KAP ***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor

16.11.2021 - 18:54
KAP ***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor

***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 8.847.032 594.413 6.310.595 -5.809 59.426 -5.300.291 3.251.672 24.757.038 37.138 24.794.176
Transferler
0 3.251.672 -3.251.672 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.451.387 26.391 515.788 1.993.576 -36 1.993.540
Dönem Karı (Zararı)
515.788 515.788 -36 515.752
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.451.387 26.391 1.477.788 0 1.477.788
Sermaye Arttırımı
11.000.000 124.867 11.124.867 0 11.124.867
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 8.847.032 719.280 7.761.992 20.582 59.426 -2.048.619 515.788 37.875.481 37.102 37.912.583
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 8.847.032 719.280 7.761.992 1.894 59.426 -2.048.619 826.507 38.167.512 37.221 38.204.733
Transferler
826.507 -826.507 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.212 281.214 261.002 188 261.190
Dönem Karı (Zararı)
281.214 281.214 188 281.402
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.212 -20.212 0 -20.212
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 8.847.032 719.280 7.761.992 -18.318 59.426 -1.222.112 281.214 38.428.514 37.409 38.465.923


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.737.468 -6.023.918
Dönem Karı (Zararı)
281.402 515.752
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
281.402 515.752
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-976.529 920.471
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.2-21.1 218.613 151.203
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.079.329 755.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16-21.1 16.100 -94.687
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.095.429 850.576
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.853 33.256
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23.2 29.463 57.286
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23.1 -18.610 -24.030
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13-24 35.646 -2.121
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35.646 -2.121
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -69.245 -17.756
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-93.067 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.947.427 -7.402.104
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.479.904 -72.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.479.904 -72.740
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10-12-18 -94.921 48.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-94.921 48.758
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -8.622.367 -8.076.851
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 935.585 644.263
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
935.585 644.263
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10-12-17 420.549 132.376
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
337.534 1.199.686
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
83.015 -1.067.310
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
933.823 -77.910
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
933.823 -77.910
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.642.554 -5.965.881
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-94.914 -58.037
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-412.739 -396.607
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-412.739 -396.607
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -412.739 -396.607
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 10.923.897
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
11.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
124.867
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -200.970
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -200.970
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.150.207 4.503.372
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.150.207 4.503.372
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.124.475 1.068.522
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
974.268 5.571.894


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 974.268 5.124.475
Finansal Yatırımlar
8 0 35.646
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 35.646
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 35.646
Ticari Alacaklar
7 5.317.254 8.778.548
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.317.254 8.778.548
Diğer Alacaklar
10 316.999 228.471
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 316.999 228.471
Stoklar
11 16.171.102 7.548.735
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.619.822 4.576.264
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.619.822 4.576.264
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.101.371 1.104.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.101.371 1.104.312
ARA TOPLAM
27.500.816 27.396.451
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.500.816 27.396.451
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 41.875 35.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
41.875 35.482
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 8.297.811 8.297.811
Maddi Duran Varlıklar
14 8.254.492 8.012.059
Arazi ve Arsalar
3.584.750 3.584.750
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 0
Binalar
3.429.691 3.504.657
Tesis, Makine ve Cihazlar
735.328 646.076
Taşıtlar
0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
380.650 267.776
Özel Maliyetler
124.073 8.800
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 595.782 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 173.719 148.160
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
173.719 148.160
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 135.558 82.759
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.499.237 16.576.271
TOPLAM VARLIKLAR
45.000.053 43.972.722
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 34.418 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.418 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 34.418 0
Ticari Borçlar
7 2.318.622 1.353.574
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.318.622 1.353.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 86.208 111.546
Diğer Borçlar
10 1.672.899 1.309.968
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-10 1.360.610 1.023.076
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 312.289 286.892
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 3.325 3.254
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 3.325 3.254
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 73.191 168.105
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 227.370 1.335.893
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
227.370 1.335.893
ARA TOPLAM
4.416.033 4.282.340
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.416.033 4.282.340
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 557.027 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
557.027 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
557.027 0
Diğer Borçlar
10 57.618 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 57.618 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 164.341 130.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 151.247 130.021
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13.094 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 1.339.111 1.355.628
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.118.097 1.485.649
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.534.130 5.767.989
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.428.514 38.167.512
Ödenmiş Sermaye
19.1 22.000.000 22.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.2 8.847.032 8.847.032
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19.3 719.280 719.280
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.743.674 7.763.886
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.743.674 7.763.886
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19.4.1 7.761.992 7.761.992
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.4.2 -18.318 1.894
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.5 59.426 59.426
Yasal Yedekler
59.426 59.426
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.6 -1.222.112 -2.048.619
Net Dönem Karı veya Zararı
281.214 826.507
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.7 37.409 37.221
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.465.923 38.204.733
TOPLAM KAYNAKLAR
45.000.053 43.972.722


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20.1 16.715.416 6.084.844 3.578.198 3.487.814
Satışların Maliyeti
20.2 -16.101.150 -4.772.063 -3.286.417 -2.489.210
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
614.266 1.312.781 291.781 998.604
BRÜT KAR (ZARAR)
614.266 1.312.781 291.781 998.604
Genel Yönetim Giderleri
21.1 -793.257 -1.033.503 -263.347 -470.744
Pazarlama Giderleri
21.2 -1.212.512 -427.292 -321.802 -349.293
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.1 2.086.496 1.018.534 568.429 195.750
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23.2 -327.345 -521.446 -115.455 -96.326
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
367.648 349.074 159.606 277.991
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.1 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
367.648 349.074 159.606 277.991
Finansman Gelirleri
25.1 0 0 0 0
Finansman Giderleri
25.2 -67.618 -16.566 -27.849 -244
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
300.030 332.508 131.757 277.747
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.628 183.244 -148 5.658
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-82.241 -77.128 -51.317 -49.624
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 63.613 260.372 51.169 55.282
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
281.402 515.752 131.609 283.405
DÖNEM KARI (ZARARI)
281.402 515.752 131.609 283.405
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
188 -36 24 100
Ana Ortaklık Payları
281.214 515.788 131.585 283.305
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-20.212 1.477.788 -38.123 -25.686
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.913 1.847.235 -48.302 -32.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.701 -369.447 10.179 6.421
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
5.701 -369.447 10.179 6.421
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.212 1.477.788 -38.123 -25.686
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
261.190 1.993.540 93.486 257.719
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
188 -36 24 100
Ana Ortaklık Payları
261.002 1.993.576 93.462 257.619http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978144


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.944 Değişim: 0,41% Hacim : 45.840 Mio.TL Son veri saati : 12:41
Düşük 8.886 05.03.2024 Yüksek 8.960
Açılış: 8.913
31,6001 Değişim: 0,09%
Düşük 31,4989 05.03.2024 Yüksek 31,8047
Açılış: 31,5708
34,3399 Değişim: 0,06%
Düşük 34,2443 05.03.2024 Yüksek 34,5415
Açılış: 34,319
2.159,06 Değişim: 0,47%
Düşük 2.142,65 05.03.2024 Yüksek 2.166,01
Açılış: 2.148,95
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.