KAP ***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 19:41
KAP ***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 15.428.919.648 12.907.614.915 5.198.734.912 4.449.541.855
Satışların Maliyeti
28 -14.235.485.904 -11.739.434.552 -4.867.698.319 -4.149.147.428
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.193.433.744 1.168.180.363 331.036.593 300.394.427
BRÜT KAR (ZARAR)
1.193.433.744 1.168.180.363 331.036.593 300.394.427
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -115.841.090 -90.538.463 -48.779.612 -29.626.723
Pazarlama Giderleri
29-30 -540.148.197 -475.279.585 -175.786.028 -157.537.637
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 461.618.181 672.554.124 227.049.830 188.394.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -433.780.049 -578.172.807 -222.710.135 -164.209.423
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
565.282.589 696.743.632 110.810.648 137.414.801
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 125.184.584 62.912.110 34.625.237 29.305.772
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -119.858 -319.028 -39.179 -5.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
690.347.315 759.336.714 145.396.706 166.715.573
Finansman Giderleri
33 -69.274.155 -12.362.927 -16.342.648 -3.124.735
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
621.073.160 746.973.787 129.054.058 163.590.838
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-137.457.407 -165.041.913 -28.828.066 -36.331.741
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -140.631.574 -160.901.690 -32.614.858 -30.617.309
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 3.174.167 -4.140.223 3.786.792 -5.714.432
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
483.615.753 581.931.874 100.225.992 127.259.097
DÖNEM KARI (ZARARI)
483.615.753 581.931.874 100.225.992 127.259.097
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.211 3.340 397 787
Ana Ortaklık Payları
483.613.542 581.928.534 100.225.595 127.258.310
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,77900000 0,93700000 0,16100000 0,20500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
235.511.084 633.432.812
Dönem Karı (Zararı)
483.615.753 581.931.874
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
483.615.753 581.931.874
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
220.426.068 239.908.490
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 54.307.128 45.527.050
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-11 13.551.380 18.364.301
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22-24 12.507.688 9.822.711
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-48.058.052 -47.616.234
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -112.733.331 -54.136.890
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 64.675.279 6.520.656
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -7.960.456 -5.534.091
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 137.457.407 165.041.913
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -7.003.993 -3.383.547
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24-26 65.624.966 57.686.387
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-259.130.969 -14.456.280
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -510.290.793 -643.219.576
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-26 -4.246.510 -21.005.709
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 3.022.066 -183.542.270
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -5.227.891 -6.855.558
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 299.770.967 901.524.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 -28.617.929 -25.705.484
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 1.656.484 -20.196
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-22-26 -15.197.363 -35.631.982
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
444.910.852 807.384.084
Ödenen Faiz
33 -64.675.279 -6.520.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -9.734.086 -13.983.327
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -134.990.403 -153.447.289
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.321.502 -15.905.385
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 8.329.200 4.535.530
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18-19 -155.708.265 -75.857.263
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 11.324.232 1.279.458
Alınan Faiz
32 112.733.331 54.136.890
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-300.753.617 -61.471.767
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 57.609.566 113.653.246
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -245.795.114 -106.845.616
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.989.669 -6.179.397
Ödenen Temettüler
27 -105.578.400 -62.100.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-88.564.035 556.055.660
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-88.564.035 556.055.660
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.092.525.405 190.106.835
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.003.961.370 746.162.495


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.003.961.370 1.092.525.405
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
5.066.469.286 4.652.782.961
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 1.060.105 1.029.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 5.065.409.181 4.651.753.860
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
163.555.288 108.212.917
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 163.555.288 108.212.917
Stoklar
13 1.755.417.859 1.758.439.925
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 14.010.622 8.782.731
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 47.888.870 60.125.052
ARA TOPLAM
8.051.303.295 7.680.868.991
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.051.303.295 7.680.868.991
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 1.060.738 1.157.055
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 39.518.468 51.399.525
Maddi Duran Varlıklar
18 747.219.203 639.056.794
Kullanım Hakkı Varlıkları
30.138.400 38.200.385
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.449.913 31.917.581
Şerefiye
20 31.194.401 31.194.401
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.255.512 723.180
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 77.803.199 58.560.575
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
928.189.921 820.291.915
TOPLAM VARLIKLAR
8.979.493.216 8.501.160.906
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 66.929.123 254.210.748
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.053.232 2.854.934
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 5.053.232 2.854.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
61.875.891 251.355.814
Banka Kredileri
8 57.609.566 245.795.114
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 4.266.325 5.560.700
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
5.119.375.858 4.910.618.435
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 102.872.277 91.817.467
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 5.016.503.581 4.818.800.968
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
12 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 34.551.605 44.547.705
Diğer Borçlar
19.922.963 22.802.686
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 205.474 30.666
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 19.717.489 22.772.020
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 9.327.654 7.671.170
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 28.254.469 22.613.298
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.279.181 2.219.568
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.279.181 2.219.568
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 90.615.343 17.166.484
ARA TOPLAM
5.371.256.196 5.281.850.094
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.371.256.196 5.281.850.094
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 24.698.133 32.591.724
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.209.681 14.934.595
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 10.209.681 14.934.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.488.452 17.657.129
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 14.488.452 17.657.129
Ticari Borçlar
10-37 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
54.437.669 46.527.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 54.437.669 46.527.434
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 64.470.210 49.441.003
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
143.606.012 128.560.161
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.514.862.208 5.410.410.255
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.464.618.086 3.090.731.521
Ödenmiş Sermaye
27 621.000.000 621.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-63.922.739 -59.765.762
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.922.739 -59.765.762
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -63.922.739 -59.765.762
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 185.255.288 145.186.376
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 2.238.671.995 1.689.415.365
Net Dönem Karı veya Zararı
483.613.542 694.895.542
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 12.922 19.130
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.464.631.008 3.090.750.651
TOPLAM KAYNAKLAR
8.979.493.216 8.501.160.906


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -47.908.502 142.081.376 1.363.352.608 391.267.757 2.469.793.239 15.139 2.469.808.378
Transferler
3.105.000 326.062.757 -329.167.757 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.038.441 581.928.534 574.890.093 3.319 574.893.412
Kar Payları
-62.100.000 -62.100.000 -62.100.000
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -54.946.943 145.186.376 1.689.415.365 581.928.534 2.982.583.332 18.458 2.982.601.790
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -59.765.762 145.186.376 1.689.415.365 694.895.542 3.090.731.521 19.130 3.090.750.651
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
40.068.912 549.256.630 -589.325.542 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.156.977 483.613.542 479.456.565 2.192 479.458.757
Kar Payları
27 -105.570.000 -105.570.000 -8.400 -105.578.400
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -63.922.739 185.255.288 2.238.671.995 483.613.542 3.464.618.086 12.922 3.464.631.008


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
483.615.753 581.931.874 100.225.992 127.259.097
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.156.996 -7.038.462 -1.282.589 -2.844.241
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -5.196.246 -8.798.078 -1.603.237 -3.555.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.039.250 1.759.616 320.648 711.060
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.039.250 1.759.616 320.648 711.060
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.156.996 -7.038.462 -1.282.589 -2.844.241
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
479.458.757 574.893.412 98.943.403 124.414.856
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 2.192 3.319 394 789
Ana Ortaklık Payları
479.456.565 574.890.093 98.943.009 124.414.067http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887467


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.