KAP ***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor

02.06.2021 - 18:15
KAP ***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 1.145.298 0
Satışların Maliyeti
22 -768.838 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
376.460 0
BRÜT KAR (ZARAR)
376.460 0
Genel Yönetim Giderleri
-223.419 -162.063
Pazarlama Giderleri
-779.203 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
150.636 388.649
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.152.235 -112.426
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.627.761 114.160
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.627.761 114.160
Finansman Gelirleri
611.673 0
Finansman Giderleri
-456.143 -165.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.472.231 -50.840
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 292.785 -35.020
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 292.785 -35.020
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.179.446 -85.860
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.179.446 -85.860
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 -433.552 0
Ana Ortaklık Payları
21 -1.745.894 -85.860
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.182.063 -163.205
Dönem Karı (Zararı)
-2.179.446 -85.860
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21 -2.179.446 -85.860
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
372.949 -57.849
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 122.872 17.158
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.420.078 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 1.420.078 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-144 17.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -144 17.161
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
456.143 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
456.143 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 292.785 -35.020
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.918.785 7 317.079 -112.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 317.079 -112.822
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -18.671.967 -94.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -18.671.967 -94.514
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -989.179 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 24.962 -4.332
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 677.283 20.259
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 677.283 20.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -244.484 -10.459
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -62.588 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.582.202 124.238
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-140.503 143.977
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8-20 -3.441.699 -19.739
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-24.337.593 -221.339
Ödenen Faiz
-456.143 -165.000
Alınan Faiz
611.673 223.134
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.658 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.658 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -9.658 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
216.410 165.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
216.410 165.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 216.410 165.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.975.311 1.795
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.975.311 1.795
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 24.548.961 15.672
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 573.650 17.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 573.650 24.548.961
Ticari Alacaklar
7 3.292.947 3.610.026
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 917.825 1.713.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.375.122 1.896.297
Diğer Alacaklar
8 33.338.789 14.644.565
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 33.161.082 13.482.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 177.707 1.161.931
Stoklar
9 2.928.266 1.939.087
Peşin Ödenmiş Giderler
10 735.768 760.730
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 735.768 760.730
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 773.615 635.328
Diğer Dönen Varlıklar
20 71.517 69.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 71.517 69.301
ARA TOPLAM
41.714.552 46.207.998
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.714.552 46.207.998
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 3.600.000 3.600.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
11 3.600.000 3.600.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
11 3.600.000 3.600.000
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 86.886 109.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 86.886 109.143
Maddi Duran Varlıklar
12 3.216.254 3.331.849
Binalar
12 1.426.135 1.434.666
Taşıtlar
12 267.544 302.400
Mobilya ve Demirbaşlar
12 1.078.720 1.114.288
Özel Maliyetler
12 443.855 480.495
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 89.180 86.799
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 89.180 86.799
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 1.846.683 1.509.590
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.839.003 8.637.381
TOPLAM VARLIKLAR
50.553.555 54.845.379
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 4.911.738 4.390.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 4.911.738 4.390.250
Banka Kredileri
6 4.911.738 4.390.250
Ticari Borçlar
7 3.470.312 2.793.029
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 477.444 2.321.267
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.992.868 471.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 223.248 467.732
Diğer Borçlar
8 7.682.793 11.516.082
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 7.165.000 11.470.746
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 517.793 45.336
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 847.906 910.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 847.906 910.494
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 -11.586 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 723.845 113.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 100.471 113.462
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 623.374 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 2.831.614 2.440.024
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 2.831.614 2.440.024
ARA TOPLAM
20.679.870 22.631.073
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.679.870 22.631.073
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 6.389.979 6.695.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 6.389.979 6.695.057
Banka Kredileri
6 6.389.979 6.695.057
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 119.207 119.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 119.207 119.351
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.509.186 6.814.408
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.189.056 29.445.481
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 9.252.621 10.950.100
Ödenmiş Sermaye
21 13.430.241 13.430.241
Sermaye Düzeltme Farkları
21 23.398 23.398
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 9.535.612 9.535.612
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 1.263.837 1.280.889
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 1.217.357 1.234.409
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 1.259.739 1.259.739
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -42.382 -25.330
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
21 46.480 46.480
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 689.799 689.799
Yasal Yedekler
21 689.799 689.799
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -13.944.372 -16.052.569
Net Dönem Karı veya Zararı
21 -1.745.894 2.042.730
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 14.111.878 14.449.798
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.364.499 25.399.898
TOPLAM KAYNAKLAR
50.553.555 54.845.379


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 11.559.492 23.398 406.360 -44.646 1.257.381 46.480 689.799 -8.091.758 -7.361.939 -1.515.433 0 -1.515.433
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 11.559.492 23.398 406.360 -44.646 1.257.381 46.480 689.799 -8.091.758 -7.361.939 -1.515.433 0 -1.515.433
Transferler
21 -7.361.939 7.361.939
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -16.873 -85.860
Dönem Karı (Zararı)
21 -85.860
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -16.873
Dönem Sonu Bakiyeler
21 11.559.492 23.398 406.360 -61.519 1.257.381 46.480 689.799 -15.453.697 -85.860 -1.618.166 -1.618.166
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 13.430.241 23.398 9.535.612 -25.330 1.259.739 46.480 689.799 -16.052.569 2.042.730 10.950.100 14.449.798 25.399.898
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 13.430.241 23.398 9.535.612 -25.330 1.259.739 46.480 689.799 -16.052.569 2.042.730 10.950.100 14.449.798 25.399.898
Transferler
2.042.730 -2.042.730 -1.762.946 -433.552 -2.196.498
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.052 -1.745.894 -17.052 -17.052
Dönem Karı (Zararı)
-1.745.894 -1.745.894 -433.552 -2.179.446
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.052
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
65.467 65.467 95.632 161.099
Dönem Sonu Bakiyeler
21 13.430.241 23.398 9.535.612 -42.382 1.259.739 46.480 689.799 -13.944.372 -1.745.894 9.252.621 14.111.878 23.364.499


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
21 -2.179.446 -85.860
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.642 -13.498
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 -13.642 -13.498
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 -17.052 -16.873
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
21 3.410 3.375
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.642 -13.498
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.193.088 -99.358
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 -433.552 0
Ana Ortaklık Payları
21 -1.759.536 -99.358http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939686


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.