KAP ***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 - 18:15
KAP ***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 8.458.073.060 6.546.282.952 4.294.993.884 3.262.180.772
Satışların Maliyeti
28 -7.590.287.124 -5.991.317.062 -3.886.633.300 -3.025.313.888
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
867.785.936 554.965.890 408.360.584 236.866.884
BRÜT KAR (ZARAR)
867.785.936 554.965.890 408.360.584 236.866.884
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -60.911.740 -50.753.083 -31.750.210 -26.219.682
Pazarlama Giderleri
29-30 -317.741.948 -263.528.447 -157.227.077 -130.524.487
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 484.159.967 321.444.924 246.283.313 193.835.062
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -413.963.384 -255.875.009 -218.945.525 -158.943.271
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
559.328.831 306.254.275 246.721.085 115.014.506
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 33.606.338 11.016.601 16.363.341 5.187.470
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -314.028 -103.960 -96.294 -45.304
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
592.621.141 317.166.916 262.988.132 120.156.672
Finansman Giderleri
33 -9.238.192 -20.435.586 -4.734.096 -18.622.155
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
583.382.949 296.731.330 258.254.036 101.534.517
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-128.710.172 -66.134.777 -56.905.792 -22.983.946
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -130.284.381 -65.982.903 -50.353.159 -17.309.462
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 1.574.209 -151.874 -6.552.633 -5.674.484
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
454.672.777 230.596.553 201.348.244 78.550.571
DÖNEM KARI (ZARARI)
454.672.777 230.596.553 201.348.244 78.550.571
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.553 1.290 1.178 497
Ana Ortaklık Payları
454.670.224 230.595.263 201.347.066 78.550.074
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 36 0,73200000 0,37100000 0,32400000 0,12600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
504.649.685 -325.511.638
Dönem Karı (Zararı)
454.672.777 230.596.553
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
454.672.777 230.596.553
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
195.227.493 163.026.448
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 29.882.787 18.873.193
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-11 13.460.932 10.208.789
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22-24 6.746.794 5.086.057
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-22.621.032 13.675.217
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -27.878.582 -6.760.369
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 5.257.550 20.435.586
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 349.855 37.348.771
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 128.710.172 66.134.777
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -2.179.350 -1.315.318
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24-26 40.877.335 13.014.962
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.770.808 -628.222.909
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -628.006.227 -780.744.714
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-26 35.330.276 3.994.719
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -154.450.075 -359.252.314
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -10.115.885 -9.849.422
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 769.793.048 558.384.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 -15.141.449 -13.332.133
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -212.985 224.997
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-22-26 -26.967.511 -27.648.858
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
620.129.462 -234.599.908
Ödenen Faiz
33 -5.257.550 -20.435.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -9.201.546 -7.418.495
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -101.020.681 -63.057.649
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.218.701 -58.279.711
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 3.313.306 1.675.090
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18-19 -51.995.603 -66.987.018
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 585.014 271.848
Alınan Faiz
32 27.878.582 6.760.369
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-121.640.497 552.734.308
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 51.338.922 662.859.175
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -106.845.616 -48.024.867
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.033.803 0
Ödenen Temettüler
27 -62.100.000 -62.100.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
362.790.487 168.942.959
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
362.790.487 168.942.959
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 190.106.835 217.439.028
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 552.897.322 386.381.987


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 552.897.322 190.106.835
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
4.371.077.733 3.879.714.686
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 945.977 620.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 4.370.131.756 3.879.093.773
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
93.649.661 76.820.090
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 772 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 93.648.889 76.820.090
Stoklar
13 1.599.708.053 1.445.257.978
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 14.971.905 4.856.020
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 28.553.617 57.103.932
ARA TOPLAM
6.660.858.291 5.653.859.541
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.660.858.291 5.653.859.541
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 1.036.395 1.321.863
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 52.501.702 53.496.974
Maddi Duran Varlıklar
18 609.716.118 582.550.834
Kullanım Hakkı Varlıkları
43.811.688 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
31.987.302 32.152.164
Şerefiye
20 31.194.401 31.194.401
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 792.901 957.763
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 84.424.646 63.817.083
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
823.477.851 733.338.918
TOPLAM VARLIKLAR
7.484.336.142 6.387.198.459
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 59.406.528 106.845.616
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.736.868 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.736.868 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
56.669.660 106.845.616
Banka Kredileri
8 51.338.922 106.845.616
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 5.330.738 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
4.248.473.424 3.601.512.769
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 94.716.907 63.256.068
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 4.153.756.517 3.538.256.701
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
12 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 33.481.897 39.247.726
Diğer Borçlar
26.998.976 29.679.178
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 5.745.067 333.912
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 21.253.909 29.345.266
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 6.040.391 6.253.376
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 48.430.392 19.166.692
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.004.668 2.830.433
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.004.668 2.830.433
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 56.426.285 25.887.815
ARA TOPLAM
4.482.262.561 3.831.423.605
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.482.262.561 3.831.423.605
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.321.583 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.539.161 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 16.539.161 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.782.422 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 20.782.422 0
Ticari Borçlar
10-37 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
39.989.663 37.375.873
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 39.989.663 37.375.873
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 66.575.401 48.590.603
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
143.886.647 85.966.476
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.626.149.208 3.917.390.081
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.858.169.265 2.469.793.239
Ödenmiş Sermaye
27 621.000.000 621.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-52.102.700 -47.908.502
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-52.102.700 -47.908.502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -52.102.700 -47.908.502
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 145.186.376 142.081.376
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 1.689.415.365 1.363.352.608
Net Dönem Karı veya Zararı
454.670.224 391.267.757
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 17.669 15.139
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.858.186.934 2.469.808.378
TOPLAM KAYNAKLAR
7.484.336.142 6.387.198.459


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -40.079.304 134.155.774 1.133.739.958 301.098.488 2.149.914.916 13.013 2.149.927.929
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.460.236 -1.460.236 -1.460.236
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
621.000.000 -40.079.304 134.155.774 1.132.279.722 301.098.488 2.148.454.680 13.013 2.148.467.693
Transferler
7.925.602 231.072.886 -238.998.488 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.549.275 230.595.263 227.045.988 1.272 227.047.260
Kar Payları
-62.100.000 -62.100.000 -62.100.000
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -43.628.579 142.081.376 1.363.352.608 230.595.263 2.313.400.668 14.285 2.313.414.953
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -47.908.502 142.081.376 1.363.352.608 391.267.757 2.469.793.239 15.139 2.469.808.378
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.105.000 326.062.757 -329.167.757 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.194.198 454.670.224 450.476.026 2.530 450.478.556
Kar Payları
27 -62.100.000 -62.100.000 -62.100.000
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -52.102.700 145.186.376 1.689.415.365 454.670.224 2.858.169.265 17.669 2.858.186.934


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
454.672.777 230.596.553 201.348.244 78.550.571
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.194.221 -3.549.293 -1.491.338 -1.197.194
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -5.242.777 -4.436.617 -1.864.173 -1.496.493
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.048.556 887.324 372.835 299.299
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.048.556 887.324 372.835 299.299
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.194.221 -3.549.293 -1.491.338 -1.197.194
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
450.478.556 227.047.260 199.856.906 77.353.377
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 2.530 1.272 1.171 493
Ana Ortaklık Payları
450.476.026 227.045.988 199.855.735 77.352.884http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782934


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,36% Hacim : 966 Mio.TL Son veri saati : 09:55
Düşük 9.645 16.04.2024 Yüksek 9.645
Açılış: 9.645
32,4507 Değişim: 0,12%
Düşük 32,3337 16.04.2024 Yüksek 32,4890
Açılış: 32,411
34,4797 Değişim: -0,04%
Düşük 34,3902 16.04.2024 Yüksek 34,5518
Açılış: 34,4942
2.475,08 Değişim: -0,33%
Düşük 2.471,16 16.04.2024 Yüksek 2.494,04
Açılış: 2.483,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.