" />

KAP ***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2021 - 18:15
KAP ***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 5.875.883 28.352 4.730.585 28.352
Satışların Maliyeti
22 -3.725.978 -27.001 -2.957.140 -27.001
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.149.905 1.351 1.773.445 1.351
BRÜT KAR (ZARAR)
2.149.905 1.351 1.773.445 1.351
Genel Yönetim Giderleri
-768.353 -307.579 -544.934 -145.516
Pazarlama Giderleri
-1.910.817 0 -1.131.614 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
194.333 4.298.003 43.697 3.909.354
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.685.709 -1.494.622 -533.474 -1.382.196
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.020.641 2.497.153 -392.880 2.382.993
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.020.641 2.497.153 -392.880 2.382.993
Finansman Gelirleri
3.196.769 0 2.585.096 0
Finansman Giderleri
-1.055.317 -315.000 -599.174 -150.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-879.189 2.182.153 1.593.042 2.232.993
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-50.625 -498.427 -343.410 -463.407
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -50.625 -498.427 -343.410 -463.407
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-929.814 1.683.726 1.249.632 1.769.586
DÖNEM KARI (ZARARI)
-929.814 1.683.726 1.249.632 1.769.586
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 507.224 0 940.776 0
Ana Ortaklık Payları
21 -1.437.038 1.683.726 308.856 1.769.586
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21 -25.327.954 -311.512
Dönem Karı (Zararı)
21 -929.814 1.683.726
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21 -929.814 1.683.726
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.591.304 -3.721.674
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 378.284 34.317
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.964.768 -3.279.928
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 1.964.768 -3.279.928
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.942 18.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 15.942 18.949
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.123.147 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.123.147 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -50.625 -498.427
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-840.212 3.415
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.792.675 1.595.645
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.046.104 20.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.046.104 20.991
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -19.894.291 811.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -19.894.291 811.791
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -671.601 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 316.254 -18.967
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 66.610 52.573
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 66.610 52.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -134.860 23.618
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.514.723 28.031
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8-20 -3.514.723 28.031
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 49.465 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.575 677.608
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
36.575 677.608
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-22.131.185 -442.303
Ödenen Faiz
0 -315.000
Alınan Faiz
-3.196.769 445.791
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.774 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.774 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -29.774 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.531.115 315.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 3.531.115 315.000
Kredilerden Nakit Girişleri
6 3.531.115 315.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.826.613 3.488
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.826.613 3.488
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 24.548.961 15.672
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.722.348 19.160


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.722.348 24.548.961
Ticari Alacaklar
7 4.656.130 3.610.026
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 885.086 1.713.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.771.044 1.896.297
Diğer Alacaklar
8 34.455.445 14.644.565
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 34.377.180 13.482.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 78.265 1.161.931
Stoklar
9 2.610.688 1.939.087
Peşin Ödenmiş Giderler
10 444.476 760.730
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 444.476 760.730
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 740.996 635.328
Diğer Dönen Varlıklar
20 114.927 69.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 114.927 69.301
ARA TOPLAM
45.745.010 46.207.998
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.745.010 46.207.998
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 3.600.000 3.600.000
Diğer Finansal Yatırımlar
11 3.600.000 3.600.000
Diğer Alacaklar
8 86.886 109.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 86.886 109.143
Maddi Duran Varlıklar
12 3.120.639 3.331.849
Binalar
12 1.417.506 1.434.666
Taşıtlar
12 233.573 302.400
Mobilya ve Demirbaşlar
12 1.062.753 1.114.288
Özel Maliyetler
12 406.807 480.495
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 81.040 86.799
Diğer Haklar
13 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 81.040 86.799
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 1.503.661 1.509.590
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.392.226 8.637.381
TOPLAM VARLIKLAR
54.137.236 54.845.379
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 5.623.566 4.390.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 5.623.566 4.390.250
Banka Kredileri
6 5.623.566 4.390.250
Ticari Borçlar
7 2.859.639 2.793.029
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 507.688 2.321.267
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.351.951 471.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 332.872 467.732
Diğer Borçlar
8 7.667.003 11.516.082
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 7.627.076 11.470.746
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 39.927 45.336
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 959.959 910.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 959.959 910.494
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 189.734 113.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 106.947 113.462
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 82.787 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 2.774.380 2.440.024
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 2.774.380 2.440.024
ARA TOPLAM
20.407.153 22.631.073
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.407.153 22.631.073
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 8.992.856 6.695.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 8.992.856 6.695.057
Banka Kredileri
6 8.992.856 6.695.057
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 120.760 119.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 120.760 119.351
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.113.616 6.814.408
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
29.520.769 29.445.481
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 9.563.814 10.950.100
Ödenmiş Sermaye
21 13.430.241 13.430.241
Sermaye Düzeltme Farkları
21 23.398 23.398
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 9.535.612 9.535.612
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 1.266.174 1.280.889
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 1.266.174 1.280.889
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 1.259.739 1.259.739
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -40.045 -25.330
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 46.480 46.480
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 689.799 689.799
Yasal Yedekler
21 689.799 689.799
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -13.944.372 -16.052.569
Net Dönem Karı veya Zararı
21 -1.437.038 2.042.730
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 15.052.653 14.449.798
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.616.467 25.399.898
TOPLAM KAYNAKLAR
54.137.236 54.845.379


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 11.559.492 23.398 406.360 1.257.381 -44.646 46.480 689.799 -8.091.758 -7.361.939 -1.515.433 0 -1.515.433
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 11.559.492 23.398 406.360 1.257.381 -44.646 46.480 689.799 -8.091.758 -7.361.939 -1.515.433 0 -1.515.433
Transferler
21 -7.361.939 7.361.939 1.666.563 1.666.563
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -17.163 1.683.726 -17.163 -17.163
Dönem Karı (Zararı)
21 1.683.726 1.683.726 1.683.726
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -17.163
Dönem Sonu Bakiyeler
21 11.559.492 23.398 406.360 1.257.381 -61.809 46.480 689.799 -15.453.697 1.683.726 151.130 0 151.130
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 13.430.241 23.398 9.535.612 1.259.739 -25.330 46.480 689.799 -16.052.569 2.042.730 10.950.100 14.449.798 25.399.898
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 13.430.241 23.398 9.535.612 1.259.739 -25.330 46.480 689.799 -16.052.569 2.042.730 10.950.100 14.449.798 25.399.898
Transferler
21 2.042.730 -2.042.730
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -14.715 -1.437.038 -1.451.753 507.224 -944.529
Dönem Karı (Zararı)
21 -1.437.038 -1.437.038 -1.437.038
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -14.715 -14.715 -14.715
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
21 65.467 65.467 95.631 161.098
Dönem Sonu Bakiyeler
21 13.430.241 23.398 9.535.612 1.259.739 -40.045 46.480 689.799 65.467 -1.437.038 9.563.814 15.052.653 24.616.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
21 -929.814 1.683.726 1.249.632 1.769.586
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21 -11.772 -13.730 1.870 -232
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -14.715 -17.163 2.337 -290
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 2.943 3.433 -467 58
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 2.943 3.433 -467 58
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21 -11.772 -13.730 1.870 -232
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21 -941.586 1.669.996 1.251.502 1.769.354
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 507.224 0 940.776 0
Ana Ortaklık Payları
21 -1.448.810 1.669.996 310.726 1.769.354http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959056


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0017 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9397 15.07.2024 Yüksek 33,1663
Açılış: 33,0372
35,9619 Değişim: -0,07%
Düşük 35,8946 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.570,60 Değişim: 0,36%
Düşük 2.550,50 15.07.2024 Yüksek 2.589,61
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.