KAP ***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 18:20
KAP ***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.148.894.783 1.322.886.926 428.288.345 468.296.052
Satışların Maliyeti
16 -1.048.557.583 -1.217.640.618 -371.073.297 -446.734.105
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
100.337.200 105.246.308 57.215.048 21.561.947
BRÜT KAR (ZARAR)
100.337.200 105.246.308 57.215.048 21.561.947
Genel Yönetim Giderleri
-43.204.627 -25.575.429 -15.756.486 -9.894.910
Pazarlama Giderleri
-1.108.128 -1.912.381 -350.312 -633.307
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-15.280.891 -9.704.455 -2.460.480 -3.796.824
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 245.667.599 218.448.828 154.241.193 59.495.864
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -336.300.037 -246.931.249 -170.997.515 -62.231.735
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-49.888.884 39.571.622 21.891.448 4.501.035
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
722.126 9.544 619.626 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-49.166.758 39.581.166 22.511.074 4.501.035
Finansman Gelirleri
622.193 945.423 58.200 166.801
Finansman Giderleri
-14.695.746 -8.481.798 -5.247.755 -2.417.709
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-63.240.311 32.044.791 17.321.519 2.250.127
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14.110.642 -4.381.118 18.481.377 -1.227.158
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 14.110.642 -4.381.118 18.481.377 -1.227.158
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-49.129.669 27.663.673 35.802.896 1.022.969
DÖNEM KARI (ZARARI)
-49.129.669 27.663.673 35.802.896 1.022.969
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-49.129.669 27.663.673 35.802.896 1.022.969
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 -1,09200000 0,61500000 0,79600000 0,31000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.038.530 30.445.044
Dönem Karı (Zararı)
-49.129.669 27.663.673
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
100.076.742 98.637.493
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21.578.563 15.066.190
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.024.671 2.739.457
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.509.012 11.080.063
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.953.737 5.346.151
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-402.303 -43.238
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12.356.040 5.389.389
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
74.170.743 60.024.514
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -14.110.642 4.381.118
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.739.498 -94.356.547
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
64.367.084 -193.227.710
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.665.526 -20.871.633
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
424.562 -56.439.573
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.458.838 157.332.785
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.072.216 18.849.584
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
62.686.571 31.944.619
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-14.648.041 -1.499.575
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-81.716.198 -36.641.786
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.340 15.525
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 49.340 15.525
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.249.494 -36.305.189
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -21.846.308 -20.115.360
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -20.403.186 -16.189.829
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-39.863.349 -395.360
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-15.456.775 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-24.406.574 -395.360
Alınan Faiz
402.305 43.238
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-55.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.420.389 24.002.478
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.247.745 46.045.883
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.471.316 -16.654.016
Ödenen Faiz
-12.356.040 -5.389.389
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.257.279 17.805.736
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
74.301 2.028.827
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.182.978 19.834.563
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 30.574.073 8.301.273
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 391.095 28.135.836


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 391.095 30.574.073
Finansal Yatırımlar
55.000 0
Ticari Alacaklar
224.724.807 280.874.142
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 224.351.451 279.123.908
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 373.356 1.750.234
Diğer Alacaklar
28.269.556 1.187.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
28.269.556 1.187.660
Stoklar
7 200.885.402 198.285.293
Peşin Ödenmiş Giderler
8 82.711.938 45.688.269
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 30.191.546 14.734.771
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
52.520.392 30.953.498
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20.115 0
Diğer Dönen Varlıklar
14 26.223.946 12.660.431
ARA TOPLAM
563.281.859 569.269.868
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
563.281.859 569.269.868
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
4.964 4.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.964 4.964
Maddi Duran Varlıklar
9 108.018.970 100.923.385
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
57.187.773 43.661.768
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 57.187.773 43.661.768
Peşin Ödenmiş Giderler
3.235.040 395.360
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 103.259.393 84.227.622
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
271.706.140 229.213.099
TOPLAM VARLIKLAR
834.987.999 798.482.967
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 31.619.056 17.318.317
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 13.149.072 15.354.969
Diğer Finansal Yükümlülükler
3.855.746 0
Ticari Borçlar
614.417.608 558.413.653
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 27.293.292 2.714.355
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 587.124.316 555.699.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 20.265.143 9.523.848
Diğer Borçlar
275.548 263.490
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
275.548 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 263.490
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.616.704 3.998.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.796.704 2.831.128
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.820.000 1.167.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 6.228.868 2.634.457
ARA TOPLAM
696.427.745 607.506.862
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
696.427.745 607.506.862
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 32.921.254 33.370.960
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.228.768 9.228.768
Uzun Vadeli Karşılıklar
49.959.949 38.033.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 49.959.949 38.033.038
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
92.109.971 80.632.766
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
788.537.716 688.139.628
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
46.450.283 110.343.339
Ödenmiş Sermaye
15 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
52.503 52.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-41.687.260 -26.923.873
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
513.737 513.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
91.700.972 2.136.775
Net Dönem Karı veya Zararı
-49.129.669 89.564.197
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
46.450.283 110.343.339
TOPLAM KAYNAKLAR
834.987.999 798.482.967


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 52.503 -5.678.412 513.737 10.178.350 -8.041.575 42.024.603 42.024.603
Transferler
-8.041.575 8.041.575
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.357.759 27.663.673 20.305.914 20.305.914
Dönem Karı (Zararı)
27.663.673 27.663.673 27.663.673
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.357.759 -7.357.759 -7.357.759
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 52.503 -13.036.171 513.737 2.136.775 27.663.673 62.330.517 62.330.517
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 52.503 -26.923.873 513.737 2.136.775 89.564.197 110.343.339 110.343.339
Transferler
89.564.197 -89.564.197
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.763.387 -49.129.669 -63.893.056 -63.893.056
Dönem Karı (Zararı)
-49.129.669 -49.129.669 -49.129.669
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.763.387 -14.763.387 -14.763.387
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 52.503 -41.687.260 513.737 91.700.972 -49.129.669 46.450.283 46.450.283


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-49.129.669 27.663.673 35.802.896 1.022.969
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.763.387 -7.357.759 -5.223.353 -4.889.653
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.684.516 -9.197.199 -7.759.473 -6.112.066
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.921.129 1.839.440 2.536.120 1.222.413
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
4.921.129 1.839.440 2.536.120 1.222.413
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.763.387 -7.357.759 -5.223.353 -4.889.653
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-63.893.056 20.305.914 30.579.543 -3.866.684
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-63.893.056 20.305.914 30.579.543 -3.866.684http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211767


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.057 Değişim: -0,37% Hacim : 81.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.023 05.12.2023 Yüksek 8.121
Açılış: 8.095
28,8974 Değişim: -0,06%
Düşük 28,8018 05.12.2023 Yüksek 28,9495
Açılış: 28,9143
31,1875 Değişim: -0,51%
Düşük 31,1563 05.12.2023 Yüksek 31,4009
Açılış: 31,3467
1.874,36 Değişim: -0,54%
Düşük 1.868,99 05.12.2023 Yüksek 1.898,57
Açılış: 1.884,54
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.