KAP ***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2023 - 21:10
KAP ***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.648.366.490 977.447.499
Satışların Maliyeti
16 -1.523.350.662 -887.619.992
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
125.015.828 89.827.507
BRÜT KAR (ZARAR)
125.015.828 89.827.507
Genel Yönetim Giderleri
17 -36.068.137 -21.579.588
Pazarlama Giderleri
17 -1.863.310 -3.625.377
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -16.187.540 -9.705.214
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 255.641.190 151.766.465
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -297.221.963 -208.387.195
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.316.068 -1.703.402
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11.933 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -77.910
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.328.001 -1.781.312
Finansman Gelirleri
20 1.556.498 896.438
Finansman Giderleri
20 -10.308.369 -12.839.364
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.576.130 -13.724.238
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
68.988.067 5.682.663
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 68.988.067 5.682.663
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
89.564.197 -8.041.575
DÖNEM KARI (ZARARI)
89.564.197 -8.041.575
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
89.564.197 -8.041.575
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 1,99000000 -0,17900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.947.491 54.753.241
Dönem Karı (Zararı)
89.564.197 -8.041.575
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
89.564.197 -8.041.575
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.521.911 48.053.177
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 20.902.464 15.814.412
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.195.632 418.797
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.924.757 2.653.757
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.617.125 6.018.177
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -66.463 -12.526
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 6.683.588 6.030.703
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
52.870.000 28.830.697
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -68.988.067 -5.682.663
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.089.928 15.191.448
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 -93.010.153 -52.406.435
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.200.989 -8.122.393
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -57.887.197 -88.480.988
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 128.499.276 161.336.534
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.509.135 2.864.730
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
88.996.180 55.203.050
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 -2.048.689 -449.809
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-93.922.610 -36.031.554
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.678 230.516
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 15.678 230.516
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-59.619.883 -36.274.596
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -38.334.895 -22.828.688
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -21.284.988 -13.445.908
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-34.384.868 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-14.734.771 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-19.650.097 0
Alınan Faiz
66.463 12.526
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.176.475 -18.041.285
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
58.198.698 8.229.782
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.338.635 -20.597.545
Ödenen Faiz
-6.683.588 -5.673.522
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.201.356 680.402
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
71.444 3.464.093
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.272.800 4.144.495
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.301.273 4.156.778
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 30.574.073 8.301.273


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 30.574.073 8.301.273
Ticari Alacaklar
280.874.142 182.064.101
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 279.123.908 181.857.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.750.234 206.677
Diğer Alacaklar
1.187.660 247.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.187.660 247.489
Stoklar
7 198.285.293 147.593.728
Peşin Ödenmiş Giderler
8 45.688.269 11.698.761
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 14.734.771 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30.953.498 11.698.761
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 626
Diğer Dönen Varlıklar
14 12.660.431 1.398.987
ARA TOPLAM
569.269.868 351.304.965
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
569.269.868 351.304.965
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
4.964 4.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.964 4.964
Maddi Duran Varlıklar
9 100.923.385 78.721.240
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 43.661.768 27.162.172
Peşin Ödenmiş Giderler
8 395.360 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 84.227.622 9.928.193
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
229.213.099 115.816.569
TOPLAM VARLIKLAR
798.482.967 467.121.534
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 17.318.317 12.361.913
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 15.354.969 9.688.315
Ticari Borçlar
558.413.653 371.173.047
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 2.714.355 13.844.716
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 555.699.298 357.328.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 9.523.848 5.940.755
Diğer Borçlar
263.490 159.028
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
263.490 159.028
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.998.128 3.408.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.831.128 2.588.539
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.167.000 820.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 2.634.457 4.041.645
ARA TOPLAM
607.506.862 406.773.242
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
607.506.862 406.773.242
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 33.370.960 8.133.955
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 9.228.768 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
38.033.038 10.189.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 38.033.038 10.189.734
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.632.766 18.323.689
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
688.139.628 425.096.931
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
110.343.339 42.024.603
Ödenmiş Sermaye
15 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
52.503 52.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-26.923.873 -5.678.412
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 513.737 513.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.136.775 10.178.350
Net Dönem Karı veya Zararı
89.564.197 -8.041.575
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
110.343.339 42.024.603
TOPLAM KAYNAKLAR
798.482.967 467.121.534


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 52.503 -2.913.770 -237.268 10.929.355 52.830.820 52.830.820
Transferler
513.737 10.415.618 -10.929.355 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.764.642 -8.041.575 -10.806.217 -10.806.217
Dönem Karı (Zararı)
-8.041.575 -8.041.575 -8.041.575
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.764.642 -2.764.642 -2.764.642
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 52.503 -5.678.412 513.737 10.178.350 -8.041.575 42.024.603 42.024.603
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 52.503 -5.678.412 513.737 10.178.350 -8.041.575 42.024.603 42.024.603
Transferler
-8.041.575 8.041.575
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.245.461 89.564.197 68.318.736 68.318.736
Dönem Karı (Zararı)
89.564.197 89.564.197 89.564.197
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.245.461 -21.245.461 -21.245.461
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 52.503 -26.923.873 513.737 2.136.775 89.564.197 110.343.339 110.343.339


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
89.564.197 -8.041.575
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-21.245.461 -2.764.642
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26.556.826 -3.455.803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.311.365 691.161
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
5.311.365 691.161
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.245.461 -2.764.642
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
68.318.736 -10.806.217
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
68.318.736 -10.806.217http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117391


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.