KAP ***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 19:50
KAP ***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 0 2.456.270
Satışların Maliyeti
19 0 -1.310.363
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 1.145.907
BRÜT KAR (ZARAR)
0 1.145.907
Genel Yönetim Giderleri
20 -162.063 -232.034
Pazarlama Giderleri
20 0 -23.534
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 388.649 493.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -112.426 -592.352
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
114.160 791.227
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
114.160 791.227
Finansman Giderleri
24 -165.000 -185.275
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-50.840 605.952
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-35.020 79.999
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -35.020 79.999
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-85.860 685.951
DÖNEM KARI (ZARARI)
-85.860 685.951
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 0 0
Ana Ortaklık Payları
18 -85.860 685.951
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18 -163.205 -31.188
Dönem Karı (Zararı)
-85.860 685.951
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 -85.860 685.951
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-57.849 935.443
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 17.158 55.295
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
472.986
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 488.674
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-15.688
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.161 -33.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 17.161 46.896
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -80.709
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -35.020 -79.999
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-57.148 520.974
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-77.630 -1.652.763
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -112.822 -225.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -112.822 -225.583
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -94.514 -749.211
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -33.731 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -60.783 -749.211
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 0 -74.844
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -4.332 21.971
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 20.259 -232.816
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 20.259 -232.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -10.459 199.675
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -19.739 -595.555
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 0 -196.025
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -19.739 -399.530
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 0 3.600
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
143.977 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
30.302 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
113.675 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-221.339 -31.369
Ödenen Faiz
-165.000 0
Alınan Faiz
223.134 181
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
165.000 31.350
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 165.000 31.350
Kredilerden Nakit Girişleri
6 165.000 31.350
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.795 162
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.795 162
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 15.672 20.526
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 17.467 20.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 17.467 15.672
Ticari Alacaklar
7 164.433 51.611
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 164.433 51.611
Diğer Alacaklar
8 1.035.432 940.918
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 973.703 939.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 61.729 946
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.796 464
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.796 464
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 337 337
Diğer Dönen Varlıklar
17 15.500 15.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 15.500 15.000
ARA TOPLAM
1.237.965 1.024.002
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.237.965 1.024.002
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 1.489.650 1.504.053
Binalar
12 1.460.734 1.469.360
Taşıtlar
12 17.627 21.478
Mobilya ve Demirbaşlar
12 11.289 13.215
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 30.705 33.460
Lisanslar
13 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 30.705 33.460
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 2.217.381 2.248.183
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.737.736 3.785.696
TOPLAM VARLIKLAR
4.975.701 4.809.698
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 3.534.487 3.369.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 3.534.487 3.369.487
Banka Kredileri
6 3.534.487 3.369.487
Ticari Borçlar
7 403.266 383.007
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 403.266 383.007
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 275.297 285.756
Diğer Borçlar
8 43.248 62.987
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 43.248 62.987
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.445 1.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmeler Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 406.360 406.360
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 1.242.342 1.259.215
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 1.242.342 1.259.215
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 1.257.381 1.257.381
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -61.519 -44.646
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 46.480 46.480
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 689.799 689.799
Yasal Yedekler
18 689.799 689.799
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -15.453.697 -8.091.758
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -85.860 -7.361.939
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-1.618.166 -1.515.433
TOPLAM KAYNAKLAR
4.975.701 4.809.698


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 11.559.492 23.398 406.360 -41.317 1.263.911 46.480 689.799 -11.213.205 3.121.446 5.856.364 5.856.364
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
18 11.559.492 23.398 406.360 -41.317 1.263.911 46.480 689.799 -11.213.205 3.121.446 5.856.364 5.856.364
Transferler
18 3.121.446 -3.121.446
Dönem Karı (Zararı)
18 685.951
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 32.368 -6.530
Dönem Sonu Bakiyeler
18 11.559.492 23.398 406.360 -8.949 1.257.381 46.480 689.799 -8.091.759 685.951 6.568.153 6.568.153
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 11.559.492 23.398 406.360 -44.646 1.257.381 46.480 689.799 -8.091.758 -7.361.939 -1.515.433 -1.515.433
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
18 11.559.492 23.398 406.360 -44.646 1.257.381 46.480 689.799 -8.091.758 -7.361.939 -1.515.433 -1.515.433
Transferler
18 -7.361.939 7.361.939
Dönem Karı (Zararı)
18 -85.860
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -16.873
Dönem Sonu Bakiyeler
18 11.559.492 23.398 406.360 -61.519 1.257.381 46.480 689.799 -15.453.697 -85.860 -1.618.166 -1.618.166


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
25 -85.860 685.951
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
25 -13.498 20.154
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25 -6.530
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 -13.498 26.684
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 3.375 -7.121
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25 1.437
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 -16.873 32.368
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25 -13.498 20.154
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25 -99.358 706.105
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25 0 0
Ana Ortaklık Payları
25 -99.358 706.105http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848307


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.927 Değişim: 0,00% Hacim : 31.256 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.899 06.12.2021 Yüksek 1.928
Açılış: 1.917
13,8144 Değişim: 0,12%
Düşük 13,7777 07.12.2021 Yüksek 13,8423
Açılış: 13,7976
15,6096 Değişim: 0,19%
Düşük 15,5596 07.12.2021 Yüksek 15,6197
Açılış: 15,5798
790,79 Değişim: 0,19%
Düşük 787,97 07.12.2021 Yüksek 792,42
Açılış: 789,27
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.