KAP ***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 18:42
KAP ***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 2.456.270 230.875
Satışların Maliyeti
19 -1.310.363 -233.416
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.145.907 -2.541
BRÜT KAR (ZARAR)
1.145.907 -2.541
Genel Yönetim Giderleri
20 -232.034 -206.602
Pazarlama Giderleri
20 -23.534 -261.166
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 493.240 108.847
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -592.352 -22.754
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
791.227 -384.216
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
791.227 -384.216
Finansman Gelirleri
24 0 0
Finansman Giderleri
24 -185.275 -245.678
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
605.952 -629.894
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
79.999 -18.264
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 79.999 -18.264
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
685.951 -648.158
DÖNEM KARI (ZARARI)
685.951 -648.158
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 0 0
Ana Ortaklık Payları
18 685.951 -648.158
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,06000000 -0,06000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 18 0,06000000 -0,06000000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.188 189.549
Dönem Karı (Zararı)
18 685.951 -648.158
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
935.443 131.558
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 55.295 18.478
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
472.986 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-25 488.674 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7-25 -15.688 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-33.813 94.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 46.896 -1.215
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -80.709 96.031
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -79.999 18.264
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
520.974 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.652.763 706.423
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-225.583 193.640
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -225.583 193.640
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-749.211 168.848
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 0 149.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-749.211 19.771
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -74.844 81.188
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 21.971 116.884
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-232.816 229.349
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 0 270.352
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-232.816 -41.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 199.675 -5.354
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-595.555 -53.800
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -196.025 -60.159
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-399.530 6.359
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 3.600 -18.557
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -5.775
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -5.775
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-31.369 189.823
Alınan Faiz
23 181 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 0 -274
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -38.416
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -38.416
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 -38.416
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.350 -154.493
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.350 -154.493
Kredilerden Nakit Girişleri
6 31.350 -154.493
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
162 -3.360
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
162 -3.360
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 20.526 20.131
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 20.688 16.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 20.688 20.526
Ticari Alacaklar
7.797.300 7.571.717
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.797.300 7.571.717
Diğer Alacaklar
1.455.029 1.675.866
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8-26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.455.029 1.675.866
Stoklar
9 74.844 0
Peşin Ödenmiş Giderler
857 22.828
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10-26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 857 22.828
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 337 310
Diğer Dönen Varlıklar
1.002.154 32.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 1.002.154 32.133
ARA TOPLAM
10.351.209 9.323.380
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.351.209 9.323.380
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 1.557.852 1.572.213
Binalar
1.495.305 1.503.837
Taşıtlar
42.360 46.269
Mobilya ve Demirbaşlar
20.187 22.107
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.860 37.401
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 32.860 37.401
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.590.712 1.609.614
TOPLAM VARLIKLAR
11.941.921 10.932.994
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.599.600 2.568.250
Ticari Borçlar
7 506.380 739.196
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 506.380 739.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 413.382 213.707
Diğer Borçlar
8 654.222 1.240.737
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-26 432.558 628.583
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 221.664 612.154
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.045 1.445
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10-26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 5.045 1.445
Kısa Vadeli Karşılıklar
63.371 63.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 40.259 40.665
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 23.112 23.113
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 963.999 0
ARA TOPLAM
5.205.999 4.827.113
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.205.999 4.827.113
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
80.201 89.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 80.201 89.241
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 87.568 160.276
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
167.769 249.517
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.373.768 5.076.630
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.568.153 5.856.364
Ödenmiş Sermaye
18 11.559.492 11.559.492
Sermaye Düzeltme Farkları
18 23.398 23.398
Geri Alınmış Paylar (-)
18 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 406.360 406.360
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.294.912 1.269.074
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.248.432 1.222.594
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 1.257.381 1.263.911
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -8.949 -41.317
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
18 46.480 46.480
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 689.799 689.799
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -8.091.759 -11.213.205
Net Dönem Karı veya Zararı
18 685.951 3.121.446
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.568.153 5.856.364
TOPLAM KAYNAKLAR
11.941.921 10.932.994


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.559.492 23.398 -509.281 -7.600 1.093.312 46.480 46.480 689.799 -8.040.711 -3.172.494 1.682.395 1.682.395
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
11.559.492 23.398 -509.281 -7.600 1.093.312 46.480 46.480 689.799 -8.040.711 -3.172.494 1.682.395 1.682.395
Transferler
18 -3.172.494 3.172.494
Dönem Karı (Zararı)
-648.158 -648.158 -648.158
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-63 -8.774 -8.837 -8.837
Dönem Sonu Bakiyeler
11.559.492 23.398 -509.281 -7.663 1.084.538 46.480 689.799 -11.213.205 -648.158 1.025.400 1.025.400
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.559.492 23.398 406.360 -41.317 1.263.911 46.480 46.480 689.799 -11.213.205 3.121.446 5.856.364 5.856.364
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
11.559.492 23.398 406.360 -41.317 1.263.911 46.480 46.480 689.799 -11.213.205 3.121.446 5.856.364 5.856.364
Transferler
3.121.446 -3.121.446 0
Dönem Karı (Zararı)
685.951 685.951 685.951
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
32.368 -6.530 25.838 25.838
Dönem Sonu Bakiyeler
11.559.492 23.398 406.360 -8.949 1.257.381 46.480 46.480 689.799 -8.091.759 685.951 6.568.153 6.568.153


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18 685.951 -648.158
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.154 -8.823
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25 -5.093 -8.774
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 32.368 -63
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.121 14
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -7.121 14
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.154 -8.823
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
706.105 -656.981
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 0 0
Ana Ortaklık Payları
18 706.105 -656.981



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759783


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,8603 Değişim: 0,28%
Düşük 32,6621 17.06.2024 Yüksek 32,8764
Açılış: 32,7682
35,2118 Değişim: 0,35%
Düşük 34,9601 17.06.2024 Yüksek 35,2225
Açılış: 35,0901
2.451,39 Değişim: -0,27%
Düşük 2.436,08 17.06.2024 Yüksek 2.461,45
Açılış: 2.457,99
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.