KAP ***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.05.2020 - 19:03
KAP ***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 3.076.932 229.683 975.413 -55.768 2.629.590 22.855.850 22.855.850
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.000.000 3.076.932 229.683 975.413 -55.768 2.629.590 22.855.850 22.855.850
Transferler
30 2.629.590 -2.629.590
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.299 21.299 21.299
Dönem Karı (Zararı)
21.299 21.299 21.299
Dönem Sonu Bakiyeler
16.000.000 3.076.932 229.683 975.413 2.573.822 21.299 22.877.149 22.877.149
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 3.076.932 203.257 1.113.490 2.435.745 4.805.101 27.634.525 27.634.525
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.000.000 3.076.932 203.257 1.113.490 2.435.745 4.805.101 24.634.525 24.634.525
Transferler
30 4.805.101 -4.805.101
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 3.062.459 3.062.459 3.062.459
Dönem Karı (Zararı)
30 3.062.459 3.062.459 3.062.459
Dönem Sonu Bakiyeler
16.000.000 3.076.932 203.257 1.113.490 7.240.846 3.062.459 30.696.984 30.696.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
778.601 2.703.973
Dönem Karı (Zararı)
41 3.062.459 21.299
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 3.062.459 21.299
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14-17 -409.964 1.023.940
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17 197.283 179.900
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 487.902 729.439
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 487.902 729.439
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 -14.790 139.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 5.349 139.647
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -20.139
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34 -129.864 -114.669
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 9.929 33.582
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 87.630 94.177
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -227.423 -242.428
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35 -1.002.864
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 -1.002.864
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 52.369 89.623
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.972.217 2.047.031
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 890.801 2.142.479
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.656.851 -800.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.656.851 -800.113
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.167 281.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -12.167 281.933
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -3.124.000 -506.421
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 28.357 464.486
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.577.123 -134.296
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -2.451 -30.822
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 2.579.574 -103.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 59.681 115.932
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-143.131 -21.283
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -143.131 -21.283
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -251.813 706.523
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-340.217 -202.209
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -352.199 -201.517
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 11.982 -692
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
680.278 3.092.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -70.588 -162.462
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 168.911 -225.835
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.412.676 -2.848.771
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
47 -2.142.479 -2.142.479
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 1.913 10.192
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 1.913 10.192
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-272.110 -716.484
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -268.778 -713.152
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -3.332 -3.332
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.208 -25.346
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18.137 8.236
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 18.137 8.236
Ödenen Faiz
37 -9.929 -33.582
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.625.867 -170.144
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.625.867 -170.144
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 2.339.081 832.265
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 713.214 662.121


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 713.214 2.339.081
Finansal Yatırımlar
47 5.392.186 3.137.645
Ticari Alacaklar
7 7.858.875 6.462.503
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.858.875 6.462.503
Diğer Alacaklar
9 1.000.419 988.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.000.419 988.252
Stoklar
10 11.345.204 8.221.204
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.865.690 1.894.047
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.865.690 1.894.047
Diğer Dönen Varlıklar
29 3.257.559 2.905.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 3.257.559 2.905.360
ARA TOPLAM
31.433.147 25.948.092
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.433.147 25.948.092
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 2.727.697 2.727.697
Maddi Duran Varlıklar
14 8.210.251 8.135.424
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 53.547 55.460
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 53.547 55.460
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 140.382 192.751
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.131.877 11.111.332
TOPLAM VARLIKLAR
42.565.024 37.059.424
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 32.219 14.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 32.219 14.082
Ticari Borçlar
6,7 4.820.987 2.156.234
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 3.960 6.411
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.817.027 2.149.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 556.394 496.713
Diğer Borçlar
9 91.299 234.430
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 91.299 234.430
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 4.765.744 5.017.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 4.765.744 5.017.557
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 516.550 347.639
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 313.439 307.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 308.416 282.037
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 5.023 25.162
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 11.982
ARA TOPLAM
11.108.614 8.573.854
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.108.614 8.573.854
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
25 759.426 851.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 759.426 851.045
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
759.426 851.045
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.868.040 9.424.899
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.696.984 27.634.525
Ödenmiş Sermaye
30 16.000.000 16.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 3.076.932 3.076.932
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 203.257 203.257
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 203.257 203.257
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 203.257 203.257
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 1.113.490 1.113.490
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 7.240.846 2.435.745
Net Dönem Karı veya Zararı
41 3.062.459 4.805.101
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.696.984 27.634.525
TOPLAM KAYNAKLAR
42.565.024 37.059.424


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 11.847.954 6.058.376
Satışların Maliyeti
31 -7.735.352 -4.470.123
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.112.602 1.588.253
BRÜT KAR (ZARAR)
4.112.602 1.588.253
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -546.876 -387.365
Pazarlama Giderleri
28-33 -730.434 -726.539
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 758.496 495.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -1.006.407 -880.667
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.587.381 89.206
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 1.004.539
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -39.133 20.300
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.552.787 109.506
Finansman Gelirleri
37 117.365 34.999
Finansman Giderleri
37 -33.899 -33.582
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.636.253 110.923
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-573.794 -89.624
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -521.426
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -52.368 -89.624
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.062.459 21.299
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.062.459 21.299
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.062.459 21.299
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.062.459 21.299
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.062.459 21.299http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847842


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.980 Değişim: -5,08% Hacim : 35.373 Mio.TL Son veri saati : 17:31
Düşük 1.980 18.01.2022 Yüksek 2.086
Açılış: 2.083
13,5125 Değişim: -0,12%
Düşük 13,4880 19.01.2022 Yüksek 13,5566
Açılış: 13,5294
15,3348 Değişim: 0,11%
Düşük 15,3046 19.01.2022 Yüksek 15,3616
Açılış: 15,3172
788,68 Değişim: -0,10%
Düşük 786,75 19.01.2022 Yüksek 790,91
Açılış: 789,47
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.