KAP ***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

23.10.2020 - 18:21
KAP ***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 376.307.307 236.090.340 164.525.385 99.310.158
Satışların Maliyeti
16 -352.802.944 -224.568.979 -151.908.025 -93.387.623
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.504.363 11.521.361 12.617.360 5.922.535
BRÜT KAR (ZARAR)
23.504.363 11.521.361 12.617.360 5.922.535
Genel Yönetim Giderleri
-12.304.408 -10.493.076 -4.928.151 -3.544.925
Pazarlama Giderleri
-277.973 -278.954 -242.628 -182.520
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.007.806 -2.082.694 -944.074 -471.972
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 48.053.788 33.180.010 19.368.148 6.874.871
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -49.546.668 -30.676.755 -21.372.712 -5.781.165
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.421.296 1.169.892 4.497.943 2.816.824
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.239.431 899.694 0 -199.317
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-5.082 0 -3.103 46.075
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-628 35.782 0 -17.253
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.655.017 2.105.368 4.494.840 2.646.329
Finansman Gelirleri
74.982 1.705.887 16.315 518.832
Finansman Giderleri
-9.324.442 -7.651.006 -3.748.039 -2.342.467
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-594.443 -3.839.751 763.116 822.694
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
618.469 337.307 464.807 -45.264
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 618.469 337.307 464.807 -45.264
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.026 -3.502.444 1.227.923 777.430
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.026 -3.502.444 1.227.923 777.430
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
24.026 -3.502.444 1.227.923 777.430
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,00010000 -0,08000000 0,02700000 0,05900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.114.915 18.008.779
Dönem Karı (Zararı)
24.026 -3.502.444
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24.026 -3.502.444
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.845.436 6.281.626
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.355.528 5.852.402
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.030.918 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.718.340 1.313.071
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.358.491 -454.344
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.520 -454.344
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.369.011 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
628 2.055
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -618.469 -431.558
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.473.539 15.229.597
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.944.155 -18.074.894
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.002.701 5.255.254
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-26.803.510 -11.458.924
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
51.150.718 37.848.332
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.126.109 1.659.829
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.395.923 18.008.779
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-281.008 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.298.151 -25.512.948
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
506.457 5.836.272
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 506.457 5.836.272
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.815.128 -31.349.220
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -11.762.670 -31.349.220
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-52.458 0
Alınan Faiz
10.520 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-133.960 -3.336.121
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.867.564 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.550.077 -3.336.121
Ödenen Faiz
-5.369.011 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
917.564 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-317.196 -10.840.290
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-317.196 -10.840.290
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 466.800 11.166.603
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 149.604 326.313


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 149.604 466.800
Ticari Alacaklar
112.797.058 81.852.903
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 112.425.288 79.019.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 371.770 2.833.537
Diğer Alacaklar
160.259 113.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
160.259 113.148
Stoklar
7 55.774.646 30.002.054
Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.943.290 3.963.876
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 1.263 36.377
Diğer Dönen Varlıklar
150.169 138.879
ARA TOPLAM
176.976.289 116.574.037
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
176.976.289 116.574.037
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0 628
Diğer Alacaklar
4.964 4.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.964 4.964
Maddi Duran Varlıklar
9 75.994.401 72.331.386
Kullanım Hakkı Varlıkları
0 480.157
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 5.046.983 5.756.856
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 2.114.149 1.320.930
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
83.160.497 79.894.921
TOPLAM VARLIKLAR
260.136.786 196.468.958
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 9.441.025 1.033.623
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 13.912.574 7.895.202
Ticari Borçlar
149.089.285 97.938.567
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 4.088.135 4.357.209
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 145.001.150 93.581.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 6.589.447 3.308.066
Diğer Borçlar
119.775 2.932.517
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
119.775 2.932.517
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.805.115 1.619.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.273.115 1.247.004
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 532.000 372.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 5.657.472 0
ARA TOPLAM
186.614.693 114.726.979
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
186.614.693 114.726.979
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 25.685.940 36.403.442
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.744.013 2.606.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.744.013 2.606.197
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.429.953 39.009.639
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
217.044.646 153.736.618
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
43.092.140 42.732.340
Ödenmiş Sermaye
15 45.000.000 45.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
0 -917.564
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
52.503 52.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.877.176 -1.165.331
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-107.213 6.135.609
Net Dönem Karı veya Zararı
24.026 -6.372.877
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
43.092.140 42.732.340
TOPLAM KAYNAKLAR
260.136.786 196.468.958


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 -917.564 52.503 -396.546 8.141.133 -2.005.524 49.874.002 49.874.002
Transferler
-2.005.524 2.005.524
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-472.122 -3.502.444 -3.974.566 -3.974.566
Dönem Karı (Zararı)
-3.502.444 -3.502.444 -3.502.444
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-472.122 -472.122 -472.122
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 -917.564 52.503 -868.668 6.135.609 -3.502.444 45.899.436 45.899.436
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 -917.564 52.503 -1.165.331 6.135.609 -6.372.877 42.732.340 42.732.340
Transferler
-6.372.877 6.372.877
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-711.845 -711.845 -711.845
Dönem Karı (Zararı)
24.026 24.026 24.026
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
917.564 917.564 917.564
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
130.055 130.055 130.055
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 52.503 -1.877.176 -107.213 24.026 43.092.140 43.092.140


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
24.026 -3.502.444 1.227.923 777.430
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.258.707 -445.840 -412.303 25.512
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.877.176 -547.995 -819.171 54.135
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 -9.305 0 -22.245
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
618.469 111.460 406.868 -6.378
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
618.469 111.460 406.868 -6.378
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.258.707 -445.840 -412.303 25.512
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.234.681 -3.948.284 815.620 802.942
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.234.681 -3.948.284 815.620 802.942http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883429


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: 0,00% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2020 Değişim: -0,07%
Düşük 32,1053 27.05.2024 Yüksek 32,2371
Açılış: 32,2247
34,9701 Değişim: 0,09%
Düşük 34,4911 27.05.2024 Yüksek 35,0065
Açılış: 34,9384
2.428,74 Değişim: 0,42%
Düşük 2.409,91 27.05.2024 Yüksek 2.432,31
Açılış: 2.418,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.