KAP ***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

20.02.2020 - 22:43
KAP ***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.190.000 3.076.932 211.434 875.776 4.998.526 1.874.225 20.226.893 20.226.893
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -18.882 -18.882 -18.882
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2 0
Diğer Düzeltmeler
2 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
9.190.000 3.076.932 211.434 875.776 4.979.644 1.874.225 20.208.011 20.208.011
Transferler
30 99.637 1.774.588 -1.874.225 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 18.249 2.629.590 2.647.839 2.647.839
Dönem Karı (Zararı)
30 2.629.590 2.629.590 2.629.590
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 18.249 18.249
Sermaye Arttırımı
30 6.810.000 -6.810.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.000.000 3.076.932 229.683 975.413 -55.768 2.629.590 22.855.850 22.855.850
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 3.076.932 229.683 975.413 -55.768 2.629.590 22.855.850 22.855.850
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2 0
Diğer Düzeltmeler
2 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
30 138.077 2.491.513 -2.929.590 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -26.426 4.805.101 4.778.675 4.778.675
Dönem Karı (Zararı)
30 4.805.101 4.805.101 4.805.101
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -26.426 -26.426 -26.426
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.000.000 3.076.932 203.257 1.113.490 2.435.745 4.805.101 27.634.525 27.634.525


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41 4.754.197 932.929
Dönem Karı (Zararı)
41 4.805.101 2.629.590
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 4.805.101 2.629.590
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.277.037 1.415.587
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17 797.597 877.359
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 1.154.826 255.888
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.154.826 255.888
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 551.340 280.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 550.340 256.619
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.000 24.162
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34 212.455 80.429
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 275.508
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 478.331 327.715
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -541.384 -247.286
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35 -995.166
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 -995.166
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 46.883 -78.870
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -510.019
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19.121
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.059.119 -3.142.472
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.934.506 -2.023.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.934.506 -2.023.180
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -399.604 183.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -399.604 183.996
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -2.706.566 -1.433.335
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -956.203 -420.873
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-9 870.449 367.854
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -24.411 30.822
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 894.860 337.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 46.795 203.285
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 139.868 2.601
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 139.868 2.601
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 4.189.895 456.268
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 -309.247 -479.088
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -308.555 -472.138
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -692 -6.950
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.023.019 902.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -390.692
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 121.870 30.224
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.959.994 -3.836.584
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
4 1.085.997 -3.322.796
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
47 -2.142.479
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 33.545
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 33.545
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-17 -1.937.057 -513.788
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.889.011 -480.477
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -48.046 -33.311
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-287.387 -171.316
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -11.879 -126.890
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -11.879 -126.890
Ödenen Faiz
37 -275.508 -44.426
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.506.816 -3.074.971
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.506.816 -3.074.971
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 832.265 3.907.236
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 2.339.081 832.265


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 2.339.081 832.265
Finansal Yatırımlar
47 3.137.645 0
Ticari Alacaklar
7 6.462.503 5.141.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 6.462.503 5.141.439
Diğer Alacaklar
9 988.252 588.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 988.252 588.648
Stoklar
10 8.221.204 5.514.638
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.894.047 628.503
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.894.047 628.503
Diğer Dönen Varlıklar
29 2.905.360 2.596.805
ARA TOPLAM
25.948.092 15.302.298
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.948.092 15.302.298
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 2.727.697 3.322.796
Maddi Duran Varlıklar
14 8.135.424 6.995.964
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 55.460 89.005
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 55.460 89.005
Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 309.341
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 309.341
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 192.751 239.634
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.111.332 10.956.740
TOPLAM VARLIKLAR
37.059.424 26.259.038
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 14.082 25.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 14.082 25.961
Ticari Borçlar
7 2.156.234 807.454
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 6.411 30.822
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.149.823 776.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 496.713 449.918
Diğer Borçlar
9 234.430 94.562
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 234.430 94.562
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 5.017.557 827.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 5.017.557 827.662
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 347.639 225.769
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 307.199 259.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 282.037 235.458
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 25.162 24.162
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 0 692
ARA TOPLAM
8.573.854 2.691.638
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.573.854 2.691.638
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
25 851.045 711.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 851.045 711.550
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
851.045 711.550
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.424.899 3.403.188
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 27.634.525 22.855.850
Ödenmiş Sermaye
30 16.000.000 16.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 3.076.932 3.076.932
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 203.257 229.683
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 203.257 229.683
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 203.257 229.683
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 1.113.490 975.413
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 2.435.745 -55.768
Net Dönem Karı veya Zararı
41 4.805.101 2.629.590
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.634.525 22.855.850
TOPLAM KAYNAKLAR
37.059.424 26.259.038


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 33.044.171 24.014.440
Satışların Maliyeti
31 -23.175.734 -17.902.798
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.868.437 6.111.642
BRÜT KAR (ZARAR)
9.868.437 6.111.642
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -2.312.579 -1.933.406
Pazarlama Giderleri
28-33 -2.858.896 -1.362.073
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 1.451.853 1.748.381
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -2.067.444 -1.394.337
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.081.371 3.170.207
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 1.510.310 25.612
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 8.033 -10.280
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.599.714 3.185.539
Finansman Gelirleri
37 328.068 498.869
Finansman Giderleri
37 -275.508 -296.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.652.274 3.388.370
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
40 -847.173 -758.780
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -793.683 -837.492
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -53.490 78.712
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.805.101 2.629.590
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.805.101 2.629.590
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.805.101 2.629.590
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-26.426 18.249
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -33.033 22.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
40 6.607 -4.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
40 6.607 -4.562
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.426 18.249
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.778.675 2.647.839
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.778.675 2.647.839http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820658


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5117 Değişim: 0,00%
Düşük 32,4715 19.06.2024 Yüksek 32,6732
Açılış: 32,5128
34,9724 Değişim: 0,25%
Düşük 34,8605 19.06.2024 Yüksek 35,1819
Açılış: 34,8854
2.434,20 Değişim: -0,05%
Düşük 2.429,31 19.06.2024 Yüksek 2.447,34
Açılış: 2.435,35
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.