KAP ***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2019 - 18:13
KAP ***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.190.000 -795.769 2.593.041 157.296 756.241 2.223.589 2.625.539 16.749.937 16.749.937
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 268.933 268.933 268.933
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
9.190.000 -795.769 2.593.041 2.492.522 2.625.539 17.018.870 17.018.870
Transferler
36 119.535 2.506.004 -2.625.539
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36 54.138 1.874.225 1.928.363 1.928.363
Dönem Karı (Zararı)
39 1.874.225 1.874.225 1.874.225
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
36 54.138 54.138 54.138
Kar Payları
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
795.769 483.891 1.279.660 1.279.660
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.190.000 0 3.076.932 211.434 875.776 4.998.526 1.874.225 20.226.893 20.226.893
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.190.000 3.076.932 211.434 875.776 4.998.526 1.874.225 20.226.893 20.226.893
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -18.882 -18.882 -18.882
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
9.190.000 3.076.932 211.434 875.776 4.979.644 1.874.225 20.208.011 20.208.011
Transferler
28 99.637 1.774.588 -1.874.225
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36 18.249 2.629.590 2.647.839 2.647.839
Dönem Karı (Zararı)
39 2.629.590 2.629.590 2.629.590
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
36 18.249 18.249 18.249
Sermaye Arttırımı
6.810.000 -6.810.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.000.000 0 3.076.932 229.683 975.413 -55.768 2.629.590 22.855.850 22.855.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.389.867 -3.690
Dönem Karı (Zararı)
2.629.590 1.874.225
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 2.629.590 1.874.225
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.415.587 1.068.380
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17 877.359 575.111
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
255.888 116.811
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 255.888 116.811
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
280.781 127.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 256.619 127.168
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 24.162
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
80.429 171.501
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 327.715 211.327
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -247.286 -39.826
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -78.870 -245.282
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
323.071
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.465.268 -3.144.638
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
37 -3.322.796
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.023.180 1.577.066
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 354
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.023.180 1.576.712
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
183.996 8.913
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
183.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 8.913
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.433.335 -1.646.692
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -420.873 285.173
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
367.854 -3.092.784
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 30.822
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 337.032 -3.092.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 203.285 28.357
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.601 -72.406
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 2.601 -72.406
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 456.268 -366.711
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-479.088 134.446
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -472.138 -31.147
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -6.950 165.593
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.420.091 -202.033
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 30.224 198.343
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-513.788 -779.625
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-513.788 -779.625
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -480.477 -752.446
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -33.311 -27.179
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-171.316 495.589
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 1.279.660
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-126.890 -739.117
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -126.890 -739.117
Ödenen Faiz
37 -44.426 -44.954
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.074.971 -287.726
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.074.971 -287.726
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 3.907.236 4.194.962
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 832.265 3.907.236


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 832.265 3.907.236
Ticari Alacaklar
7 5.141.439 3.701.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.141.439 3.701.862
Diğer Alacaklar
9 588.648 772.644
Stoklar
10 5.514.638 4.081.303
Peşin Ödenmiş Giderler
12 628.503 450.435
Diğer Dönen Varlıklar
29 2.596.805 2.124.667
ARA TOPLAM
15.302.298 15.038.147
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.302.298 15.038.147
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 3.322.796
Maddi Duran Varlıklar
14 6.995.964 7.353.037
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 89.005 95.503
Peşin Ödenmiş Giderler
12 309.341 66.536
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 239.634 160.764
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.956.740 7.675.840
TOPLAM VARLIKLAR
26.259.038 22.713.987
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 25.961 197.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.961 197.277
Banka Kredileri
47 25.961 197.277
Ticari Borçlar
807.454 686.886
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 30.822
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 776.632 686.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 449.918 246.633
Diğer Borçlar
3.818 1.217
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.818 1.217
Ertelenmiş Gelirler
12 827.662 371.394
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 225.769 195.545
Kısa Vadeli Karşılıklar
259.620 77.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 235.458 77.373
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 24.162
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
91.436 97.753
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 91.436 97.753
ARA TOPLAM
2.691.638 1.874.078
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.691.638 1.874.078
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
711.550 613.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 711.550 613.016
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
711.550 613.016
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.403.188 2.487.094
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.855.850 20.226.893
Ödenmiş Sermaye
30 16.000.000 9.190.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 3.076.932 3.076.932
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 229.683 211.434
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 229.683 211.434
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 229.683 211.434
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 975.413 875.776
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -55.768 4.998.526
Net Dönem Karı veya Zararı
41 2.629.590 1.874.225
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.855.850 20.226.893
TOPLAM KAYNAKLAR
26.259.038 22.713.987


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 24.014.440 17.043.500
Satışların Maliyeti
31 -17.902.798 -12.109.650
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.111.642 4.933.850
BRÜT KAR (ZARAR)
6.111.642 4.933.850
Genel Yönetim Giderleri
28 -1.933.406 -1.576.496
Pazarlama Giderleri
28 -1.362.073 -1.090.386
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 1.748.381 473.051
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -1.394.337 -985.156
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.170.207 1.754.863
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 25.612 3
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-10.280
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.185.539 1.754.866
Finansman Gelirleri
37 498.869 582.443
Finansman Giderleri
37 -296.038 -165.800
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.388.370 2.171.509
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-758.780 -297.284
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -837.492 -556.100
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 78.712 258.816
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.629.590 1.874.225
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.629.590 1.874.225
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 0
Ana Ortaklık Payları
41 2.629.590 1.874.225
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18.249 54.138
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 22.811 67.672
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 -4.562 -13.534
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38 -4.562 -13.534
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.249 54.138
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.647.839 1.928.363
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.647.839 1.928.363http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743267


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.895 Değişim: 1,45% Hacim : 215.484 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.752 21.05.2024 Yüksek 11.088
Açılış: 10.767
32,1909 Değişim: 0,04%
Düşük 32,0902 21.05.2024 Yüksek 32,2558
Açılış: 32,1787
34,9509 Değişim: -0,11%
Düşük 34,9163 21.05.2024 Yüksek 35,1881
Açılış: 34,9888
2.505,29 Değişim: -0,21%
Düşük 2.491,56 21.05.2024 Yüksek 2.519,65
Açılış: 2.510,44
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.