KAP ***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor

03.03.2021 - 18:16
KAP ***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 10.121.025 5.212.312
Satışların Maliyeti
22 -6.336.972 -3.561.850
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.784.053 1.650.462
BRÜT KAR (ZARAR)
3.784.053 1.650.462
Genel Yönetim Giderleri
23 -889.882 -810.326
Pazarlama Giderleri
23 -4.764.427 -23.534
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 5.906.328 1.574.983
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -1.377.440 -11.201.537
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2(ZARARI)
2.652.440 -9.767.620
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-576.603 2.405.681
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -576.603 2.405.681
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.075.837 -7.361.939
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.075.837 -7.361.939
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33.107 0
Ana Ortaklık Payları
2.042.730 -7.361.939
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21 -23.303.539 -803.549
Dönem Karı (Zararı)
21 2.075.837 -7.361.939
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21 2.075.837 -7.361.939
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.070 -2.320.206
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 541.324 27.045
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.649.610 89.241
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 -2.649.610 89.241
Karşılıklar 8 -20.271.343 734.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -20.271.343 734.948
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -525.665 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -727.404 22.364
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -7.581.982 -356.189
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -7.581.982 -356.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 61.445 72.049
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-20 18.538.970 922.489
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8-20 18.538.970 922.489
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 659.413 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
703.794 -124.387
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
703.794 -124.387
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.028.563 -890.765
Ödenen Faiz
27 -1.149.489 -957.668
Alınan Faiz
24 824.581 1.044.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 49.932 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 0 27
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.621.008 -2.542
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -108.194 -2.542
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -108.194 -2.542
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.729.202 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.215.820 801.237
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
21 36.500.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 7.715.820 801.237
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 7.715.820 801.237
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.533.289 -4.854
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.533.289 -4.854
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 15.672 20.526
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 24.548.961 15.672


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 24.548.961 15.672
Ticari Alacaklar
7 3.610.026 51.611
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.713.729 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.896.297 51.611
Diğer Alacaklar
8 14.644.565 940.034
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 13.482.634 939.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.161.931 62
Stoklar
9 1.939.087 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 760.730 464
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 760.730 464
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 635.328 337
Diğer Dönen Varlıklar
20 69.301 15.000
ARA TOPLAM
46.207.998 1.023.118
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.207.998 1.023.118
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 3.600.000 0
Maddi Duran Varlıklar
12 3.331.849 1.504.053
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 86.799 33.460
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
86.799 33.460
Peşin Ödenmiş Giderler
10 109.143 884
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 1.509.590 2.248.183
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.637.381 3.786.580
TOPLAM VARLIKLAR
54.845.379 4.809.698
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 4.390.250 3.369.487
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 0 0
Ticari Borçlar
7 2.793.029 383.007
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 2.321.267 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 471.762 383.007
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 467.732 285.756
Diğer Borçlar
8 11.516.082 62.987
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 11.470.746 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 45.336 62.987
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 910.494 1.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 910.494 1.445
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 113.462 62.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 113.462 54.023
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 0 8.374
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 2.440.024 2.101.622
ARA TOPLAM
22.631.073 6.266.701
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.631.073 6.266.701
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 6.695.057 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 119.351 58.430
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.814.408 58.430
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
29.445.481 6.325.131
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.950.100 -1.515.433
Ödenmiş Sermaye
21 13.430.241 11.559.492
Sermaye Düzeltme Farkları
21 23.398 23.398
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 9.535.612 406.360
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 1.280.889 1.259.215
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 1.234.409 1.212.735
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 1.259.739 1.257.381
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -25.330 -44.646
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
46.480 46.480
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
689.799 689.799
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-16.052.569 -8.091.758
Net Dönem Karı veya Zararı
2.042.730 -7.361.939
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.449.798 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.399.898 -1.515.433
TOPLAM KAYNAKLAR
54.845.379 4.809.698


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 11.559.492 23.398 406.360 -41.317 1.263.911 46.480 689.799 -11.213.205 -3.121.446 5.856.364 5.856.364
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 11.559.492 23.398 406.360 -41.317 1.263.911 46.480 689.799 -11.213.205 -3.121.446 5.856.364 5.856.364
Transferler
21 3.121.446 3.121.446
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -3.329 -6.530 -7.361.939 -7.371.797 -7.371.798
Dönem Karı (Zararı)
21 -7.361.939 -7.361.939 -7.361.939
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -3.329 -6.530 -9.858 -9.858
Dönem Sonu Bakiyeler
21 11.559.492 23.398 406.360 -44.646 1.257.381 46.480 689.799 -8.091.759 -7.361.939 -1.515.433 -1.515.433
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 11.559.492 23.398 406.360 -44.646 1.257.381 46.480 689.799 -8.091.759 -7.361.939 -1.515.433 -1.515.433
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 11.559.492 23.398 406.360 -44.646 1.257.381
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.