" />

KAP ***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 - 18:13
KAP ***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 16.000.000 3.076.932 203.257 1.113.490 2.435.745 4.805.101 27.634.525 27.634.525
Transferler
4.805.101 -4.805.101
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.628.856 8.628.856 8.628.856
Dönem Karı (Zararı)
8.628.856 8.628.856 8.628.856
Dönem Sonu Bakiyeler
30 16.000.000 3.076.932 203.257 1.113.490 7.240.846 8.628.856 36.263.381 36.263.381
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 22.000.000 3.076.932 257.634 1.297.584 1.056.752 20.196.676 47.885.578 47.885.578
Transferler
30 19.000.000 1.057.772 138.904 -20.196.676
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.037.854 11.037.854 11.037.854
Dönem Karı (Zararı)
11.037.854 11.037.854 11.037.854
Dönem Sonu Bakiyeler
30 41.000.000 3.076.932 257.634 2.355.356 1.195.656 11.037.854 58.923.432 58.923.432


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.860.794 -4.530.988
Dönem Karı (Zararı)
11.037.854 8.628.856
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 11.037.854 8.628.856
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-421.402 516.937
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17 1.151.872 743.127
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7,1 -506.752 138.174
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -506.752 138.174
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 275.036 403.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 275.036 403.036
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34,37 -974.708 226.684
Faiz Gelirleri ile 557.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -268.114 557.017
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -4.825.667 -3.834.658
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 879.377 -11.192.645
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.968.913 913.165
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 172.944 7.826
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.795.969 905.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 69.655 206.238
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 153.080 29.575
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 153.080 29.575
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -2.294.308 2.769.064
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 -1.505.301 -1.095.503
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -1.505.301 -1.095.503
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.687.280 -3.245.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -31.822 -389.890
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 205.336 -895.712
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.549.514 -3.798.109
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
4,35 768.978 438.958
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 126.582
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 126.582
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -2.943.492 -4.363.649
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.910.870 -4.356.297
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -32.622 -7.352
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.375.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-384.693 10.206.508
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 10.463.601
Kredilerden Nakit Girişleri
47 10.463.601
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -1.325.908
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -1.325.908
Ödenen Faiz
37 -212.287 -507.689
Alınan Faiz
37 1.153.502 250.596
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.926.587 1.877.411
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.926.587 1.877.411
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.723.253 2.339.081
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.649.840 4.216.492


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 12.649.840 4.723.253
Finansal Yatırımlar
47 15.207.784 21.044.734
Ticari Alacaklar
7 10.820.313 10.355.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10.820.313 10.355.537
Diğer Alacaklar
9 677.642 409.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 677.642 409.528
Stoklar
10 14.267.536 9.441.869
Peşin Ödenmiş Giderler
11 7.376.823 8.256.200
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 7.376.823 8.256.200
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 348.050 553.386
Diğer Dönen Varlıklar
29 5.153.814 3.632.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 5.153.814 3.632.689
ARA TOPLAM
66.501.802 58.417.196
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
66.501.802 58.417.196
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 0 768.978
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.375.000 0
Maddi Duran Varlıklar
14 14.353.752 12.598.181
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 69.389 49.164
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 69.389 49.164
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 123.169
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.798.141 13.539.492
TOPLAM VARLIKLAR
82.299.943 71.956.688
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 57.316 45.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 57.316 45.014
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.212.231 1.974.650
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 2.212.231 1.974.650
Ticari Borçlar
7 5.147.499 2.836.664
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 199.538 26.594
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.947.961 2.810.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 696.724 627.069
Diğer Borçlar
9 8.617.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 6.322.904 8.617.212
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 488.012 428.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 325.871 266.077
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 162.141 162.141
ARA TOPLAM
15.362.197 14.813.258
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.362.197 14.813.258
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 7.055.237 8.631.028
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 7.055.237 8.631.028
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 810.244 626.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 810.244 626.824
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 148.833 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.014.314 9.257.852
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.376.511 24.071.110
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 58.923.432 47.885.578
Ödenmiş Sermaye
30 41.000.000 22.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 3.076.932 3.076.932
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 257.634 257.634
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 257.634 257.634
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 257.634 257.634
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 2.355.356 1.297.584
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 1.195.656 1.056.752
Net Dönem Karı veya Zararı
30 11.037.854 20.196.676
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
58.923.432 47.885.578
TOPLAM KAYNAKLAR
82.299.943 71.956.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 38.058.900 36.456.628 15.094.687 15.078.459
Satışların Maliyeti
31 -26.178.042 -24.303.344 -10.738.835 -9.847.748
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.880.858 12.153.284 4.355.852 5.230.711
BRÜT KAR (ZARAR)
11.880.858 12.153.284 3.478.458
Finansman Gelirleri
37 2.347.200 819.919 929.812 628.398
Finansman Giderleri
37 -665.605 -556.525 -426.550 -507.838
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.360.273 7.708.418 2.142.059 3.599.018
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-322.419 920.438 391.795 5.044
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -50.417 579.538
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -272.002 920.438 -187.743 5.044
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.037.854 8.628.856 2.533.854 3.604.062
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.037.854 8.628.856 2.533.854 3.604.062
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
11.037.854 8.628.856 2.533.854 3.604.062
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.037.854 8.628.856 2.533.854 3.604.062
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
11.037.854 8.628.856 2.533.854 3.604.062http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972923


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.109 Değişim: -0,57% Hacim : 19.869 Mio.TL Son veri saati : 10:33
Düşük 11.106 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,9572 Değişim: 0,19%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8820 Değişim: 0,03%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.537,12 Değişim: 0,09%
Düşük 2.525,24 23.07.2024 Yüksek 2.545,98
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.