" />

KAP ***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 18:11
KAP ***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor

***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.317.786 8.847.032 572.773 1.938.797 -10.546 59.426 -20.516.789 421.335 12.629.814 37.066 12.666.880
Transferler
422.034 -421.335 699 -699 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.612 476.678 470.066 875 470.941
Dönem Karı (Zararı)
476.678 476.678 875 477.553
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.612 -6.612 0 -6.612
Sermaye Arttırımı
4.000.000 21.640 4.021.640 0 4.021.640
Sermaye Azaltımı
-14.317.786 14.317.786 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 8.847.032 594.413 1.938.797 -17.158 59.426 -5.776.969 476.678 17.122.219 37.242 17.159.461
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 8.847.032 594.413 1.938.797 -17.158 59.426 -5.776.969 476.678 17.122.219 37.242 17.159.461
Transferler
4.371.798 476.678 -476.678 4.371.798 0 4.371.798
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.349 3.251.672 3.251.672 -104 3.251.568
Dönem Karı (Zararı)
3.251.672 3.251.672 -104 3.251.568
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.349 11.349 0 11.349
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 8.847.032 594.413 6.310.595 -5.809 59.426 -5.300.291 3.251.672 24.757.038 37.138 24.794.176


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.495.155 -1.416.259
Dönem Karı (Zararı)
3.251.567 477.553
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.251.567 477.553
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.894.182 211.666
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.2-21.1 165.695 140.156
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28.749 11.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16-21.1 -6.959 11.086
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
35.708 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
52.069 -11.073
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23.2 30.459 144.074
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23.1 21.610 -155.147
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.983.283 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13-24 -3.977.811 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-5.472 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 842.588 70.247
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.250
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.121.953 -2.105.478
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.086.096 -2.101.790
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.086.096 -2.106.090
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10-12-18 477.595 4.386.501
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
336.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
477.595 4.049.778
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 50.140 -5.516.961
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -139.746 -561.097
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-139.746 -561.097
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10-12-17 941.969 1.687.869
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
225.280 1.313.901
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
716.689 373.968
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.294.101 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.479.338 -1.416.259
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15.817 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-212.335 -158.308
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-212.335 -158.308
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -212.335 -158.308
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-373.249 1.570.743
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 4.021.640
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

Kredilerden Nakit Girişleri

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-373.249 -2.450.897
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-323.324 -2.417.144
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-49.925 -33.753
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
909.571 -3.824
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
909.571 -3.824
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 158.951 162.775
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.068.522 158.951


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.068.522 158.951
Finansal Yatırımlar
8 32.650 27.178
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
32.650 27.178
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
32.650 27.178
Ticari Alacaklar
7 3.208.192 4.315.899
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.208.192 4.315.899
Diğer Alacaklar
10 187.261 664.831
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 187.261 664.831
Stoklar
11 7.809.415 7.859.554
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.296.978 2.980.127
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.296.978 2.980.127
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 0 24
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.384.628 1.407.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.384.628 1.407.069
ARA TOPLAM
17.987.646 17.413.633
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.987.646 17.413.633
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 34.763 34.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
34.763 34.788
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 6.047.811 2.070.000
Maddi Duran Varlıklar
14 8.546.417 4.148.807
Arazi ve Arsalar
3.584.750 920.000
Binalar
4.433.831 2.854.779
Tesis, Makine ve Cihazlar
434.579 275.830
Taşıtlar
2.645 10.596
Mobilya ve Demirbaşlar
85.683 82.673
Özel Maliyetler
4.929 4.929
Peşin Ödenmiş Giderler
12 20.594 50
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20.594 50
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 77.701 114.453
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.727.286 6.368.098
TOPLAM VARLIKLAR
32.714.932 23.781.731
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 200.970 574.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
200.970 574.219
Banka Kredileri
200.970 524.294
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 49.925
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Ticari Borçlar
7 660.573 769.860
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
660.573 769.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 80.385 118.631
Diğer Borçlar
10 2.865.376 2.651.886
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-10 1.539.281 1.314.001
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.326.095 1.337.885
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 9.365
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 9.365
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 99.091 83.274
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.245.744 1.132.805
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.245.744 1.132.805
ARA TOPLAM
5.152.139 5.340.040
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.152.139 5.340.040
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Borçlar
10 1.343.240 605.396
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.343.240 605.396
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 137.782 195.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 132.446 112.508
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 5.336 82.567
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 1.287.595 481.759
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.768.617 1.282.230
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.920.756 6.622.270
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.757.038 17.122.219
Ödenmiş Sermaye
19.1 11.000.000 11.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.2 8.847.032 8.847.032
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19.3 594.413 594.413
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.304.786 1.921.639
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.304.786 1.921.639
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19.4.1 6.310.595 1.938.797
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.4.2 -5.809 -17.158
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.5 59.426 59.426
Yasal Yedekler
59.426 59.426
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.6 -5.300.291 -5.776.969
Net Dönem Karı veya Zararı
3.251.672 476.678
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.7 37.138 37.242
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.794.176 17.159.461
TOPLAM KAYNAKLAR
32.714.932 23.781.731


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20.1 16.040.037 12.431.239
Satışların Maliyeti
20.2 -15.004.827 -10.059.851
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.035.210 2.371.388
BRÜT KAR (ZARAR)
1.035.210 2.371.388
Genel Yönetim Giderleri
21.1 -1.389.052 -1.102.510
Pazarlama Giderleri
21.2 -414.436 -428.417
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.1 5.182.166 2.517.479
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23.2 -605.842 -1.410.953
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.808.046 1.946.987
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.1 0 73.720
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -1.250
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.808.046 2.019.457
Finansman Gelirleri
25.1 0 270.864
Finansman Giderleri
25.2 -100.833 -1.732.585
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.707.213 557.736
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-455.646 -80.183
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-99.091 -83.274
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -356.555 3.091
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.251.567 477.553
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.251.567 477.553
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-105 875
Ana Ortaklık Payları
3.251.672 476.678
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.383.147 -6.612
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.478.934 -8.265
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.095.787 1.653
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.095.787 1.653
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.383.147 -6.612
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.634.714 470.941
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-105 875
Ana Ortaklık Payları
7.634.819 470.066http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826369


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.