubu 83.584.908,02 0 16,01 0,11333 11,33333
TOPLAM 85.000.000 0 16,29 0,11333 11,33333

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
(*) Ortaklığın net dönem karı (422.163.000 + 82.305.000 =) 504.468.000 Türk Lirası olup, (22.756.000) Türk Liralık kısmı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan sürdürülen faaliyetlerin vergi gelir -giderleri toplamına isabet ettiği için, (504.468.000 + 22.756.000 =) 527.224.000 Türk Lirası tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karını ifade etmektedir.
(**) Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile 23/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerlerini göstermekte olup, dağıtılan kar payının net dağıtılabilir dönem karına oranı % 19,16'ya isabet etmektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847117


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.397 Değişim: 0,91% Hacim : 23.960 Mio.TL Son veri saati : 16:29
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.403
Açılış: 2.387
16,3575 Değişim: 1,75%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,3681
Açılış: 16,0758
17,4689 Değişim: 1,00%
Düşük 17,2406 25.05.2022 Yüksek 17,4689
Açılış: 17,2966
974,48 Değişim: 0,85%
Düşük 961,64 25.05.2022 Yüksek 977,42
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.