KAP ***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 18:14
KAP ***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 0 97.510
Satışların Maliyeti
22 0 -88.646
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 8.864
BRÜT KAR (ZARAR)
0 8.864
Genel Yönetim Giderleri
23 -846.156 -193.062
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 22.366 580.846
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -41.611 -1.986.229
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-865.401 -1.589.581
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
26 -717.742 289.034
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.583.143 -1.300.547
Finansman Gelirleri
27 75.104 0
Finansman Giderleri
27 -5.421 -155.183
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.513.460 -1.455.730
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28 3.249 287.905
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 3.249 287.905
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.510.211 -1.167.825
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.510.211 -1.167.825
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 0 0
Ana Ortaklık Payları
21 -1.510.211 -1.167.825
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 -0,11240000 -0,08700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 -0,11240000 -0,09400000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.738.588 4.016.184
Dönem Karı (Zararı)
-1.510.211 -1.167.825
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21 -1.510.211 -1.167.825
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
694.270 1.929.091
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 33.929 48.438
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.529 18.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 15.529 18.671
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 2.898.031
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 2.898.031
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 717.743 -1.478.579
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
11 717.743 -1.478.579
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 3.249 287.905
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-76.180 154.625
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.992.330 4.740.633
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 836.878 -1.282.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 836.878 -1.282.229
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -119.427 6.177.438
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -119.427 6.177.438
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 41.954 -337.412
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 83.276 -25.882
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 83.276 -25.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 105.546 134.319
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-20 -4.605.750 -6.570
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8-20 -4.605.750 -6.570
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -80.969 80.969
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-253.838 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-253.838 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.808.271 5.501.899
Ödenen Faiz
-5.421 30.139
Alınan Faiz
75.104 -1.515.854
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.000 -10.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -15.000 -10.000
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -15.000 -10.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -3.984.487
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 0 -3.984.487
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 0 -3.984.487
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.753.588 21.697
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.753.588 21.697
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.805.116 28.097
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 51.528 49.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 51.528 4.805.116
Ticari Alacaklar
7 452.544 1.289.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 452.544 1.289.422
Diğer Alacaklar
8 2.048.369 1.928.942
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.047.971 1.928.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 398 398
Peşin Ödenmiş Giderler
10 295.583 151.911
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 295.583 151.911
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 21.991 0
ARA TOPLAM
2.870.015 8.175.391
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.870.015 8.175.391
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 701.969 701.969
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
11 701.969 701.969
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
11 701.969 701.969
Diğer Alacaklar
8 884 884
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 884 884
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 10.782.907 11.500.650
Maddi Duran Varlıklar
12 3.146.572 3.176.582
Binalar
12 3.140.943 3.170.147
Taşıtlar
12 2.692 3.095
Mobilya ve Demirbaşlar
12 2.937 3.340
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 38.885 27.804
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 38.885 27.804
Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 185.626
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 185.626
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 712.337 716.913
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.383.554 16.310.428
TOPLAM VARLIKLAR
18.253.569 24.485.819
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 142.388 59.112
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 142.388 59.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 466.001 360.455
Diğer Borçlar
8 1.894.630 6.500.380
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 1.894.630 6.500.380
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.445 82.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.445 82.414
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 80.584 74.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 72.210 65.918
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 8.374 8.374
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 2.167.173 2.399.020
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 2.167.173 2.399.020
ARA TOPLAM
4.752.221 9.475.673
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.752.221 9.475.673
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
19 175.095 126.739
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 175.095 126.739
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
175.095 126.739
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.927.316 9.602.412
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 13.326.253 14.883.407
Ödenmiş Sermaye
21 13.430.241 13.430.241
Sermaye Düzeltme Farkları
21 23.398 23.398
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 9.535.612 9.535.612
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 4.193.562 4.240.505
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
21 1.366.127 1.366.127
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 2.780.955 2.827.898
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 2.871.830 2.871.830
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -90.875 -43.932
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
21 46.480 46.480
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 689.799 689.799
Yasal Yedekler
21 689.799 689.799
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -13.036.148 -13.642.932
Net Dönem Karı veya Zararı
21 -1.510.211 606.784
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.326.253 14.883.407
TOPLAM KAYNAKLAR
18.253.569 24.485.819


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 13.430.241 23.398 9.535.612 1.259.739 -25.434 46.480 689.799 -15.663.593 2.042.730 11.338.972 11.338.972
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 13.430.241 23.398 9.535.612 1.259.739 -25.434 46.480 689.799 -15.663.593 2.042.730 11.338.972 11.338.972
Transferler
21 2.042.730 -2.042.730 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -15.445 -1.167.825 -1.183.270
Dönem Karı (Zararı)
21 -1.167.825 -1.167.825
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -15.445 -15.445
Dönem Sonu Bakiyeler
21 13.430.241 23.398 9.535.612 1.259.739 -40.879 46.480 689.799 -13.620.863 -1.167.825 10.155.702 10.155.702
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 13.430.241 23.398 9.535.612 2.871.830 -43.932 46.480 1.366.127 689.799 -13.642.932 606.784 14.883.407 14.883.407
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 13.430.241 23.398 9.535.612 2.871.830 -43.932 46.480 1.366.127 689.799 -13.642.932 606.784 14.883.407 14.883.407
Transferler
21 606.784 -606.784 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -46.943 -1.510.211 -1.557.154
Dönem Karı (Zararı)
21 -1.510.211 -1.510.211
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -46.943 -46.943
Dönem Sonu Bakiyeler
21 13.430.241 23.398 9.535.612 2.871.830 -90.875 46.480 1.366.127 689.799 -13.036.148 -1.510.211 13.326.253 13.326.253


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
21 -1.510.211 -1.167.825
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21 -37.554 -12.356
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -46.943 -15.445
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 9.389 3.089
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 9.389 3.089
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21 -37.554 -12.356
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21 -1.547.765 -1.180.181
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 0 0
Ana Ortaklık Payları
21 -1.547.765 -1.180.181http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026724


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,00% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,7883 Değişim: -0,10%
Düşük 32,7082 24.06.2024 Yüksek 32,8438
Açılış: 32,8221
35,0892 Değişim: -0,15%
Düşük 35,0209 24.06.2024 Yüksek 35,1829
Açılış: 35,1421
2.452,80 Değişim: 0,09%
Düşük 2.438,69 24.06.2024 Yüksek 2.455,37
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.