KAP ***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2023 - 18:13
KAP ***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
41.000.000 3.076.932 272.632 2.355.356 1.195.656 24.338.154 72.238.730 72.238.730
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
41.000.000 3.076.932 272.632 2.355.356 0
Transferler
30 805.165 5.532.989 -24.338.154 -18.000.000 -18.000.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 54.604.913 54.604.913 54.604.913
Dönem Karı (Zararı)
30 54.604.913 54.604.913 54.604.913
Sermaye Arttırımı
18.000.000 18.000.000 18.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
59.000.000 3.076.932 272.632 3.160.521 6.728.645 54.604.913 126.843.643 126.843.643
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
59.000.000 3.076.932 272.632 3.160.521 6.728.645 71.434.759 146.206.331 146.206.331
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
59.000.000 3.076.932 272.632 3.160.521 0
Transferler
30 2.532.842 24.801.917 -71.434.759 -43.532.842 -43.532.842
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 20.258.550 20.258.550 20.258.550
Dönem Karı (Zararı)
30 20.258.550 20.258.550 20.258.550
Sermaye Arttırımı
30 41.000.000 41.000.000 41.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 -846.246 -846.246 -846.246
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.100.000 3.100.000
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 -846.246 3.076.932 272.632 5.693.363 3.100.000 31.530.562 20.258.550 163.085.793 163.085.793


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-453.015 4.955.223
Dönem Karı (Zararı)
20.258.550 54.604.913
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 20.258.550 54.604.913
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.747.007 -32.774.160
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17 2.256.750 1.458.150
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7,10 219.697 -141.141
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 28.603 -173.315
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 191.094 32.174
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 495.274 817.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 495.274 914.680
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -97.217
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34,37 -127.714 853.603
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -1.311.266 -1.700.334
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 1.340.954 1.779.209
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 1.266.646 1.442.720
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -1.424.048 -667.992
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35 19.845.174 -42.982.633
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 19.845.174 -42.982.633
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -2.465.522 7.220.398
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -1.476.652
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.476.652
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-41.338.696 -18.281.802
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -22.884.825 12.625.306
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.987.612 -11.248.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 3.987.612 -11.248.690
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 10.514 -1.124.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 10.514 -1.124.524
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -14.617.099 -22.575.326
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -1.131.617 -1.323.992
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 5.521.393 1.413.484
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 60.895 247.847
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 5.460.498 1.165.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -1.338.029 416.815
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 230.118 -128.244
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 230.118 -128.244
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -8.237.031 5.259.123
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 -2.879.732 -1.595.754
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -2.879.732 -1.595.754
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.333.139 3.548.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 2.037.493 -155.621
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -157.369 1.561.893
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.181.548 -813.079
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 758.784
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 758.784
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -23.940.332 -813.079
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -23.865.076 -813.079
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-75.256
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.107.444 19.116.971
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
30 -846.246
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
30 -846.246
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 8.774.354 20.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
47 8.774.354 20.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -9.005.864 -584.028
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -9.005.864 -584.028
Ödenen Faiz
37 -1.340.954 -1.779.209
Alınan Faiz
37 1.311.266 1.480.208
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.742.007 23.259.115
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.742.007 23.259.115
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.535.136 18.071.426
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.793.129 41.330.541


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 7.793.129 32.535.136
Finansal Yatırımlar
47 59.635.162 56.595.511
Ticari Alacaklar
7 20.380.762 25.663.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 20.380.762 25.663.623
Diğer Alacaklar
9 2.554.926 2.565.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.554.926 2.565.440
Stoklar
10 62.384.531 47.958.526
Peşin Ödenmiş Giderler
12 9.093.680 7.962.063
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 9.093.680 7.962.063
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
157.369
Diğer Dönen Varlıklar
29 9.901.471 7.021.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 9.901.471 7.021.739
ARA TOPLAM
171.901.030 180.302.038
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
171.901.030 180.302.038
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.375.000 1.375.000
Maddi Duran Varlıklar
14 38.508.415 17.296.999
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 177.225 106.263
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 177.225 106.263
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.060.640 18.778.262
TOPLAM VARLIKLAR
211.961.670 199.080.300
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 343.872 564.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 343.872 564.719
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 10.374.335 11.260.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 10.374.335 11.260.664
Ticari Borçlar
7 11.804.763 7.707.418
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 62.901 2.006
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 11.741.862 7.705.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 2.175.087 1.475.623
Diğer Borçlar
9 802.575 572.457
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 802.575 572.457
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 5.771.886 14.008.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 5.771.886 14.008.917
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 386.483
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.144.978 738.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 962.837 556.037
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 182.141 182.141
ARA TOPLAM
32.417.496 36.714.459
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.417.496 36.714.459
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 14.070.247 14.313.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 14.070.247 14.313.653
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.379.203 2.290.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.379.203 2.290.729
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 8.931 2.087.970
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.458.381 18.692.352
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.875.877 55.406.811
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
163.085.793 143.673.489
Ödenmiş Sermaye
30 100.000.000 59.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
30 -846.246
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 3.076.932 3.076.932
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 272.632 272.632
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 272.632 272.632
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 272.632 272.632
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 5.693.363 3.160.521
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
30 5.693.363 3.160.521
Diğer Yedekler
30 3.100.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 31.530.562 6.728.645
Net Dönem Karı veya Zararı
40 20.258.550 71.434.759
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
163.085.793 143.673.489
TOPLAM KAYNAKLAR
211.961.670 199.080.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 108.778.239 78.372.743 40.717.244 26.964.594
Satışların Maliyeti
31 -70.902.371 -38.947.613 -22.640.046 -13.646.683
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.875.868 39.425.130 18.077.198 13.317.911
BRÜT KAR (ZARAR)
37.875.868 39.425.130 18.077.198 13.317.911
Genel Yönetim Giderleri
33 -15.422.007 -9.112.040 -8.286.685 -4.486.007
Pazarlama Giderleri
33 -13.299.079 -6.223.047 -5.293.704 -2.463.919
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 9.173.445 5.032.019 1.272.680 2.127.331
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -12.706.442 -6.336.439 -3.043.093 -3.023.805
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.621.785 22.785.623 2.726.396 5.471.511
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 43.910.910 38.943.107 21.577.974 24.623.548
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -33.804.181
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 81.520 -76.879 -38.856 69.080
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.810.034 61.651.851 24.265.514 30.164.139
Finansman Gelirleri
37 4.154.714 7.828.846 824.406 4.446.537
Finansman Giderleri
37 -1.785.236 -2.573.290 -502.804 -968.223
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.179.512 66.907.407 24.587.116 33.642.453
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.079.038 -12.302.494 -909.546 -6.069.146
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.082.095 -1.582.241
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.079.038 -7.220.399 -909.546 -4.486.905
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.258.550 54.604.913 23.677.570 27.573.307
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.258.550 54.604.913 23.677.570 27.573.307
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.258.550 54.604.913 23.677.570 27.573.307
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.258.550 54.604.913 23.677.570 27.573.307
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.258.550 54.604.913 23.677.570 27.573.307http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210999


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.