KAP ***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2021 - 18:19
KAP ***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 221.446.096 116.895.392
Satışların Maliyeti
16 -203.523.683 -109.259.202
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.922.413 7.636.190
BRÜT KAR (ZARAR)
17.922.413 7.636.190
Genel Yönetim Giderleri
-4.786.710 -4.056.898
Pazarlama Giderleri
-243.159 -28.579
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.445.552 -998.001
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 32.142.643 14.103.891
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -39.896.415 -17.632.251
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.693.220 -975.648
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
-628
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-165
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.557.350
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.693.055 581.074
Finansman Gelirleri
8.090
Finansman Giderleri
-1.796.189 -1.813.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.904.956 -1.231.964
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-149.239 680.285
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -149.239 680.285
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.755.717 -551.679
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.755.717 -551.679
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.755.717 -551.679
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,03900000 -0,01200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.908.325 5.965.016
Dönem Karı (Zararı)
1.755.717 -551.679
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.755.717 -551.679
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.947.552 2.509.825
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.701.606 2.814.562
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
296.703 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.278.817 108.986
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.521.187 371.570
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.090 371.570
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.529.277 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 628
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
0 628
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 149.239 -785.921
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.377.849 4.006.870
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.161.172 -9.607.085
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.719.314 -1.588.666
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.498.621 -9.603.433
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.926.178 26.133.967
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.830.778 -1.038.163
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -289.750
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -289.750
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.081.118 5.965.016
Ödenen Faiz
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-172.793 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.211.593 -3.839.324
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.791 393.297
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 22.791 393.297
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.242.474 -4.232.621
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.933.662 -4.232.621
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.308.812 0
Alınan Faiz
8.090 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.820.683 -2.462.366
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-408.645 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.291.410 -1.528.270
Ödenen Faiz
-1.120.628 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -934.096
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.123.951 -336.674
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.123.951 -336.674
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.302.714 466.800
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.178.763 130.126


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.178.761 4.156.778
Ticari Alacaklar
159.799.910 129.638.738
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 153.285.658 125.490.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.514.252 4.148.525
Diğer Alacaklar
204.441 131.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
204.441 131.598
Stoklar
7 77.733.453 59.531.537
Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.669.577 4.987.822
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 404 1.278
Diğer Dönen Varlıklar
68.364 102.772
ARA TOPLAM
248.654.910 198.550.523
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
248.654.910 198.550.523
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
4.964 4.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.964 4.964
Maddi Duran Varlıklar
9 70.073.054 69.219.404
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 19.098.767 16.434.340
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 3.577.932 3.554.371
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
92.754.717 89.213.079
TOPLAM VARLIKLAR
341.409.627 287.763.602
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 1.899.232 5.710.549
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 14.290.537 14.276.713
Ticari Borçlar
232.448.974 177.522.796
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 13.381.891 7.922.337
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 219.067.083 169.600.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 5.305.005 3.921.804
Diğer Borçlar
132.703 117.473
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
132.703 117.473
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.855.613 2.323.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.101.613 1.569.106
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 754.000 754.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 237.421
ARA TOPLAM
260.601.832 207.109.862
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
260.601.832 207.109.862
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 18.713.586 22.207.503
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.052.938 5.615.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 8.052.938 5.615.417
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.766.524 27.822.920
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
287.368.356 234.932.782
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
54.041.271 52.830.820
Ödenmiş Sermaye
15 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
52.503 52.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.604.973 -2.913.770
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.838.024 -237.268
Net Dönem Karı veya Zararı
1.755.717 10.929.355
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
54.041.271 52.830.820
TOPLAM KAYNAKLAR
341.409.627 287.763.602


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 -917.564 52.503 -1.165.331 6.135.609 -6.372.877 42.732.340 42.732.340
Transferler
-6.372.877 6.372.877
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-418.898 -551.679 -970.577
Dönem Karı (Zararı)
-551.679 -551.679
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-418.898 -418.898
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
617.069 591.680 1.208.749
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 -300.495 52.503 -1.584.229 354.412 -551.679 42.970.512 42.970.512
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 52.503 -2.913.770 -237.268 10.929.355 52.830.820 52.830.820
Transferler
10.929.355 -10.929.355
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-691.203 -691.203
Dönem Karı (Zararı)
1.755.717 1.755.717
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
145.937 145.937
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 52.503 -3.604.973 10.838.024 1.755.717 54.041.271 54.041.271


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.755.717 -551.679
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-691.202 169.017
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-864.003 -528.182
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 591.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
172.801 105.636
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-691.202 169.017
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.064.515 -382.662
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.064.515 -382.662http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931922


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.420 Değişim: 0,26% Hacim : 15.886 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.409 05.05.2021 Yüksek 1.425
Açılış: 1.420
8,3253 Değişim: 0,14%
Düşük 8,3059 06.05.2021 Yüksek 8,3363
Açılış: 8,3139
10,0111 Değişim: 0,16%
Düşük 9,9803 06.05.2021 Yüksek 10,0279
Açılış: 9,9955
477,75 Değişim: 0,01%
Düşük 477,23 06.05.2021 Yüksek 478,91
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.